• Góralskie VETO! Bałtyckie VETO! Polacy wygrywają z sanepidem w sądach. A my wołamy: „Dziękujemy Wam Górale, że Jesteście!”
  • A. Niedzielski wypowiedział wojnę Góralom, którzy są zbyt dumni, aby żebrać o pomoc rządową, czekając aż nędza zajrzy do ich domostw.
  • Faszyzm? Nazizm? W zasadzie trudno to określić, jednak PiS chce zlikwidować możliwość odmowy mandatu.
  • D. Trump Bohater i Patriota, który sprzeciwia się globalnemu konglomeratowi zła. To nasz czas, to czas odrodzenia i przebudzenia!
  • Zbliża się czas ciemności: nadchodzący ucisk „Rzeszy Bidena” stworzy tyranię, jakiej Ameryka nie doświadczyła od 1776 roku.