• Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek.
  • Ideologia kłamstw. Winą za holocaust obarczają Naród Polski.
  • Abdykacja Benedykta XVI Cz.4 Benedykt XVI nadal jest Papieżem.
  • Abdykacja Benedykta XVI Cz.3 Prawda o Banku Watykańskim.
  • Abdykacja Benedykta XVI Cz.2 Droga Krzyżowa Ratzingera