Archeolodzy odkryli podziemny kościół w Jerozolimie na Górze Syjon, założony przez Jakuba, przyrodniego brata Jezusa.


Biblia nie jest zakurzoną, starą księgą przepełnioną nudnymi ciekawostkami i przypowieściami, Biblia jest ekscytującym i ŻYWYM zapisem objawienia Jezusa Chrystusa. Uzupełnieniem Pisma Świętego we współczesnym świecie mogą być liczne archeologiczne odkrycia, do jakich dochodzi w ostatnich latach. Można pokusić się o stwierdzenie, że nauka na wielu płaszczyznach odkrywa nowe oblicze czasów Jezusa oraz Biblii.

W Nowym Testamencie występuje dwóch znamienitych ludzi o imieniu Jakub. Był Jakub Zebedeusz, brat Jana, którego Biblia nazywa synem gromu. Drugi Jakub jest przyrodnim bratem samego Jezusa z Nazaretu. Niedawno badacze ogłosili światu, że dokonali odkrycia archeologicznego z I wieku naszej ery, przedstawiającego, być może, pierwszy kościół chrześcijański w Jerozolimie, założony przez Jakuba, przyrodniego brata Jezusa.

Odkrywcy tego kościoła, liczącego sobie blisko dwa tysiące lat są przekonani, że jego budowa została zapoczątkowana przez przyrodniego brata Jezusa, Jakuba. Należy zauważyć, że żydowscy chrześcijanie byli mocno prześladowani przez Imperium Rzymskie w czasach, gdy w Rzymie formował się Kościół katolicki, co sprawia, że tego typu odkrycie z I wieku nabiera głębszej wymowy. Do tej pory, na pierwszym miejscu plasował się wczesnochrześcijański kościół z około 300 roku, posiadający mozaiki kafelkowe na podłogach ilustrujące sceny z Księgi Objawienia.

Teolodzy podkreślają, że apostoł Piotr, Jakub i Jan znajdowali się w tak zwanym wewnętrznym kręgu. W Ewangelii Mateusza, możemy przeczytać o wydarzeniu, gdzie byli oni świadkami cudu na Górze. Cudu Przemienienia Pańskiego i słuchali z zachwytem, ​​jak Jezus zapowiedział nadejście dni ostatecznych oraz znaki, które zostaną w odpowiednim czasie dane ludziom, znaki zwiastującego koniec tego świata, tego systemu rzeczy.

,,I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych.’’

List do Galatów.

Drodzy Czytelnicy, Biblia nie jest zakurzoną, starą księgą przepełnioną nudnymi ciekawostkami i przypowieściami, Biblia jest ekscytującym i ŻYWYM zapisem objawienia Jezusa Chrystusa. Uzupełnieniem Pisma Świętego we współczesnym świecie mogą być liczne archeologiczne odkrycia, do jakich dochodzi w ostatnich latach. Można pokusić się o stwierdzenie, że nauka na wielu płaszczyznach odkrywa nowe oblicze czasów Jezusa oraz Biblii.

Ostatnim tego typu odkryciem jest właśnie podziemny kościół założony, jak uważają archeolodzy, przez Jakuba, przyrodniego brata Jezusa. Odkrycia dokonano w Jerozolimie na Górze Syjon. Dodatkowym aspektem całej sprawy jest fakt, że Żydzi wyznawali chrześcijaństwo, już w I wieku. Informacja ta została potwierdzona przez badaczy, jednak po dziś dzień kręgi Żydowskie za wszelką cenę próbują zakłamywać historię w tym aspekcie.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz