CERN Cz.2 Projekt L.U.C.I.F.E.R. Powiązany z CERN. ,,Babilon’’ i ,,Studnia Czeluści’’ wdrożone przez naukę.

Udostępnij ,,Coś może się przedostać przez wymiarowe drzwi w Zderzaczu Hadronów LHC. I z tych drzwi może coś wydostać się na zewnątrz, lub my możemy coś przesłać.’’ Sergio Bertolucci. Dyrektor Zespołu Do Spraw Obliczeń Naukowych CERN. Słowo Babilonia czy też Babel, można tłumaczyć jako bramę do nieba, tego typu tłumaczenie używane jest przez wielu teologów, a zatem, owe określenie nie odnosi się tylko i wyłącznie do wieży czy też schodów … Czytaj dalej CERN Cz.2 Projekt L.U.C.I.F.E.R. Powiązany z CERN. ,,Babilon’’ i ,,Studnia Czeluści’’ wdrożone przez naukę.