Odwieczne zmagania Boga i Lucyfera o dusze i człowieka.

Prześlij dalej: [fb_button] ,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.’’ Biblia. Nowy Testament. Od jakiegoś czasu nasza redakcja otrzymuje wiadomości z treścią, którą … Czytaj dalej Odwieczne zmagania Boga i Lucyfera o dusze i człowieka.