Jan Paweł II w roku 1993 Wspominał wprost o zbliżającej się apokalipsie.

Prześlij dalej: ,,Pozdrawiamy Maryję jako Matkę Boga i powierzamy Jej los Kościoła, który poddany jest twardym i zdradzieckim próbom (…) Chcąc być wiernym Jej wzorowi, musi być nasza nadzieja niewzruszona nawet wtedy, gdy widzimy nad Kościołem zbierające się chmury gwałtownej burzy wydarzeń tego świata, podczas których Kościół żeglować musi jak okręt narażony na śmiertelne niebezpieczeństwo.’’ Jan Paweł II. Fragment kazania wygłoszonego w Efezie w listopadzie 1979 roku. Wypowiedz ta przypomina … Czytaj dalej Jan Paweł II w roku 1993 Wspominał wprost o zbliżającej się apokalipsie.