To, co oddasz Jezusowi zostanie przez Niego uzdrowione, natomiast to, co pozostawisz w cieniu stanie się dostępne dla demona.

Udostępnij „Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, … Czytaj dalej To, co oddasz Jezusowi zostanie przez Niego uzdrowione, natomiast to, co pozostawisz w cieniu stanie się dostępne dla demona.