Władza Jezusa wobec szatana i misja wyzwolenia człowieka od zła.

Udostępnij ,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’ (Ef 6, 11-12) To, co czynił Jezus, czego nauczał, stanowi trwałe podstawy do zrozumienia dzieła odkupienia, które bez Jezusa z Nazaretu pozostałoby jedynie zagadką. Istnieją trzy cytaty w Biblii, które według nas … Czytaj dalej Władza Jezusa wobec szatana i misja wyzwolenia człowieka od zła.