Ujawniamy wizję daną Tomaszowi przez Boga w 2019 r. Wizja ta odsłania kolejne fragmenty Apokalipsy nt. Bestii i jej rogów.

Udostępnij

„A bestia ta była, lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów. Rządcy, których nazwano „królowie”, mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem kiedy ludzie upadli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i szatan stworzył wtedy swoje imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je. Zawarłem wtedy przymierze z ludźmi, a symbolem jego była tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna, zmierzają więc prosto do [wiecznej] otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza – zostanie zbrukany.”

Po publikacji artykułu z dnia 21-03-2021, pod tytułem: „Objawienia Maryjne z Trevignano Romano. Maryja ostrzega przed szczepionkami i mówi, że nadszedł czas próby”, otrzymaliśmy od Was bardzo wiele wiadomości z prośbą o częstsze publikowanie tego typu materiałów. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie tą tematyką, de facto jakże ważną w czasach, w których przyszło nam obecnie żyć i nie bójmy się użyć tego sformułowania: stawiać czoła panoszącemu się złu.

Objawienia Maryjne, które według nas są Znakiem Czasów dla dni ostatecznych, to źródło wiedzy, siły duchowej i licznych wskazówek, to posłanie od Boga po przez Maryję do całej ludzkości, do tych, którzy zechcą usłyszeć niebiańskie przesłanie i wcielić je w życie. Zdecydowaliśmy, że będziemy częściej umieszczać artykuły o tej tematyce na naszej stronie, ponieważ po głębszym namyśle, wielu z nas odczuło tego typu wewnętrzną potrzebę czy wręcz ponaglenie.

Przymusowe szczepienia, prowadzące w bezpośredni sposób do zaaplikowania ludzkości microchipu, likwidacja gotówki, bo przecież na niej najbardziej rozwija się koronawirus, utworzenie cywilizacji bezgotówkowej, całkowicie zależnej od waluty elektronicznej. Walka z chrześcijaństwem, upadek całego morza księży, biskupów, kardynałów a i samego Papieża, który głosi coraz częściej jawne herezje. W obliczu tego typu zjawisk, opisywanych w Apokalipsie nie można przejść obojętnie.

Szanowni Państwo, od wielu lat pisaliśmy o nadchodzących czasach ostatecznych, o czasach eschatologicznych, ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że one nadejdą tak szybko, że to się właśnie teraz już dzieje. Sądziliśmy, że to kwestia od trzydziestu do nawet stu lat, jednak PLANdemia koronawirusa SARS-CoV-2 całkowicie wywróciła świat do góry nogami, a większość społeczeństwa już na tyle została ogłupiona przez media, proces ten trwał dziesięciolecia, że Antychryst może się już w niedługim czasie ujawnić.

Drodzy Czytelnicy, dziś chcemy przyjrzeć się osobie Adama Skwarczyńskiego, jest to ksiądz, który będąc jeszcze dzieckiem otrzymał wizję od Boga, wizję trzech dni ciemności. Ksiądz ten później przez całe swoje kapłańskie życie, praktycznie przesiedział na bocznicy, został najzwyczajniej w świcie uciszony. Ksiądz Adam Skwarczyński swoje życie poświecił modlitwie i wynagradzaniu Bogu. W mediach niezależnych, można przeczytać i odsłuchać wielu wywiadów z księdzem Adamem.

Piszemy dziś o Nim, ponieważ prowadzi nas on do Tomasza, w chwili obecnej nie znamy nazwiska, czy danych osobowych Tomasza, wiemy jedynie, że jest on blisko przy księdzu Adamie Skwarczyńskim. Spotkaliśmy się z opinią, że Tomasz jest poniekąd uczniem, wychowankiem duchowym księdza Skwarczyńskiego. I otóż ten właśnie Tomasz w roku 2019 otrzymał wizję od Boga, który następnie przynaglił go, aby tę wizję ujawnił.

Wizja ta jest o tyle nietypowa, że ujawnia się w niej niektóre fragmenty Apokalipsy, a zatem otrzymujemy poważny fragment, czy też puzzel w obrazie zrozumienia Apokaliptycznego Przesłania. Jeżeli chodzi o nas to jest to dla nas wiarygodne, dlatego też zdecydowaliśmy się opublikować tę wizję na naszej stronie. Tym bardziej, że podobne przesłanie słyszałem już u Księdza Gobbiego, gdzie Matka Boża również odsłaniała i wyjaśniała, czym jest Dziesięć Rogów i Bestia. Ponad to zaraz zobaczycie, że to, o czym Bóg Mówi w przytoczonej wizji, już realizuje się na świecie. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią wizji, poczujecie ponaglenie, aby się nią podzielić z innymi, to proszę udostępniajcie ten artykuł dalej.

„Drodzy Bracia i Siostry!

We wrześniu 2019 r. dostałem światło z Nieba, szczegóły dotyczące Apokalipsy. Miały one trafić do Was wcześniej, lecz nie miałem ich dokładnie podyktowanych. Blokowany przez odgrażające się siły zła, („Prędzej zostanę powalony, niż tekst ten ujrzy światło dzienne!”) nie byłem w stanie ich spisać, mimo kilku prób. Duch Święty musiał wkroczyć z pełną siłą i gdy kilka dni temu mi dopomógł, spisałem to, co miałem spisać. Jak widać, chociażby całe piekło działało, i tak na końcu wola Boża wygra.

Istnieje część jeszcze zasłonięta dla Was co do tekstu (wykropkowana) oraz odsłonięte przede mną dalsze akapity Apokalipsy, zapewne niedługo będziecie mogli je przeczytać. Dostałem też dwa ważne pouczenia, które zamieścimy na stronie, niech służą ludziom i sprawią, żeby łatwiej było nam wszystkim przejść do Nowego Świata lub do Nieba.

Tym razem bardzo proszę o modlitwę za hierarchów Kościoła katolickiego, ponieważ (choć zapewne coraz bardziej jego reputacja jest wystawiona na szwank) ma on jeszcze ogromną moc dzięki swojej strukturze, aby przemówić do świata. Natomiast nasz głos, jak wspomniał Ks. Adam, jest słaby mimo ogromnych starań. Osobiście wierzę, że wśród hierarchów Kościoła są na tyle odważni i napełnieni Duchem Świętym, że poderwą innych do działania. Może również księża „mali” dostaną takie światło i razem zdołamy się przeciwstawić temu, co szykuje szatan.

Żebyście jednak nie napełniali się lękiem! Pamiętajcie, że Bóg i tak zwycięży, zwycięży też dobro. Od nas zatem tylko zależy, ile uda się tej drugiej stronie – stronie zła – narobić szkód i zamieszania.

Niech Was Bóg Błogosławi.”

Tomasz.

„Tak mówi Pan Zastępów:

A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. Odsłoń zatem to, co zakryte i powiedz to, co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą.

Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie, zatem bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc jedno imperium, lecz będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące. Będzie to imperium szatana, choć jego sługi będą mówić: „Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas sprawiedliwości i obfitości”.

Powiedzą oni: „Nowy to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”. Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również słowa zwodnicze, albowiem bestia będzie chciała, aby Moje Imię zostało zapomniane. Będzie ona chciała postawić szatana ponade Mną i wywyższyć człowieka w pysze zwodniczej, a kiedy ludzie spiją kłamstwo i przyjmą truciznę, wypełnią się słowa, że w owym czasie będzie ucisk na ziemi, jakiego nie było od początku istnienia świata.

Bestia ta rozsiądzie się na siedmiu wzgórzach, tak jak fałszywy kościół rozsiądzie się na innych siedmiu wzgórzach, choć będzie także zasiadał na tych pierwszych. Tych pierwszych siedem wzgórz to siedem najwyższych wierzchołków gór na siedmiu kontynentach, a synowie Adama nazwali je wszystkie koroną ziemi i mówili: kto zdobędzie siedem najwyższych szczytów ziemi, ten zdobędzie koronę świata.

Rozpoznacie ten czas, kiedy pojawi się na ziemi twór fałszywy, niosący śmierć i zniszczenie, o tym samym imieniu, którego synowie Adama używają, aby zdobywając szczyty świata pokazać swą wielkość. On też zdobędzie siedem kontynentów, a będzie on miał wielką moc niszczenia, choć nikt nie będzie go widział i ani oręż, ani kataklizm nie będzie jego siłą.

Bestia ta podobna jest do pantery, albowiem z cicha zakradnie się, tak aby ludzie nie zauważyli, że jest już blisko i czai się jak owo zwierzę, by zatopić w nich swoje kły. Łapy ma jak niedźwiedź, bo kiedy schwyci narody i ludy i wszystkie szczepy ziemi, nie będzie chciała ich puścić, trzymając je w żelaznym uścisku. A paszczę lwa będzie miała, bo ryk jej będzie ogromny, i użyje swych sług, by ryczeć na cały świat. I pożre niczym lew wszystkich, którzy będą chcieć jej się przeciwstawić.

A siedem głów to siedem królestw. Powstały one już w zamyśle przed laty w mieście Rzymie, a królestwom tym zostaną nadane imiona bluźniercze, bo ze starożytnych pogańskich nazw zaczerpną ich imiona i nadadzą je im, aby bluźnić Mojemu Imieniu. A jedno z królestw wytyczone przez sługi szatana zostanie ugodzone i zacznie się rozpadać, bo wielu przeciwstawi się i wiele dziać się będzie przez zjawiska naturalne, lecz pozostałych sześć pomoże mu.

I zadziwią się ludzie, jaką moc ma bestia, która jest imperium światowym, i przyjmą jej władanie i pokłonią się jej rządcom, a tym samym oddadzą pokłon szatanowi. Moc pozostałych i wspólne ich działanie sprawi, że przelękną się ludzie i powiedzą: «Któż może przeciwstawić się zmianom, któż może rozpocząć walkę z bestią, z imperium szatana, zwanym przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata?”».

Bestia ta będzie bluźnić Mojemu imieniu i powie: „Zobaczcie, nie ma boga ponad człowieka-pana świata, nie ma boga ponad ludzkość”, ale po cichu będzie składać pokłon lucyferowi. I będzie bluźnić przeciwko Kościołowi – ludowi Bożemu i świętym – mówiąc: „Gdzie są święci wasi? Nic ponad tym, co my mówimy nie istnieje”. I będzie bluźnić więcej, lecz słów tych nie zapiszesz.

A oto dziesięć rogów, którymi bestia będzie bodła wszystkie narody ziemi. Dziesięcioma rogami jest dziesięć zmian i dziesięć wspólnych części stanowiących całość, które imperium szatana wprowadzi, aby władać całą ziemią. Na każdym rogu jeden rządca, który będzie władał niczym król swoim królestwem i będzie oddawał władzę bestii i umacniał ją.

Dziesięć rogów będzie niczym dziesięć cierni z korony cierniowej, które Moje dzieci założyły na Mą głowę szydząc ze Mnie, z Mojego prawa, odrzucając Mnie jako Króla Królów, Zbawiciela. Odrzuciły Mój porządek, a wybierały swoje prawo i swój porządek, wybierając prawa szatana i jego fałszywy porządek. Dam więc Moim dzieciom zakosztować owocu prawa Mojego wroga i porządku jego dzieła, a będzie to z dopustu Miłosierdzia Mego, albowiem stanie się drogą do odpokutowania wszystkiego buntu i wszystkiej nieprawości przeciwko Mojemu prawu.

Czas ten sprawi, że zrozumiecie to, czego zrozumieć nie chcieliście mimo długiego czasu, który był wam dany, mimo Mojego słowa, mimo proroków, którzy napominali. Wierzyliście i wierzycie złotoustym rządcom świata, działającym na usługach szatana, fałszywym prorokom, bo mówią to, co chcecie, żeby mówili. Wierzycie zwodzicielom.

Gdybyście byli Mi wierni, nie byłoby ani wojen, ani ucisku, ani tego wszystkiego, co wróg Mój przypisuje Mi mówiąc: „Gdzie jest ten, który mieni się miłością i sprawiedliwością, kiedy na ziemi jest tyle zła?” Będzie to dla was czas odkupienia win, czas oczyszczenia, bo nikt kto nie odpokutuje swoich win, nie może wejść do Mego Królestwa. Jeśli więc nie zrozumiecie jak zbłądziliście, nie będziecie mogli wejść również do odnowionej ziemi.

Wylałem tyle Miłosierdzia i dałem Wam tyle czasu na poprawę! Wy jednak wolną wolą – darem, który otrzymaliście jako ukochane dzieci Moje – doprowadziliście do odrzucenia porządku, który ustanowiłem na ziemi. Niechaj więc dopełnia się Golgota, tak by poszedł na nią Mój Kościół. Cierniem ukoronowanie stanie się cierniem dziesięciu rogów. Zbliża się czas dla całego Kościoła ziemi, kiedy będzie on musiał przejść przez wszystkie części męki takiej, jaką Ja przeszedłem dla odkupienia ludzkości. Stać się tak musi, zanim nastąpi jego odrodzenie, [które] będzie niczym zmartwychwstanie na odnowionej ziemi.

Pierwszym rogiem jest jeden system prawny dla całej ziemi, lecz zamiast prawa stanowić on będzie bezprawie i stanie się narzędziem wzmacniania władzy bestii.

Drugim jest jeden wspólny system finansowo-bankowy, stanie się on początkiem nowego niewolnictwa. Poznacie czas jego powstania po tym, jak pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit, i będą mówić w owym czasie: „Nie noś w sakwie pieniądza, bo jest zły”. I będą mówić, że kto ma pieniądz, ten roznosi choroby. I będą brzydzić się ludźmi próbującymi zapłacić monetą bitą lub drukowaną, a niektórzy zamkną przed nimi sklepy.

Trzecim – jeden system zdrowotny dla wszystkich ludzi ziemi. Nie będzie on jednak powołany po to by leczyć, a po to by segregować ludzi, uśmiercać chorych i starców, zdrowym mówić że są chorzy, prawdomównym wmawiać szaleństwo. Będzie on dbał o piękno a nie ratował, będzie on dbał o to, by zabijać nienarodzone dzieci i sprawi, że kobiety nie będą mogły stać się brzemienne.

Czwartym będzie nowy system edukacji, stworzony nie po to by edukować, ale po to by odbierać wiedzę. Będzie dbał o to, by wymazać Moje Imię, a zastąpić je nauką zwodniczą. I będą mówić: „Wszystkim wszystko, nie ma już podziału, człowiek jest ponad wszystkim”. Odrzuci on nauczanie historii, aby wymazać pamięć o prawdzie.

Piąty to jedna światowa armia. Będzie ona pilnować aby ci, którzy nie będą chcieli wstąpić do imperium szatana, zostali pokonani lub zastraszeni. A będzie miała moc wielką, bo połączą się w nią wszystkie armie świata, które nie zostaną rozbrojone przez bestię.

Szóstym jest jeden światowy system pracy i ekonomii. Nie będzie on jednak niczym dobrym, ponieważ stworzy nowe niewolnictwo. Kto go nie przyjmie, ten będzie żył na marginesie życia i będzie cierpiał głód, a wielu straci w owym czasie domostwa.

Siódmym są wszystkie media dostępne na ziemi. Zostaną one połączone w jedno światowe medium. Staną się niczym paszcza lwa rycząca, a będą mówić jednym głosem na całym świecie i będą służyć bestii, aby ludzie wierzyli w kłamstwo. I nastanie czas kłamstwa i propagandy, jakiego jeszcze nie było. Czas początku powstania ich poznacie po tym, że gdziekolwiek na świecie zaczniecie czytać słowa lub słyszeć wiadomości, od rana usłyszycie pogłoski o chorobach i o jednym zaczną mówić zgranym głosem.

Ósmym stanie się jedna światowa administracja. Nic i nikt już nie będzie mógł się ukryć ani żyć bez bitu, a każdy człowiek dostanie cyfry, a w cyfrach tych będzie ukryte wszystko o każdym człowieku. I będzie to numer człowieka i jego zdrowia, i jego segregacji, i przydziału, i funkcji, i tego ile ma długu. Bo usunie bestia wszystko, co było i co zgromadzili ludzie, i powie: „Teraz macie dług i musicie go odpracować według stanu, podziału, segregacji i funkcji”. Czas jego powstania poznacie po tym, kiedy papier zamienią na bit, banki, zdrowie, edukację zaczną łączyć w jedno, a wszystko co robicie, przekażą istniejącym jeszcze państwom. […]

Dziewiątym będzie jeden wspólny język, który szatan zechce narzucić na siłę wszystkim, aby stworzyć nową wieżę Babel, albowiem dąży on do odtworzenia swojego imperium, aby władać wszystkimi narodami ziemi. Kto owego języka nie będzie chciał przyjąć, będzie miał trudność w każdym stworzonym przez ludzi urzędzie, bo będzie to język urzędowy, a wszystko zacznie być pisane w tym języku.

Dziesiąty to jeden rząd światowy […].

Na każdym z rogów diademy – osoby piękne lub znane, powołane, aby zwodzić ludzi, a na ustach ich słowa miłe, żeby przyjąć szybko i bezkrwawo imperium szatana. Są nimi ci, których można oglądać lub słyszeć. Wśród nich są ci, którzy tworzą muzykę i ci którzy piszą słowa czytane, są też ci, którzy rękę zanurzają w glinie i w farbie maczają pędzle, ludzie słynni i bogaci, na których oczy świata są skierowane. Są też ludzie uznani za ostoje prawa, wiedzy i nauki. Oni to służyć będą bestii i smokowi. Oni to będą diademami na rogach.

A bestia ta była, lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów. Rządcy, których nazwano „królowie”, mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem kiedy ludzie upadli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i szatan stworzył wtedy swoje imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je.

Zawarłem wtedy przymierze z ludźmi, a symbolem jego była tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna, zmierzają więc prosto do [wiecznej] otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza – zostanie zbrukany.


Przeczytaj również:

Objawienia Maryjne z Trevignano Romano. Maryja ostrzega przed szczepionkami i mówi, że nadszedł czas próby.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 5 Comments

 1. Jeśli to proroctwo powstało przed plandemią i przed ” zbrukaniem tęczy” co rozumiem poprzez lewicowo zboczone ruchy kochających inaczej i inne panie błyskawice, to chyba po raz pierwszy świadomie się zastanowię nad tym , czy istnieje coś wyższego i czy są prorocy którzy zwiastowali to co jest dziś. Należę do osób od dziecka wykluczających istnienie cząstki boskiej, może to genetyczne ,ponoć istnieje gen wiary,a może wychowanie w komunistycznej , bezbożnej stricte tego słowa znaczeniu- rodzinie. Tylko nie wiem gdzie się udać , zdaje się że najbliższy kościół to słaby pomysł, nie widzę w nim ostoi prawdy i prawa , raczej instytucje poglądowo- finansowa, organizacje klepiącą formułki bez zastanowienia.

  1. To jest w Biblii,nie myl JEZUSA z martwą RELIGIĄ.
   Są pradziwi chrzescijanie,tylko raczej nie w organizacjach religijnych ale po domach

  2. Bandziorka – zrób to co zrobi KAZDY wielki przywódzca duchowy, wlaznie z Jezusem – idz na lono natury, w odosobnienie na 40 dni, pobadz sama ze soba i z Bogiem, wtedy ci sie wszystko rozjasni i zrozumiesz. Jak bedziesz sama, to wylacz telefon, komputer, itp, zostaw zegarek w domu i zdaj sie na swoj wlasny rytm biologiczny. Po 40 dniach wszystko bedziesz wiedziec . . .
   Bo tak jest jak powiedzial Jezus : „odchyl zblo trawy a mnie znajdziesz, podnies kamien lezacy na polu a ja tam bede …”

 2. Bardziej chodziło mi o to,kiedy opublikował,czy przed listopadem 2019,kiedy „wybuchła epidemia”w Chinach.
  Pytam,by rozsądzic czy to wiarygodne czy nie.

 3. DZIEKI,BARDZO MOZLIWE
  KIEDY W 2019 r. Tomasz to otrzymał?
  Polecam BYŁEM W RELIGII-YT
  straptomek na bitchute
  detektywprawdy.pl
  prisonplanet.pl

Comments are closed.