Brytyjczycy odtajnili dokumenty opisujące ingerencję G. Sorosa w Polsce oraz komunistyczne wpływy w III RP.


„Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród.” Hipolit Cegielski.

Drodzy Czytelnicy, Polska jest naszym wspólnym dobrem, Polska to nie tylko ziemia, terytorium, ale przede wszystkim naród i wspólnota, warto o tym pamiętać w dobie prób rozbicia naszego narodu za pośrednictwem pseudo obiektywnych mediów oraz pseudo polskich polityków. Z naszą Ojczyzną wiążą się także niedawno odtajnione przez Wielką Brytanię dokumenty opisujące Rzeczpospolitą z lat 1988-1989. Znajdują się tam informacje szalenie istotne, ponieważ zawierają wzmianki o pomocy ze strony Georga Sorosa i nieformalnych ustaleniach przy Okrągłym Stole, z którym de facto ściśle wiąże się tak zwana nocna zmiana.

A zatem, dysponujemy opublikowaną korespondencją wewnętrzną brytyjskiego rządu. Pierwszym ważnym faktem, który rzuca się nam w oczy jest dokument pokazujący, iż Bronisław Geremek był przekonany, że najbardziej odpowiednim kandydatem na stanowisko szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które notabene było kluczowe w ówczesnym czasie, jest niejaki Tadeusz Olechowski, pełniący tę funkcję w rządzie komunistów. Jednak to nie przeszkadzało w żaden sposób Geremkowi. To nie pierwszy tego typu przypadek gdzie komunizm prześlizguje się już do III RP.

Powyższy dokument jednoznacznie pokazuje, że Bronisław Geremek był pewien, że najlepszym kandydatem na stanowisko szefa MSZ jest Tadeusz Olechowski.

Dalej Bronisław Geremek w sposób wyraźnie paniczny poszukiwał dobrej rady, w kwestii poradzenia sobie z masowymi zwolnieniami, których fala rozpoczęła się przede wszystkim w przemyśle metalowym i samym górnictwie. To wówczas rozpoczęła się era wyprzedaży polskiego mienia, polskich przedsiębiorstw i fabryk w ręce obcego kapitału za bezcen. Skutkiem takiego obrotu rzeczy w niedalekiej perspektywie musiały zaistnieć masowe zwolnienia a w dalszej konsekwencji zubożenie narodu.

Hipolit Cegielski, wybitny polski przedsiębiorca, filolog, dziennikarz, społecznik, a nade wszystko wielki patriota żyjący latach 1813 – 1868 powiedział swego czasu, że: „Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród.” Co miało miejsce w ostatnich latach w Polsce? Otóż pozwoliliśmy ,,zdrajcom’’ Polski zrujnować, zdewastować i zadłużyć cały nasz przemysł, handel i finanse, a następnie, za bezcen oddaliśmy to wszystko w obce ręce, głównie w niemieckie.

Powyższy dokument ujawnia paniczne próby poszukiwania przez Bronisława Geremka rady, w jaki sposób poradzić sobie z konsekwencjami masowych zwolnień.

Bronisław Geremek obawia się wzrostów cen podstawowych produktów, co może skutkować licznymi niepokojami społecznymi. Zaznacza się, iż taka sytuacja jest groźniejsza aniżeli tak zwana opozycja ,,twardogłowych” z PZPR czy sam Związek Sowiecki. Zatem transformacja ma dokonać się w oparciu o reformę ekonomiczną, i tutaj jest mowa o wsparciu z zewnątrz.

Szalenie ważnym jest informacja o pomocy oferowanej przez George’a Sorosa. Człowieka, który lobbuje stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy i walczy z patriotyzmem oraz dotychczasowym systemem kulturalnym i moralnym. George Soros wedle wielu ekspertów jest jednym z najważniejszych masonów Starego Kontynentu.

Dokument przedstawia ofertę pomocy ze strony Żyda Georga Sorosa. Polska już w tamtym czasie stanowiła cel dla globalnie rozumianego Syjonizmu.

Szokującym jest również sytuacja, w której Geremek otwarcie przyznaje, że wybór Generała Jaruzelskiego na ówczesnego prezydenta to jeden z ważnych elementów tak zwanej umowy okrągłostołowej w czasie, której, wedle ustaleń historyków, doszło do zdrady Rzeczpospolitej przez część działaczy Solidarności, którzy dogadali się z komunistami. To czarna karta historii Polski, której szczegóły coraz mocniej docierają do opinii publicznej.

Bronisław Geremek potwierdza, że wybór Generała Jaruzelskiego na prezydenta to element umowy okrągłostołowej.
Na zakończenie wymowny zestaw fotografii.

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.


 

This article has 2 Comments

  1. O zdrajcy niech was ziemia pochlonie ale zanim to pieklo na Ziemi zafunduje wam narod , lepiej juz spieprzajcie do EU kolchozu.

Comments are closed.