„Cyfrowy matrix” żywi się przeciętnością, żeruje na miernocie, tworząc iluzję piękna wszechogarniającej miernoty.


W obliczu zagrożenia przybierającego znamiona zagrożenia apokaliptycznego, nie można pozwolić sobie na uśpienie czujności, nie można pozwolić sobie na to, aby cyfrowy matrix rozbił rodziny, zniszczył naukę i edukację, wyplenił inteligencję i zaprowadził wszechobecną miernotę. Na to pozwolić sobie nie możemy, ponieważ wszystko to, co czyni nas ludźmi sprawia, że nadal istnieje nadzieja na zwycięstwo. Dopóki do póty istnieje choćby jedna ostatnia myśląca samodzielnie i wolna jednostka, do póty zwycięstwo jest w zasięgu ręki.

Cisza… Wyczekiwanie… Sekunda mija po każdej następnej sekundzie… A ty słyszysz każdy swój oddech, mógłbyś teraz je wszystkie policzyć. Czy „coś” zrobisz? Czy będziesz nadal czekał, na „coś”? Mówią ci, że nie jesteś wystarczający dobry. Media, radio, ogłoszenia i ta cała fala socjotechniki, to wszystko podąża za tobą, krok po kroku, spojrzenie po spojrzeniu. Czujesz oddech na plecach współczesnego cyfrowego matrixa?

No, więc ten cyfrowy matrix, wmawia ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, nie jesteś jak miliony innych obywateli tej planety, którym de facto ten sam cyfrowy matrix wmawia to samo, co i tobie, ale żadna z manipulowanych stron nie ma tego świadomości, to też błędne koło trwa dalej. Jak się ubrać? Co mówić? Co myśleć? Tak, cyfrowy matrix zadba o to i o ciebie, on wskaże ci drogę i poprowadzi ku przeciętności. Cyfrowy matrix żywi się przeciętnością, żeruje na miernocie, tworząc iluzję piękna wszechogarniającej miernoty.

Nie chcesz podporządkować się „byciu przeciętnym”? Cyfrowy matrix określi cię zatem mianem „innego”, jednostki zagrażającej ogółowi, już „wytresowanemu”, jednostki, którą należy zredukować lub reedukować. Jednak, kim „oni” są? Kim jest cyfrowy matrix, aby mówić nam, co mamy robić, co mówić i jak myśleć? Kto nadał prawa tej maszynce XXI wieku, która niszczy indywidualność, kreatywność oraz inteligencję, w zamian promując bylejakość?

To miliony, setki milionów obywateli tej planety, przekazywały władzę, paragraf po paragrafie, ustawa po ustawie, korupcja po korupcji, demoralizacja po kolejnej demoralizacji, jednostkom stojącym ponad prawem, jednostkom, które utworzyły konglomerat zła o zasięgu globalnym. To właśnie im zależy na kontroli, władzy i osiągnięciu pełni własności nad Ziemią. Sądzisz, że to fikcja? Poczekaj, „oni” przyjdą także po ciebie i twoje rodziny, a wówczas przekonasz się, że fikcja staje się faktem.

Przez te wszystkie dekady „Oni” odebrali większości populacji umiejętność samodzielnego myślenia, umiejętność wyciągania wniosków i bycia krytycznym. „Oni” powołali do istnienia cywilizację „żywych zombie”, cywilizację marionetek, których „Oni” są panami. Dziś odbierają siłą i podstępem narodom prawo do wolności i własności nad własnym ciałem. „Oni” przejmują władanie nad tym, co tworzy ciebie w sposób materialny i fizyczny. Szczepionka na COVID-19? To nie jest farmakologia, ale proces przejęcia twojego ciała.

Spodziewasz się czegoś więcej? Słusznie, to nie będzie koniec, dalej pozostanie odebranie ci twojej własności i wmówienie, że będzie ci z tym lepiej, że będziesz szczęśliwszy. Jakże jest to piękna i doskonała droga ku pełnemu zniewoleniu ludzkości przy jednoczesnym okazywaniu uśmiechu na twarzy. „Oni” systematycznie i drobiazgowo realizują plan globalnego totalitaryzmu, przy którym Adolf Hitler i nazizm to żart. „Oni” przejęli kontrolę nad światową ekonomią, światowymi finansami, światową gospodarką, światową religią, mediami, technologią, rządami poszczególnych państw. „Oni” posiedli pełnię władzy, którą skierują przeciwko wolnym ludziom.

W obliczu zagrożenia przybierającego znamiona zagrożenia apokaliptycznego, nie można pozwolić sobie na uśpienie czujności, nie można pozwolić sobie na to, aby cyfrowy matrix rozbił rodziny, zniszczył naukę i edukację, wyplenił inteligencję i zaprowadził wszechobecną miernotę. Na to pozwolić sobie nie możemy, ponieważ wszystko to, co czyni nas ludźmi sprawia, że nadal istnieje nadzieja na zwycięstwo. Dopóki do póty istnieje choćby jedna ostatnia myśląca samodzielnie i wolna jednostka, do póty zwycięstwo jest w zasięgu ręki.


Przeczytaj również:

Media stosują manipulację, czego rezultatem jest masywna kontrola umysłu ograniczająca sposobność do samodzielnego myślenia.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com


 

Dodaj komentarz