• Prastary lud Jarawy, który walczy o swoje przetrwanie w XXI wieku.
  • Grupa Anonymous szokuje i ujawnia, że współczesna cywilizacja już dziś podlega depopulacji.
  • Niezwykła fotografia końca tęczy. To zdjęcie odmieniło życie autora fotografii.
  • Proroctwo Benedykta XVI o upadku wiary i Kościoła Rzymsko Katolickiego. Nadciąga czas wielkiej próby.
  • Sposób na władzę? Utrzymywać społeczeństwo w stanie ciągłego stresu.