• Europa czy już Eu-Rabia? Niemcy i Francja w tarapatach.
  • Cud w klasztorze sióstr Franciszkanek w Orliku?
  • Zawężony krąg władzy sposobem na kontrolę świata.
  • Super Wulkan w Yellowstone coraz bliżej erupcji.
  • Hiszpania ocieka krwią. Bój toczy się o całą Europę.