Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek.

Prześlij dalej: W czasach zamętu i zacierania się odwiecznych granic po między dobrem i złem należy zachować szczególną czujność, jasne poglądy w sprawach wiary tak by nie popaść w duchowe zagubienie, które w dalszej kolejności może poprowadzić w świat mroku, rozpaczy i braku nadziei na lepsze jutro i lepszą przyszłość. U początków czasu, początków stworzenia Bóg Powiedział ,,Niech się stanie światłość’’ ponieważ Bóg jest światłością rozświetlającą mrok tej ziemi oraz … Czytaj dalej Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek.