• Dotykałeś kiedyś nieba, pozostawiając daleko za sobą to, co obciąża i zabija?
  • Globalne wpływy Masonerii i droga ku pełni władzy nad współczesną cywilizacją.
  • Przestępstwa seksualne w Hollywood, Watykanie, polityce i przemyśle wojskowym.
  • Moda na satanizm w XXI wieku i niebezpieczeństwa z tym związane.
  • Jak pokonać lęk i zmartwienia? Odpowiedz jest nad wyraz prosta.