• Dane nie pozostawiają złudzeń: Polacy umierają na potęgę! Czy istnieje związek ze „szczepieniami” na COVID-19?
  • W wierze jest wystarczająco dużo światła, żeby przyjąć Boga i wystarczająco dużo cienia, żeby Go odrzucić.
  • Miliony zwierząt gospodarskich „zdycha” nagle. Czy to początek „wojny” z naszymi dostawami żywności?
  • Siedziba „Chrislamu” w Abu Dhabi, jest już prawie ukończona. To kolejny „znak czasu”, że nasz czas dobiega końca.
  • Współczesna cywilizacja „tonie w bagnie”. Ratujmy się modlitwą: „módlmy się, abyśmy nie ulegli pokusie”.