• Sky News donosi, że w Bejrucie odkryto kompleks tuneli w miejscu eksplozji, która coraz bardziej wygląda na planowany atak.
  • Bank Światowy i L. Balcerowicz zniszczyli polskie górnictwo. Już w latach 1990-91 nastąpił spadek produkcji przemysłowej o 33,6%.
  • Ujawniono treść przemówienia Królowej Elżbiety II, które ma być odczytane w czasie wybuchu III Wojny Światowej.
  • Don Łukasz Kichot vel Szumowski, pierwszy i ostatni tego imienia wojownik, walczący z ostrym cieniem mgły koronawirusa.
  • M. Gibson ujawnia, że Hollywood to zinstytucjonalizowany krąg pedofilów i dodaje: „zabierają tym dzieciakom energię i ucztują w ich krwi.”