• Testy PCR do kosza, pandemia oparta na wynikach niewiarygodnych testów PCR do kosza, szczepienia i lockdown do kosza!
  • Projekt HAARP Cz.2: Za każdym razem, gdy „odpalają” HAARP i CERN, dziurawią warstwy naszej atmosfery.
  • Projekt HAARP Cz.1: Wszystko zostało oparte na badaniach Nikola Tesli, geniusza i wielkiego wizjonera.
  • Publikujemy „Apokalipsę Noego” z „Księgi Henocha”. Biblijni Giganci, potop i odstępstwo to wszystko się w niej zawiera.
  • Budzisz się i nie masz gorączki, kataru, żadnego bólu (czujesz się świetnie), uważaj to typowe objawy bezobjawowego COVIDA-zwida-19.