• Zdjęcia ukazujące piękno a zarazem potęgę i dostojeństwo natury.
  • Prastary lud Jarawy, który walczy o swoje przetrwanie w XXI wieku.
  • Grupa Anonymous szokuje i ujawnia, że współczesna cywilizacja już dziś podlega depopulacji.
  • Niezwykła fotografia końca tęczy. To zdjęcie odmieniło życie autora fotografii.
  • Proroctwo Benedykta XVI o upadku wiary i Kościoła Rzymsko Katolickiego. Nadciąga czas wielkiej próby.