Agenda 21 Cz.3 Terroryzm, szczepienia i państwo Izrael w tle.


5 Agenda 21 Cz.3 Terroryzm, szczepienia i państwo Izrael w tle


Program współczesnej globalizacji niszczy narodowość, pojęcie patriotyzmu oraz kulturę społeczną rozwiniętych krajów uprzemysłowionych takich jak chociażby Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia czy Hiszpania. W całej UE a przynajmniej w krajach starej Wspólnoty miejsca pracy są celowo przydzielane muzułmanom i szeroko pojętej fali imigrantów z Afryki czy Azji, za pośrednictwem agencji utworzonych w danych krajach, w celu rozmycia jedności narodu i świadomości społecznej na Starym Kontynencie.

Małe brytyjskie sklepy, przedsiębiorstwa a także korporacje taksówkowe są wykupywane przez rząd, a następnie w owych przedsiębiorstwach lokowani są imigranci o całkowicie innej kulturze, przybysze często odrzucający asymilację. Wszystko to dzieje się kosztem rodowitych obywateli danego państwa. Taki proceder obowiązuje nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także innych krajach zachodniej Europy. Konsekwencją takiego działania może być i w zasadzie z pewnością będzie degradacja i upadek brytyjskiego społeczeństwa, zatarcie pojęcia narodu. Kultura zostanie zniszczona.

1/4-VI-2017 Zjazd grupy Bilderberg Cz.3 Izrael stolicą świata.

Istnieje także program wojskowy o nazwie PAWNS, którego celem jest sprowokowanie zamieszek na masową skalę o podłożu rasowym. Tak, aby w dalszej kolejności ulice mogły zostać zmilitaryzowane przez silnie uzbrojoną policję lub wojsko (To obecnie dzieje się we Francji). Wówczas wszystkie nasze wolności zostaną znacznie ograniczone, tak jak w radzieckim ZSRR czy w Niemczech za czasów II wojny światowej. Następnie wszyscy obywatele danego kraju będą musieli żyć w brutalnej dyktaturze policyjnego państwa. Ostatnim elementem układanki ma być depopulacja, której czas określa się na lata 2030-2040.

Rządzące elity, wojskowy kompleks przemysłowy, izraelski MOSSAD, brytyjski wywiad, CIA, NSA oraz ONZ zamierzają doprowadzić do eskalacji ataków terrorystycznych o charakterze biologicznym i chemicznym, które zostaną skierowane przeciwko dużym miastom. Większość owych ataków terrorystycznych będzie atakami tak zwanej fałszywej flagi jak w przypadku ataków z 11 września na WTC. Winą za owe ataki zostaną obarczeni imigranci, co jeszcze mocniej podsyci niepokoje społeczne i podział w Europejskiej Cywilizacji.

Kolejnym krokiem będą szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO rozpocznie działania mające na celu promowanie oraz nakłonienie jak największej liczby ludzi do otrzymywania szczepień w celu powstrzymania wybuchu skażenia zainicjowanego licznymi atakami terrorystycznymi z użyciem wirusów i chemii. Niestety szczepionki spowodują różnego rodzaju szkodliwe działania w organizmie w tym neurologiczne uszkodzenie mózgu, które w wielu przypadkach spowoduje paraliż i śmierć.

Rodzina Rothschild wspierała oraz kreowała powstanie państwa Izrael.

Agenda 21 zakłada również rozbicie rodzin a także kontrolowanie wszystkich dzieci przez państwo, podobnie jak to miało miejsce w ZSRR. Program ten jest obecnie realizowany w USA oraz Unii Europejskiej gdzie pojęcie rodziny zaczyna być jedynie sloganem. Agenda 21 to także niespotykany wzrost pornografii w Internecie i sklepach na całym świecie. Takie działanie jest promowane przez rządzące elity, aby zniszczyć rodzinę. Do tego należy także dodać monetarną i seksualną korupcję, która będzie wykorzystywana do uzyskania władzy nad mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska. Na koniec chcemy zamieścić wizję Georga Green’a, który w ten oto sposób omawia temat Agendy 21.

,,Zapisy z Redcoss pokazują, że w całej Europie nie było 6 milionów Żydów, a większość z 6 milionów ludzi, którzy rzekomo zginęli w niemieckich obozach śmierci w czasie II wojny światowej, to żołnierze niemieccy umieszczani w obozach przez Eisenhowera, by tam głodowali wraz z niektórymi Żydami. Natomiast pojęcie prześladowania Żydów na taką skalę jak to przyjęto jest po prostu oszustwem stworzonym przez Brytyjską Federację Syjonistyczną. Te kłamstwa posłużyły jako pretekst do stworzenia państwa Izrael.’’

(…)

,,Po zakończeniu II wojny światowej i okresu zimnej wojny znaleziono nowego wroga, czyli muzułmańskich terrorystów, których zadaniem było zastąpienie komunistycznego zagrożenia. Następnym krokiem jest rozszerzenie państwa Izrael na tak zwany Wielki Izrael i zbudowanie NWO, czyli Nowego Światowego Porządku, który został zaplanowany już w 1871 roku przez Alberta Pike’a, wielkiego mistrza Wolnych Masonów, którzy otrzymali swoją wiedzę od Lucyfera.’’

(…)

,,Nie możemy także zapominać o obozach FEMA DEATH budowanych w całych Stanach Zjednoczonych. Są one przygotowywane do zabicia 300 milionów Amerykanów. Globalne elity po przez Agendę 21 planują zabicie ponad 6 miliardów ludzi do roku 2040 roku.’’

Drodzy Czytelnicy niniejszym artykułem kończymy felieton poświęcony Agendzie 21. Informacje zawarte dziś oraz w dwóch poprzednich publikacjach zawierają ładunek wiadomości, które wiele osób nie będzie w stanie sobie przyswoić. To jednak nie jest już tak istotne jak to, aby zdać sobie sprawę z tego, że współczesny świat nie jest taki jak nam mówią, że jest a organizacje mające stać na straży ładu i porządku działają w przeciwnym kierunku.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com