• Trzynaście Świętych Linii na usługach Lucyfera. Początki sięgają czasów Nephilim.
  • Clint Richardson wyznał światu, że Hollywood demoralizuje i niszczy empatię w człowieku.
  • Dotykałeś kiedyś nieba, pozostawiając daleko za sobą to, co obciąża i zabija?
  • Globalne wpływy Masonerii i droga ku pełni władzy nad współczesną cywilizacją.
  • Przestępstwa seksualne w Hollywood, Watykanie, polityce i przemyśle wojskowym.