Modlitwy

grafika

Modlitwy są tym, co łączy nas z siłą wyższą, ze Stwórcą, czyli Kimś, kto może nam dopomóc, ponieważ jest ponad wszystkim, ponad codziennością, problemami, chorobami i trudnościami, jakie napotkamy każdego dnia. Modlitwy dodają nam siły, odwagi, nadziei i chęci do dalszego życia. Zatem warto się modlić, warto kierować nasze słowa i nasze myśli ku Bogu, ponieważ jeżeli my będziemy z Bogiem, to Bóg będzie z nami, a jeżeli Bóg będzie z nami to któż przeciw nam?

1. Znak krzyża i modlitwa poranna oraz wieczorna.

2. Modlitwy o uwolnienie z egzorcyzmem.

3. Modlitwy dziękczynienia oraz uwielbienia.

4. Modlitwy przebłagalne i wynagradzające.

5. Modlitwy o różnych potrzebach.

—-1. Znak krzyża i modlitwa poranna oraz wieczorna.—-

Znak krzyża jest najprostszą formą modlitwy. Jeżeli nie mamy czasu, bądź chęci wówczas warto się przełamać i z wiarą przeżegnać. W ten sposób wezwiemy Boga w Trójcy Jedynego a takie działanie jest zdecydowanie bardziej korzystne niż bezczynność. Przy okazji warto nadmienić, iż samo wykonanie znaku krzyża nic nas nie kosztuje a może nam bardzo dopomóc. Idąc jednak dalej na samym wstępie zamieszczamy krótką modlitwę poranną oraz wieczorną.

Modlitwa poranna. Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie cały ten dzień, wszystkie moje modlitwy, myśli, prace, radości i cierpienia w łączności z NAJDROŻSZĄ KRWIĄ JEZUSA CHRYSTUSA i wszystkimi Mszami Św. odprawianymi dziś na całym świecie z cierpieniami i zasługami Jezusa, Maryi i wszystkich Świętych w intencji Kościoła św., i Ojca Św., o Pokój na świecie, na wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata, za nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące, oraz o przyśpieszenie triumfu dwóch Najświętszych Serc, Jezusa i Maryi.

Modlitwa wieczorna. Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale. Pragnę również za wszystko Cię przeprosić Tu przypomnij sobie swoje grzechy i zaniedbania. Zrób krótki rachunek sumienia i postanowienie poprawy Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie – Najwyższe Dobro moje – grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie.

Pamiętajmy również i o tym, że modlitwa wypowiedziana naszymi słowami jest równie ważna. Spontaniczna modlitwa to nic innego jak rozmowa z Bogiem. Możemy się wówczas wyżalić, poskarżyć lub polemizować z naszym stwórcą. Ważne byśmy nie bali się rozmawiać z Bogiem, jest On naszym Ojcem i chce tego, co najlepsze dla każdego. Rozmawiajmy z Bogiem nawet, jeżeli czasem wydaje nam się, iż nas nie słyszy. W rzeczywistości Bóg słyszy nas doskonale a co za tym idzie, warto prosić aż do upadłego, jak to się często mawia, ponieważ w Biblii jest napisane, że ten, kto prosi będzie miał dane.

—-2. Modlitwy o uwolnienie z egzorcyzmem.—-

Modlitwy z egzorcyzmem czy też same egzorcyzmy to nic innego jak formuły czy też prośby do Boga o przerwanie pewnych demonicznych więzi, które mogą być przyczyną niepowodzeń w naszych rodzinach, pracy czy życiu codziennym. To także modlitwy zawierające prośbę o ochronę przed złem, które przecież w ostatnich latach wydaje się przybierać na sile. Zatem tego typu modlitwy są obecnie szalenie istotne, mimo że są często pomijane a wręcz zapomniane przez niektórych kapłanów.

Modlitwa do Jezusa. O Jezu Zbawicielu, Panie mój i Boże mój, który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i zwyciężyłeś władzę szatana, proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana. Proszę Cię o to w Twoje imię, proszę Cię o to przez Twoje rany, proszę Cię o to przez Twoją krew, proszę Cię o to przez Twój krzyż, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Niepokalanej i Bolesnej. Krew i woda, które wypływają z Twojego boku, niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić, wyzwolić, uzdrowić. Amen.

Modlitwa do Maryi. O czcigodna Królowo nieba i Pani Aniołów. Ciebie, która Otrzymałaś od Boga moc i misję zmiażdżenia głowy szatana, prosimy pokornie, abyś zesłała nam niebiańskie zastępy, aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy, walczyły z nimi wszędzie, stłumiły ich śmiałość i zepchnęły je do otchłani. Amen.

Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech Bóg go poskromi, pokornie prosimy. A Ty Książę wojska niebieskiego szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa przeciw wszelkiemu złu. Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, aniołowie, archaniołowie i święci z nieba, zstąpcie na mnie. Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Odpędź ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je, abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować. Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha. Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy więcej nie dotykały mnie ani żadnego innego stworzenia na tym świecie. Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natychmiast, aby mnie opuściły raz na zawsze i by poszły do piekła wieczystego, związane przez św. Michała Archanioła, św. Gabriela, św. Rafała, przez naszych Aniołów Stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone, proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu. Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu. Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę. Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce. Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych. Oddaję Ci moje serce. Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić. Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż mi być pokornym i cichym. Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

Bardzo ważną rzeczą, którą należy dodać przy omawianiu modlitw tego typu jest podkreślenie, że sam Gabriele Amorth znany i ceniony na całym świecie egzorcysta poleca wyżej przytoczone modlitwy. Przy tej okazji polecamy każdemu książki tego autora, wiele jego pozycji stało się światowymi bestsellerami.

—-3. Modlitwy dziękczynienia oraz uwielbienia.—-

,,Ty zawsze Jesteś Pierwszy’’ Sorena Kierkegaarda. Boże, Ty pierwszy nas umiłowałeś, a my mówimy o Tobie jakbyś nas raz tylko pierwszy umiłował i to w przeszłości. A przecież w ciągu wszystkich naszych dni, w ciągu wszystkich lat naszego życia Ty zawsze kochasz nas pierwszy. Kiedy budzimy się rano i ku Tobie zwracamy naszą duszę, Ty nas uprzedzasz, Ty nas pierwszy już umiłowałeś. Jeżeli wstaję o świcie i zwracam się ku Tobie, w tej samej sekundzie Ty moją duszę, moją modlitwę uprzedzasz, Ty mnie pierwszy umiłowałeś. Kiedy oddalam roztargnienia i skupiam moją duszę, żeby myśleć o Tobie, Ty mnie już uprzedziłeś. Przebacz, o Boże, moją niewdzięczność. To nie jeden raz Ty pierwszy nas umiłowałeś. Ty zawsze pierwszy nas miłujesz w każdej chwili naszego życia.

Uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego. Romano Guardini. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, który prawdziwie powstał z martwych, który ukazał się uczniom i Piotrowi, który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony, który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami, który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę, którego radości nikt nam nie odbierze. Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa dziękczynienia. O Panie, Miłości moja, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, żeś mi pozwolił czerpać ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask. O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w każdym momencie czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko, czegokolwiek dusza i ciało zapragnąć może. O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.

Piękna modlitwa uwielbienia. O mój Panie, rozpamiętując wszystkie dobrodziejstwa przy Najświętszym Sercu Twoim, odczułam potrzebę szczególnej wdzięczności za tyle łask i dobrodziejstw Bożych. Pragnę się pogrążyć w dziękczynieniu przed majestatem Bożym, przez siedem dni i siedem nocy trwać w modlitwie dziękczynnej, chociaż na zewnątrz spełniać będę wszystkie obowiązki swoje, jednak duch mój ustawicznie będzie przed Panem i wszystkie ćwiczenia będą przesiąknięte duchem dziękczynnym. Ilekroć się obudzę, tyle razy pogrążę się w modlitwie dziękczynnej. W ten sposób chcę, choć w cząstce wynagrodzić za wielkość dobrodziejstw Bożych. O Jezu, widzę tyle piękna wokoło rozsianego, za które nieustannie składam Ci dziękczynienie, ale spostrzegam, że niektóre dusze są jak kamienie, zawsze zimne i nieczułe. Nawet cuda ich niewiele wzruszają, mają wzrok spuszczony na stopy swoje i tak nic nie widzą prócz siebie. Otoczyłeś mnie w życiu swą opieką czułą i serdeczną, więcej niżeli pojąć mogę, bo dopiero zrozumiem Twą dobroć w całej pełni, jak spadną zasłony. Pragnę, aby życie moje całe było jednym dziękczynieniem dla Ciebie, Boże.

—-4. Modlitwy przebłagalne i wynagradzające.—-

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

Ojcze. Wiem, że nie byłem posłuszny Twemu prawu i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i zwrócić się ku Tobie. Proszę o przebaczenie moich grzechów i pomoc w prowadzeniu życia podobającego się Tobie. Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że powstał z martwych, że żyje i słyszy moja modlitwę. Otwieram ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stal się Panem mojego życia, aby panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być posłusznym Tobie i pełnić Twoja wolę do końca mojego życia. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.

Modlitwa o odpuszczenie grzechów. Wszechmogący, wieczny Boże Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż mi Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją moje sumienie, i udziel mi również to, o co nie ośmielam się prosić. Odpuść, proszę Cię, Panie, moje winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij mnie z niewoli grzechu, w którą popadłem wskutek swoich ułomności. Wysłuchaj łaskawie, proszę Cię, Panie, moją modlitwę wyzwól mnie z więzów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

—-5. Modlitwy o różnych potrzebach.—-

Modlitwa o łaskę znalezienia pracy. Bóg polecił nam przez pracę czynić sobie ziemię poddaną. Zaprosił nas do kontynuowania dzieła stworzenia. Człowiek, bowiem pracując współdziała z Bogiem w tworzeniu świata. A jednoczesne praca pozwala człowiekowi godnie żyć. Twoja rodzina, Maryjo, jest tego najlepszym przykładem. Utrzymywaliście się z pracy Świętego Józefa. Tymczasem ja nie mogę utrzymać mojej rodziny. Nie mamy na chleb, na czynsz, na lekarstwa, na szkołę dla dzieci i na inne niezbędne potrzeby. Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, jak bardzo praca jest cenna. Teraz budzę się każdego ranka i błagam przez Ciebie twego Syna, by dopomógł mi w znalezieniu pracy. Mam zawód, chcę pracować, a mimo to jestem bezrobotny. Pocieszycielko Strapionych, ujmij się za mną i moją rodziną! Wyproś mi łaskę, abym znalazł pracę i dzięki temu mógł godnie żyć. Amen.

Modlitwa w załamaniu. Wydaje mi się, że utraciłem siły do życia. Nie wiem, co robić! Nic nie podnosi mnie na duchu i dłużej tego nie zniosę. Panie, kiedy to się skończy? Czuję się, jakbyś nawet Ty o mnie zapomniał. Proszę nie opuszczaj mnie. Jesteś wszystkim, co teraz mam. Pokaż mi, co robić, z kim rozmawiać. Daj mi odwagę do zaczynania wciąż od początku. Nie mogę zrobić tego sam, więc bądź przy mnie i pozwól Twemu światłu świecić w tej ciemności. Amen.

Modlitwa w zwątpieniu. Często myślałem Panie, a co jeśli Ciebie nie ma wcale? Czy to prawda, że istniejesz? W takich chwilach ciemności i zwątpienia, proszę Cię Panie, podaruj mi, choć malutkie ziarenko wiary! Wyciągnij do mnie dłoń, ilekroć ja usiłuję znaleźć Ciebie, Panie. Są chwile, kiedy żarliwie wierzę, ale proszę pomóż mi także w chwilach zwątpienia. Amen.

Modlitwa przed operacją. Drogi Boże Stwórco, zwracam się do Ciebie ze wszystkimi obawami wobec oczekującej mnie operacji. Proszę daj mi odwagę potrzebną, by stawić jej czoło z niezachwianą pewnością, że mnie chronisz i kochasz. Kiedy będę w narkozie, daj memu duchowi odczuć, że nie muszę się o nic martwić ani niczego obawiać. Ukój moje nerwy, uspokój umysł i odpuść mi wszystkie grzechy w swoim miłosierdziu. Proszę daj zespołowi operacyjnemu umiejętności potrzebne, by operacja się udała i by nie było komplikacji. Proszę daj mej rodzinie i przyjaciołom podtrzymującą na duchu wiarę w to, że jesteś z nami. Rozprosz ich obawy podczas nadchodzących godzin mojej operacji. Składam w Twoje ręce moje wyzdrowienie i proszę, by Twój uzdrawiający dotyk przyspieszył mi powrót do zdrowia. Drogi Boże, składam moje życie w Twoje ręce i ufam w Twą dobroć, miłość i troskę o mnie. Proszę, byś mnie wysłuchał w imię Jezusa, Twego Syna Amen.

Modlitwa za osobę chorą. Odmówić trzy razy chwała Ojcu. O mój Boże, oto przed Tobą ten chory. Przyszedł Cię prosić o to, czego pragnie i o to, co uważa za najważniejsze dla siebie. Ty, o mój Boże, wprowadź w jego serce te słowa: „Najważniejsze jest zdrowie duszy!”. Panie, niech się w nim wypełni cała Twoja wola, jeśli chcesz, by wyzdrowiał, by zostało mu dane zdrowie. Jeśli jednak inna jest Twoja wola, niech dalej niesie swój krzyż. Proszę Cię także za nas, którzy się za nim wstawiamy oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie. Strzeż go i ulżyj mu w cierpieniu, niech się w nim wypełni Twoja święta wola, niech przez niego zostanie objawione Twoje święte imię. Pomóż mu odważnie dźwigać krzyż. Amen.

—————————————–

Nie zapominajmy również i o modlitwach, które bardzo często już w dzieciństwie wpajała nam Mama czy też Babcia. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wieżę w Boga Ojca czy wreszcie modlitwa do naszego Anioła Stróża to bardzo ważne modlitwy, które warto odmawiać.

—————————————–