Ludzie ze słowami, potrzebuję Twojej pomocy, w ich oczach.

Udostępnij ,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.’’ Święty Jan Paweł II. Słowo pomoc w dzisiejszych czasach nabrało nowego znaczenia i co za tym idzie nowego odbioru. Wynika to z tego, że po pierwsze duże akcje związane z niesieniem pomocy są często negowane przez różnego rodzaju media. Za przykład może wziąć chociażby Wielką Orkiestrę … Czytaj dalej Ludzie ze słowami, potrzebuję Twojej pomocy, w ich oczach.