7 sposobów na doskonałą manipulację i szerzenie kłamstw.


15 7 sposobów na doskonałą manipulację i szerzenie kłamstw


Mao Tse-Tung wyznawał jedną podstawową zasadę, którą często dzielił się ze swoimi rozmówcami. Owa zasada zakłada, iż ogólnie pojętej świadomości społecznej przeciwnika należy nadać formę taką, jaką chce się narzucić. Chodzi tutaj o to, aby dany przeciwnik podporządkował się naszej strategii działania po przez podpowiadanie mu jak ma się zachowywać, jednak w taki sposób, aby owe zachowanie traktował jako własne. Te, które w sposób autonomiczny sam wprowadza w życie. Jest to typowa zagrywka socjotechniczna.

Otóż wpływ, lub nacisk na przeciwnika, ma dopiero wówczas sens, gdy wywieranie wpływu nie jest oparte na przymusie, lecz stopniowym przenikaniu do duszy i podświadomości danego człowieka lub narodu i sprawieniu, że będzie ów człowiek czy też naród chcieć tego, co my chcemy, aby chciał i do tego dążył. Masoneria wyznaje podobną zasadę, otóż w dokumentach sporządzonych przez członków tego bractwa możemy przeczytać, iż kontrolując czyjąś duszę kontroluje się danego człowieka. W połowie XX wieku Vladimir Wolkow streścił siedem podstawowych technik służących do manipulowania świadomością.

  1. Słowo: przeciwnikowi trzeba nakleić etykietkę, określić go np. jako faszystę, inkwizytora polującego na czarownice. Wówczas będzie on musiał zająć się obroną własnego imienia, będzie musiał udowodnić, że nie jest tym, za kogo się go uważa, zostanie zepchnięty na pozycję straconą.

  2. Liczba: klasycznym przykładem jest podawanie liczebności demonstracji; gdzie w jednym przypadku zostaje zaniżona liczebność pochodu by w innym została ona zawyżona, w zależności, jaka opcja bardziej odpowiada danej ideologii.

  3. Powtarzanie: sposobem najskuteczniejszym jest stałe powtarzanie jakiejś tezy. Często powtarza się kłamstwa wplecione w prawdę, gdyż najlepszym kłamstwem jest kłamstwo z domieszką prawdy. Taki szum informacyjny sprawia, że odbiorca nie wie, w co ostatecznie ma uwierzyć.

Słowo, liczba i powtarzanie. Sam Hitler podkreślał, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Taką zasadę wyznają obecnie europejskie elity, które niczym mantre powtarzają, że Polska jest krajem nacjonalistycznym z coraz większymi ruchami faszystowskimi. My mieszkamy w Polsce i wiemy jak jest, jednak po przez słowo, zakłamane liczby i oczywiście powtarzanie kłamstw, świat może postrzegać nasz naród w sposób wypaczony, gdyż oparty na manipulacji.

  1. Szum informacyjny: publikacje, audycje radiowe i telewizyjne, pozbawione jakichkolwiek treści. Jest to istotny element, gdyż w zalewie informacji nawet tej nieprawdziwej dochodzi do sytuacji w której prawda zostaje przytłoczona przez kłamstwo co skutkuje jej zatarciem.

  2. Powielane Klisze, innymi słowy tak zwane stereotypy myślowe. Powielanie ubitych hipotez i stwierdzeń, nawet tych fałszywych po to, aby móc w lepszy i bardziej skuteczny sposób dotrzeć do głów poszczególnych ludzi. Stereotypy są przyswajane przez podświadomość szybciej aniżeli potwierdzone fakty i prawdy.

  3. Obraz: jest to najprostszy i najszybciej rozpowszechniający się sposób przenoszenia informacji. Nie na darmo mawia się, iż jeden obraz może mówić więcej aniżeli tysiące słów. Dodatkowo, jeżeli obraz będzie przedstawiał daną postać z negatywnym szyldem wówczas tym bardziej zostanie on zapamiętany.

  4. Triki: lub innymi słowy manipulacje słowne wynikające z publikowania zdań wyrwanych z kontekstu, czyli takich, które oddzielone od pierwotnej wypowiedzi mogą oznaczać zupełnie coś innego.

Drodzy Czytelnicy żyjemy w czasach gdzie człowiek jak nigdy dotąd jest poddawany nieustannemu bombardowaniu ze strony wszelakich informacji, interpretacji i publikacji. Jest rzeczą szalenie trudną wybrać prawdę pośród kłamstwa, treści wartościowe pośród manipulacji i wreszcie odnaleźć sens i przesłanie w fali nieustannej propagandy.

Polecamy.

Oskarżą Cię o kłamstwo, mimo że sami kłamią.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com