Kolejne frag. III Tajemnicy Fatimskiej ujawnione: „widzieliśmy (…) Papieża wchodzącego do kościoła, ale ten Kościół był Kościołem piekielnym”.

Udostępnij

8 maja 2017 roku, Watykański ekspert Marco Tosatti opublikował artykuł, który na nowo ożywił fatimską debatę. Odwołał się w nim do książki autorstwa hiszpańskiego dziennikarza José Maríi Zavali, zatytułowanej: „Najlepiej strzeżony sekret Fatimy”. W nim Zavala twierdzi, że w sierpniu 2016 roku otrzymał w e-mailu zdjęcie odręcznego portugalskiego dokumentu i od razu zauważył, że jest to tekst o objawieniach fatimskich.

Sytuacja na świecie i w Kościele pogarsza się współmiernie, to też urok pewnego rodzaju „zagłady i przygnębienia” a także przywiązania i odwoływania się do pewnych katolickich proroctw (szczególnie Proroctwa z Fatimy), na tyle dwuznacznych w ich ostrzeżeniach, że można je interpretować szeroko jako odnoszące się do tej lub innej chwili historii, stało się oczywiste. Mając to na uwadze, jestem coraz bardziej przekonany, że najmądrzejszymi słowami odnoszącymi się do Tajemnicy Fatimskiej, są słowa Papieża Jana Pawła II, wypowiedziane na ten temat w Fuldzie w Niemczech w 1980 roku:

„Powinno wystarczyć, aby wszyscy chrześcijanie wiedzieli o tym, że jeśli istnieje przesłanie, w którym jest napisane, że oceany zaleją całe obszary ziemi i że w jednej chwili zginą miliony ludzi, to naprawdę publikacja takiego przesłania nie jest już czymś pożądanym.

Wielu chce wiedzieć z ciekawości i zamiłowania do sensacji, ale zapominają oni, że wiedza oznacza również odpowiedzialność. Szukają tylko zaspokojenia swojej ciekawości, a to jest niebezpieczne, jeśli jednocześnie nie są skłonni do zrobienia czegoś i jeśli są przekonani, że nie można nic zrobić przeciwko złu. [W tym miejscu Papież chwycił różaniec i powiedział]: Oto lekarstwo na to zło. Módlcie się, módlcie się i nie proście o nic więcej. Wszystko inne pozostawcie Matce Bożej.”

Nie jestem nadzwyczajnym ekspertem od Fatimy, w żadnym wypadku. Ale można uczciwie powiedzieć, że zacząłem zwracać większą uwagę na Fatimę w ostatnich latach, ponieważ wcześniej „oficjalna historia” objawień fatimskich wydawała się po prostu… nieaktualna (taki obraz wykreował de facto Watykan). Jednak dziś możemy zauważyć, że obietnice, które złożyła Matka Boża, najwyraźniej okazały się niespełnione. Rosja najwyraźniej nie doświadczyła żadnego autentycznego nawrócenia, o którym można by mówić.

Jeśli sytuacja geopolityczna ostatnich 30 lat jest taka, jak widzieliśmy to nie jest to, żaden okres pokoju, wręcz przeciwnie, to nieustające wojny w wielu miejscach naszej planety oraz postępujące zniewolenie ludzkości. Idźmy dalej, otóż gdzie na Ziemi dzieje się coś, co wskazywałoby na Triumf Niepokalanego Serca? Uznałem, że jest to nieodparta argumentacja przeciwko narracji, że konsekracja została dokonana, a wszystko, co związane było z Tajemnicą Fatimską stało się przeszłością. Wręcz przeciwnie.

Istnieje wiele niejasności związanych z Tajemnicą Fatimską, niejasności, które stworzył i podsycał sam Watykan, wbrew woli nieba. Dlaczego papież Jan XXIII nie ujawnił tajemnicy do 1960 roku, o co prosiła Matka Boża? Dlaczego kardynał Ottaviani powiedział, że Trzecia Tajemnica została pochowana: „w jednym z tych archiwów, które są jak bardzo głęboka, ciemna studnia, na dno, której spadają papiery i nikt już ich więcej nie widzi”? Można powiedzieć, że: po co ta cała tajemnica fatimska? Po, co jeżeli Watykan tak bardzo się jej obawiał, że wbrew woli nieba robił wszystko, aby ją dosłownie pogrzebać.

8 maja 2017 roku, Watykański ekspert Marco Tosatti opublikował artykuł, który na nowo ożywił fatimską debatę. Odwołał się w nim do książki autorstwa hiszpańskiego dziennikarza José Maríi Zavali, zatytułowanej: „Najlepiej strzeżony sekret Fatimy”. W nim Zavala twierdzi, że w sierpniu 2016 roku otrzymał w e-mailu zdjęcie odręcznego portugalskiego dokumentu i od razu zauważył, że jest to tekst o objawieniach fatimskich. Tekst brzmi:

„Teraz ujawnię trzeci fragment tajemnicy: Ta część to odstępstwo w Kościele! Matka Boża pokazała nam osobę, którą opisuję jako «Ojca Świętego» przed tłumem, który go wiwatował. Ale była różnica w stosunku do prawdziwego świętego Ojca, jego diabelskie spojrzenie, ten miał spojrzenie zła.

Potem, po kilku chwilach, widzieliśmy tego samego Papieża wchodzącego do kościoła, ale ten Kościół był Kościołem piekielnym; nie sposób opisać brzydoty tego miejsca. Wyglądał jak szara, cementowa forteca z połamanymi kątami i oknami podobnymi do oczu; miał dziób w dachu budynku.

Następnie podnieśliśmy wzrok na Matkę Bożą, która powiedziała nam: «Widzieliście odstępstwo w Kościele; ten list może zostać otwarty przez Ojca Świętego, ale musi zostać ogłoszony po Piusie XII, a przed 1960 rokiem

W królestwie Jana Pawła II kamień węgielny grobu Piotra musi zostać usunięty i przeniesiony do Fatimy. Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, jego autorytet zostanie usunięty i przekazany Fatimie. Katedra rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie. Jeśli po 69 tygodniach od ogłoszenia tego rozkazu Rzym nadal będzie ohydny, miasto zostanie zniszczone. Matka Boża powiedziała nam, że jest to napisane w księdze Daniela 9: 24-25 i Mateusza 21: 42-44.”

Należy zauważyć, że od tamtego momentu wyżej wspomniany test wypłynął także w innych miejscach. Na przykład zaledwie sześć dni później (nieco marginalna, ale na pewno nie bluźniercza) tradycjonalistyczna katolicka witryna Tradition in Action zamieściła zdjęcie tego samego dokumentu, stwierdzając, że: „Jeden z naszych czytelników z Portugalii przesłał nam faksymile odręcznego tekstu, który mógł być tekstem trzeciej tajemnicy fatimskiej .”

Szanowni Państwo w 2004 roku Papież Jan Paweł II przekazał rektorowi nowej świątyni w Fatimie fragment grobu św. Piotra, który posłuży za kamień węgielny. Zatem mamy tutaj nadzwyczajną zbieżność z treścią tekstu, który dziś publikujemy a który może być fragmentem III Tajemnicy Fatimskiej. To jednak nie wszystko, otóż Tosatti odwołuje się do wywiadu przeprowadzonego 6 maja 2017 roku przez Zavalę z hiszpańskim grafologiem (ekspertem od pisma ręcznego) Begoñą Slocker de Arce dla hiszpańskojęzycznej publikacji Es Diario.

Slocker jest według Zavali „ekspertem czynnych sądów” w Hiszpanii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na potrzeby książki Zavali, Slocker została poproszona o przeanalizowanie tekstu, który rzekomo jest prawdziwą trzecią tajemnicą fatimską. Najbardziej znaczącym i możliwym do zweryfikowania punktem dotyczącym rzekomej autentyczności tej nowo ujawnionej „tajemnicy” jest to, że Slocker twierdzi, w swojej profesjonalnej analizie, że jest pewna, że ​​pismo należy do siostry Łucji.


Przeczytaj również:

Watykan sprzeciwia się woli Nieba i nie ujawnia III Tajemnicy Fatimskiej.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.