‘‘Nic nie jest białe i czarne’’ Podwaliny ideologicznego chaosu.

,,Przyszłość jest zaw­sze trochę chwiej­na. Do­wol­ny dro­biazg, jak upa­dek płata śniegu al­bo upuszcze­nie niewłaści­wego rodza­ju łyżeczki, może pchnąć przyszłość na całkiem inną ścieżkę. Al­bo nie.’’   Terry Pratchett. ”Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym. (…) KTO WŁADA TERAŹNIEJSZOŚCIĄ, W TEGO RĘKACH PRZESZŁOŚĆ. KTO WŁADA PRZESZŁOŚCIĄ, OPANUJE PRZYSZŁOŚĆ.” George Orwell. Nic nie jest ani białe ani czarne. … Czytaj dalej ‘‘Nic nie jest białe i czarne’’ Podwaliny ideologicznego chaosu.