1/4-06-17 Zjazd grupy Bilderberg Cz.1 Kogo to obchodzi?

5 14-VI-2017 Zjazd grupy Bilderberg Cz.1 Kogo to obchodzi
Fot. youtube.com

[fb_button]

Kolejny zjazd Grupy Bilderberg za nami. Miał on miejsce w dniach 1 do 4 czerwca i odbył się w luksusowym hotelu Westfields Marriott. Drodzy czytelnicy, czy słyszeliście w wiadomościach bądź mediach głównego nurtu o owym zjeździe? Czy Wiecie, czym w ogóle jest ta grupa? To pytanie jest oczywiście retoryczne, ponieważ nasza strona zrzesza osoby, które jestem

przekonany mają świadomość tego, czym jest grupa Bilderberg. Natomiast w przeświadczeniu ogólnym można powątpiewać by zwykli, nieświadomi obywatele już nie tyle Polski, co całego świata, wiedzieli, czym jest to ciało i jakie decyzje zapadają na spotkaniach Bilderbergów.

Dziś postanowiliśmy napisać o spotkaniu grupy Bilderberg, ponieważ w gruncie rzeczy prasa, telewizja oraz strony internetowe należące do największych koncernów światowych nie mają zamiaru informować społeczeństwa o Bilderbergach. Zastanawiające prawda? Zauważcie, gdy tylko w Polsce na ulice wychodzi KOD, bądź teoretycznie nasza demokracja jest zagrożona media z chociażby takiego koncernu jak Ringer Axel Springer alarmują, wręcz krzyczą, że III Rzeczpospolita stoi nad przepaścią. Można tutaj dopisać jeszcze wiele innych lansowanych hipotez, nie mniej jednak nie o to chodzi.

Otóż ta tendencyjność, stronniczość powinna nas zaniepokoić, powinna wzbudzić w naszych głowach, co najmniej znak zapytania. Ta stronniczość uwidacznia nam, zwykłym obywatelom, że coś tu jest nie tak. Otóż najpotężniejsi biznesmeni, bankierzy, politycy spotykają się w jednym miejscu o tym samym czasie by debatować nad bliżej nieokreślonymi sprawami, a świat tego nie zauważa, milczy. Jeżeli staruszka ukradnie batona za jeden złoty w sklepie jest to pewnego rodzaju hit informacyjny, natomiast spotkanie grupy Bildergerg redaktorzy wielkich mediów obecnego świata uznają, za nieistotne. A zatem, spotkanie grupy Bilderberg? A kogo to obchodzi? Otóż obchodzi to naszą redakcję i wieżę, że również Was drodzy Czytelnicy. A teraz pozwólcie, że z posiłkujemy się słowami John’a Swinton’a który powiedział takie o to pamiętne zdania.

„Każdy z obecnych tutaj wie, że niezależna prasa nie istnieje. Wy to wiecie i ja to wiem: żaden z was nie ośmieliłby się ogłosić na łamach gazety własnych opinii; a gdyby nawet się ośmielił, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie zostałyby one nigdy wydrukowane. Dostaję ileś dolarów tygodniowo za to, żebym powstrzymywał się od wyrażania własnych poglądów i opinii w gazecie, w której pracuję. Wielu tu obecnych otrzymuje podobną zapłatę na identycznych zasadach. Gdyby ktoś z was był na tyle szalony, by uczciwie opisać sprawy, znalazłby się natychmiast na bruku. Gdybym dopuścił, aby moje prawdziwe opinie zostały opublikowane w którymkolwiek numerze gazety, straciłbym pracę w niecałe 24 godziny. Praca dziennikarza polega na niszczeniu prawdy, łganiu na potęgę, deprawowaniu, zohydzaniu, czołganiu się u stóp mamony, sprzedawaniu siebie, sprzedawaniu swojego kraju i swojego narodu w zamian za chleb swój powszedni, czy też – co się sprowadza do tego samego – za swoją pensję. Wiecie to wy i wiem to ja. Cóż to, więc za szaleństwo wznosić toast za niezależną prasę! My, dziennikarze, jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują i kierują wszystkim zza kulis! My jesteśmy ich marionetkami! To oni pociągają za sznurki, a my tańczymy! Nasz czas, nasz potencjał i nasze talenty są w rękach tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami!”

Czy te słowa wymagają komentarza? Sądzę, że nie, jednak pozwolę sobie raz jeszcze przytoczyć fragment, który jednych ponownie zaszokuje a innych nawet nie ruszy, ponieważ znają prawdę. My, dziennikarze, jesteśmy wasalami, instrumentami w rękach bogaczy, którzy potajemnie spiskują i kierują wszystkim zza kulis! My jesteśmy ich marionetkami! Przy tej okazji należy pamiętać o człowieku wielkim, człowieku, który zasłużył się na rzecz Nowego Porządku Światowego, człowieka, który niedawno zmarł i był chowany z największymi honorami. Nie mówię tutaj o Zbigniewie Brzezińskim, który notabene wie, czym jest Nowy Porządek Światowy. Poniżej dzisiejszego artykuły zamieszczamy trzy artykuły o Nowym Porządku Świata, gdyby ktoś nie orientował się w tym temacie to oczywiście polecamy. Zamieszczamy także jeden o Panu Brzezińskim. Wracając jednak do tematu. Chcemy dziś przytoczyć jeszcze na koniec słynną wypowiedzi Davida Rockefellera, który takimi oto słowami dziękował wybranym mediom w 1991 roku, na ówczesnym zlocie grupy Bildergerg.

„Jesteśmy wdzięczni wydawcom „Washington Post”, „New York Times”, „Time Magazine” i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia, praktykowanego w minionych stuleciach.”

Zbigniew Brzeziński wyraża zaniepokojenie o Nowy Porządek Świata.

NWO cz.1 Geneza oraz idea nowego ładu globalnego.

NWO cz.2 Grupa Bilderberg to tylko etap wielkiej globalnej agendy.

NWO cz.3 Faszyzm XXI wieku.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz