KATEGORIE

Grafika Kategorie

Czasy OstateczneCzasy Ostateczne. Znaki czasu, coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, liczne objawienia i przepowiednie, upadek wartości moralnych a także szerzenie się ogólnego zniewolenia i ograniczanie praw każdego człowieka, to elementy ściśle łączące się z tym, co ma mieć miejsce w czasach ostatecznych na naszej planecie. To jednak nie wszystko i właśnie w dziale czasy ostateczne będziemy pisać o tym wszystkim, co jest ściśle powiązane z naszą przyszłością i przyszłością naszej planety. Powinniśmy wiedzieć, że zachodzą liczne zmiany, czy to na płaszczyźnie ekonomicznej, kulturalne, politycznej czy też egzystencjalnej. Główne media nie wspominają o tym, my jednak nie pominiemy żadnego faktu.

„…nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.”

Ewangelia według Świętego Mateusza.

Dobre WiadomościDobre Wiadomości. Informacje z jakimi mamy obecnie do czynienia w XXI wieku to bardzo często informacje negatywne, wzbudzające złe odczucia w naszych umysłach i sercach, stąd dobrze jest pamiętać również i o tym, że istnieje jasna strona życia po mimo tego iż jest ona mniej rzucająca się w oczy. Od zawsze to co złe w większym stopniu wdzierało się do globalnej świadomości. Kategoria dobre wiadomości to miejsce w którym publikujemy tylko te informacje, które niosą ze sobą pozytywny ładunek emocjonalny. Publikacje ukazujące piękno otaczającego nas świata oraz piękno przebywające w samym człowieku.

”Prob­lem współczes­nej ludzkości po­lega na tym,że jest za bar­dzo zajęta szu­kaniem złych wiado­mości. To zakłada im klap­ki na oczy i powodu­je,że masze­rują przez życie pat­rząc cały czas na cier­pienie. Za­pomi­nają o tym co piękne i dobre.”

The Helix Nebula is 700 light-years away from Earth, but screened before audience's eyes in reconstructed 3D in Hidden Universe, released in IMAX® theatres and giant-screen cinemas around the globe and produced by the Australian production company December Media in association with Film Victoria, Swinburne University of Technology, MacGillivray Freeman Films and ESO. The original image was taken by ESO's VISTA Telescope.

Nauka i Wszechświat. Dwudziesty pierwszy wiek jest bardzo często nazywany wiekiem nauki i rozwoju. Niestety to tylko teoria bądź też piękny slogan, który dość często mija się z rzeczywistością. W dziale nauka i wszechświat będziemy opisywać najnowsze zdobycze naukowe oraz te minione. Będziemy także zastanawiać się nad wieloma zagadnieniami związanymi z tym, co nas otacza, a konkretnie otacza naszą planetę, czyli mowa tutaj o kosmosie czy też wszechświecie. Na koniec dodamy tylko, że znajdą się i tematy poruszające oba te światy, ponieważ nauka i kosmos to bardzo zbliżone do siebie sfery oddziaływania.

”Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski.

NWONowy Porządek Świata. Jest to kategoria poświęcona artykułom, które poruszają tematy związane z politycznymi, ekonomicznymi a także naukowymi wydarzeniami mającymi na celu przyspieszenie realizacji idei globalnego świata, świata gdzie człowiek będzie tylko numerem w powszechnej maszynie egzystencji. Brak wolności, praw i swobód to tylko elementy mrocznej przyszłości, która może ziścić się już w ciągu najbliższych lat. Problem związany z NWO to realna współczesność, mało tego, wielu uważa, że jest to nasza wojna o lepszą przyszłość i wolność przyszłych pokoleń. I dlatego na stronie globalne-archwium.pl będziemy poruszać ten temat, tak by każdy mógł na bieżąco śledzić i rozumieć to co dzieje się w globalnej ale i krajowej polityce, ekonomi, nauce oraz inżynierii.

”Słowo tajemnica jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń… Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów… Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani…”

John F. Kennedy.

Polityka i GlobalizmPolityka i Globalizm. Polityka to dziś bardzo często narzędzie służące do szerzenia globalizmu. Dlatego ten dział łączy w sobie z pozoru dwie różne dziedziny, łączy w sobie politykę i globalizm. Będziemy tutaj poruszać tematy związane z wprowadzaniem nowych praw, które w gruncie rzeczy będą ograniczać swobody obywatelskie, będziemy pisać o pozytywnych jak i negatywnych skutkach globalnej wioski. Obecny świat zmienia się, wiele z owych zmian może ulecieć naszej uwadze to też tym bardziej będziemy skupiać się na tym wszystkim, co może dotyczyć każdego z nas. Ponad to, ktoś kiedyś słusznie powiedział, że polityka jest tak naprawdę dla polityków nie dla obywateli.

”Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.

George Orwell.

Ludzie NIEzwykliPublicystyka. Kategoria publicystyka to dział, w którym będą poruszane różnego rodzaju tematy dnia codziennego. Życie, przemijanie, nowe ustawy, prawo czy pewne relacje między ludzkie to tematy, które znajdą się właśnie w wyżej wspomnianej kategorii. Można pokusić się o stwierdzenie, że tutaj Będziecie mogli znaleźć teksty dosłownie o wszystkim, ponieważ publicystyka to dziedzina bez dna, czy tez bez granic i horyzontów. Na naszej stronie tego typu kategoria jest bardzo potrzebna, ponieważ uzupełnia już istniejące kategorie i umożliwia nam podjęcie nowych wyzwań i poszerzenie horyzontów.

”Rytm twórczości jest nieprzerwany; wymaga totalnego, bez reszty permanentnego zaangażowania myśli, woli i wyobraźni.”

Tadeusz Kantor.

Religia i PsychologiaReligia i Psychologia. Religia oraz psychologia to dwa terminy czy też światy, które często ukazywane są w oddzielny sposób. Jest to podejście słuszne lecz tylko cząstkowe ponieważ religia i psychologia to dwie dziedziny i sfery życia, które ściśle są ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają. Ten dział będzie zawierał artykuły o tematyce czysto duchowej, czyli kwestie związane z wiarą, psychologią, religią, zagrożeniami jakie mogą płynąć ze świata duchowego a także tematy związane z różnymi objawieniami i wizjami. Dział religia i psychologia to miejsce gdzie to co materialne łączy się z tym co duchowe i często niedostrzegalne.

”Wiara daje nam właśnie to; jest ufnym zawierzeniem pewnemu, które jest Bogiem, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z dokładnego obliczenia lub nauki. Wiara nie jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga; jest aktem, poprzez który swobodnie powierzam się Bogu, który jest Ojcem i mnie kocha; jest posłuszeństwem dającym mi nadzieję i ufność. Tak więc wierzyć to spotkać Boga, wspierającego mnie i obdarzającego obietnicą niezniszczalnej miłości, która nie tylko dąży do wieczności, ale ją daje; jest zawierzeniem Bogu w postawie dziecka.”

Benedykt XVI.

Wolna Polska

Wolna Polska. Hasło WOLNA POLSKA to szczytne hasło, szczytna idea, jednak obecnie w XXI wieku nasza wolność jest zagrożona wynikiem oddziaływania sił, głównie pochodzących z po za granic naszego kraju. W obliczu wielkiego zakłamania, jakie możemy zaobserwować w wielu mediach głównego nurtu, doszliśmy do wniosku, że na stronie globalne-archiwum.pl powołamy do istnienia dział WOLNA POLSKA tak by w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistymi faktami relacjonować to co dzieje się w naszym kraju. Tak by relacjonować to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, odkrywać prawdę i demaskować kłamstwa. Polska to wspólne dobro, którego nie możemy pozwolić sobie odebrać, zniszczyć lub zaprzedać za przysłowiowe trzynaście srebrników. Dziś wolność naszej Ojczyzny jest priorytetem, ponieważ sukces gwarantuje świetność nam i przyszłym pokoleniom Polaków.

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.

Tajemnice ŚwiataZ Archiwum X. Współczesność oferuje nam wiele, jednak równie dużo przed nami ukrywa. I tutaj zaczyna się nasza podróż ku prawdzie, ku migoczącemu światłu w mrocznym tunelu.  Warto wkroczyć na tę ścieżkę, ponieważ nie na darmo mawia się iż prawda wyzwala. Czym jest prawda? Oczywiście istnieją różne poglądy oraz normy, to też często można dojść do wniosku, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Na szczęście prawda istnieje, a kłamstwo powtórzone nawet tysiąc razy nadal pozostaje kłamstwem. To też warto poszukiwać, warto poznawać świat, tak byśmy sami wyrabiali sobie nasze zdanie na różne tematy. Nigdy nie przyjmujmy z góry ustalonych odpowiedzi, oczywiście warto o nich pamiętać i brać je pod uwagę, nie mniej jednak nie będziemy mieć pewności czy to co nam narzucono rzeczywiście ma sens i jest odzwierciedleniem prawdy. Tajemnice świata to sformułowanie bardzo aktualne, ponieważ istnieje wiele współczesnych ale i minionych zagadek do odkrycia, ten dział będzie starał się odpowiadać na pytania często pozostawione bez odpowiedzi.

”Prawda wciąż tam jest.”

Frag. Pochodzący z serialu Z archiwum X.


”Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.”

George Orwell.