23 marca 2021 roku, datą końca świata. Shoebat wspomina o inwazji na Jerozolimę i powtórnym przyjściu Jezusa.,,Święci to jest chrześcijanie, zostaną oddani w ręce Antychrysta na czas, czasy i połowę czasu. Większość Biblii z przypisami powie wam, że to znaczy trzy i pół roku. Zasadniczo czas wynosi jeden rok, czasy to dwa lata, a pół czasu to pół roku lub sześć miesięcy. Oznacza to, że inwazja na Jerozolimę potrwa trzy i pół roku.’’

Theodore Shoebat.

Dokładny czas realizacji ostatecznych wydarzeń opisanych w apokalipsie był zapisany przed naszymi oczami cały czas w Biblii, takie sensacyjne informacje obiegły świat. W prawdzie wielu teologów zgadza się, że data końca świata nie jest znana i to wszystko jest częścią Bożego planu. Ale sensacyjnie twierdzono, że można się dowiedzieć, kiedy nastąpi apokalipsa używając Biblii. Theodore Shoebat, autor strony internetowej: Shoebat.com, uważa, że ​​znalazł dowody, iż ostateczne wydarzenia czekające na ludzkość zaczną się wypełniać trzy i pół roku po inwazji na Jerozolimę przez Antychrysta.

Jezus Chrystus Pojawił się na ziemi 2000 lat temu i przepowiedział wszystko.

Chociaż nie jest jasne, kto będzie Antychrystem, Theodore Shoebat twierdzi, że to wydarzenie jest ,,wcześniej niż świat sądzi’’ zwłaszcza biorąc pod uwagę wojny i liczne niepokoje szalejące na Bliskim Wschodzie. Z kolei Michael Parker, który prowadzi blog End of Time Prophecies, ujawnił na łamach Daily Star Online, iż otrzymał informację od anonimowego wizjonera, że w roku 2017 kielich gniewu Bożego zostanie przepełniony, co zapoczątkuje erę oczyszczenia naszej planety.

,,Dziś mamy do czynienia z największą walką, jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Nie sądzę, by wspólnota chrześcijańska zdawała sobie z tego w pełni sprawę. Dziś znajdujemy się w obliczu ostatecznej batalii między Kościołem i Anty-Kościołem, pomiędzy Ewangelią i Anty-Ewangelią.’’

Jan Paweł II.

Theodore Shoebat na swojej stronie internetowej przekazuje współczesnej ludzkości datę 23 marca 2021 roku i poleca wszystkim by umieścili ją swoim dzienniku, ponieważ to wówczas apokalipsa będzie się wypełniać na naszych oczach a świat, jaki znaliśmy do tej pory zacznie się kończyć. Theodore posługuje się Księgą Daniela ze Starego Testamentu, aby udowodnić swoją argumentację. Cytuje między innymi ten fragment.

,On będzie mówił pompatycznie przeciwko Najwyższemu, będzie prześladował świętych Najwyższego i będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. Wtedy święci zostaną oddani w Jego ręce. Przez czas, czasy i połowę czasu.’’

Theodore Shoebat wyjaśnia: ,,Święci to jest chrześcijanie, zostaną oddani w ręce Antychrysta na czas, czasy i połowę czasu. Większość Biblii z przypisami powie wam, że to znaczy trzy i pół roku. Zasadniczo czas wynosi jeden rok, czasy to dwa lata, a pół czasu to pół roku lub sześć miesięcy. Oznacza to, że inwazja na Jerozolimę potrwa trzy i pół roku.’’ Będzie to okres wielkiego ucisku ludzi wyznających wiarę w Jezusa z Nazaretu.

Planetoida Boskiej sprawiedliwości. Polska mistyczka ostrzega świat.

Rzeczywiście, w Księdze Daniela wspomina się konkretną liczbę dni, to jest 1290. Theodore Shoebat dodaje: ,,Tak więc od czasu, gdy obrzydliwość spustoszenia, to jest Antychryst, zostanie ustawiony w świątyni, co oznacza, że będzie czczony, nie minie już dużo czasu do powtórnego przyjścia Jezusa na Ziemię. Innymi słowy, kiedy widzimy Antychrysta stojącego w świątyni, jak ostrzegał Jezus w dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, to będzie to 1290 dni do powrotu Chrystusa. 1290 dni to 3,5 roku.’’

Jednak amerykański teolog dr John Ankerberg odrzucił tę prognozę i jakiekolwiek inne przekonanie, że można wyliczyć datę końca świata. Ankerberg powiedział: ,,Jeśli Biblia jest jasna, to znaczy, że nikt nie zna konkretnego czasu powrotu Chrystusa. Żaden z tych rzekomych dowodów nie jest dowodem na to, że Chrystus powróci w tym pokoleniu. Tak zwana numerologia biblijna, bieżące sprawy światowe i przypuszczalne indywidualne proroctwa, nie mogą dostarczyć żadnych solidnych dowodów na konkretną datę powrotu Chrystusa.’’

Reasumując dzisiejszy temat, należy napisać, że możliwość poznania dokładnej daty końca świata, lub początku wydarzeń prowadzących do sądu ostatecznego, jest czymś nieuchwytnym dla ludzkości. Tylko sam Bóg zna godzinę, w której ów czas się rozpocznie. My jedynie, możemy poznać pokolenie, w którym czasy ostateczne będą się dopełniać. Sam Jezus w Ewangelii nakazuje nam by obserwować znaki czasu i interpretować je gdyż godzina jest bliska.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

This article has 1 Comment

  1. Ołtarz do TEJ świątyni został ukończony pod koniec 2014 roku i oficjalnie otwarty w dniu 22 grudnia 2014. Ołtarz został zaprojektowany przez architekta – Shmuela Balzama, który również jest projektantem planów Trzeciej Świątyni. Jest nawet taka grupa – Instytut Świątynny – wszelkie akcesoria do III Świątyni w Jerozolimie są gotowe, a także kapłani są już przeszkoleni.
    Rockefeller w komunikacie podanym przez CNN zapowiedział (ponoć) odbudowę Świątyni Jerozolimskiej. Zapowiedział to w 2010 i …nic – plany są, świątyni nie ma.

    A poza tym: o JAKIEJ świątyni mowa? Murowanej czy duchowej? Jezus powiedział, że nie pozostanie tu kamień na kamieniu.

    Czytamy, że każdy człowiek musi stawić się do świątyni. Są plany redukcji populacji świata z 7,5 mld obecnie do 1/3 ludzkości; codziennie w świątyni w Jeruzalem musiałoby być 6,7 miliona ludzi. Pojemna ta świątynia…

    Zatem żydzi się mylą z tą murowaną świątynią i owa dokładna data to z d…y wzięta.

Comments are closed.