Tajemnica czwartego królestwa z Księgi Daniela dotyczy UE i odrodzenia się Imperium Rzymskiego.

Udostępnij ,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’ (Ef 6, 11-12). Szatan nie jest wynalazkiem chrześcijan. Nie jest też średniowiecznym mitem. Jest wszechobecny w dobie penetracji kosmosu. Dzisiaj narzędzia szatana działają w niemal każdej formie i w każdym systemie, w … Czytaj dalej Tajemnica czwartego królestwa z Księgi Daniela dotyczy UE i odrodzenia się Imperium Rzymskiego.