Czasy ostateczne Cz.1 Ostrzeżenie.

7 Czasy ostateczne Cz.1 Ostrzeżenie
Fot. pixabay.com

[fb_button]

„Synu człowieczy, przemów do swoich rodaków i powiedz im: Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża. „

Księga Ezechiela.

Eksperci od kultury zgodnie twierdzą, że nastąpił głęboki i widoczny kryzys chrześcijaństwa jako zjawiska kulturowego. Obecnie szansę ma tylko duchowość dla arystokratów ducha. Brzmi to dziwnie, jednak nastąpiło wyraźnie zróżnicowanie i przeciwstawienie pomiędzy chrześcijaństwem jako zjawiskiem kulturowym i chrześcijańskim jako doświadczeniem duchowym. Innymi słowy chrześcijaństwo obecnie albo jest modą, albo czymś, co przypomina stary zakurzony album ze zdjęciami, nie używa się go często, wystarczy, że gdzieś tam sobie leży pod ręką.

Czy zatem przyszło nam obecnie żyć w czasach ostatecznych? Wielu ekspertów chrześcijańskich, ale i nie tylko tak właśnie uważa. Zatem jeżeli czasy ostateczne to, czym one są dla chrześcijan? Na pewno jest to okres wielkiej próby. Czasy ostateczne to zatarcie granic między dobrem i złem, nie ma już bieli i czerni jest pewnego rodzaju szarość. Uwerturą do czasów ostatecznych jest także okres rządów ludzi albo tak zwanej sprawiedliwości dla ludzi. Zauważmy, że szatan zawsze zachęcał człowieka do tego by działał po swojemu, by robił to, co uważa na swoich zasadach.

Pierwszy okres dominacji człowieka trwał od Potopu do Abrahama. Był typem rządu niezależnego od praw Bożych i nadmiernych ambicji człowieka. Zdominował naukę, sztukę i politykę a istniejące wówczas bóstwa były zaledwie symbolem sił przyrody, człowiek natomiast szczycił się swoimi osiągnięciami. Właśnie ten okres wydał pierwszych absolutnych władców, królów będących synonimem przyszłych tyranii. Nie było w tym mowy o demokracji, czy szerszych prawach obywateli.

Możnowładcy mieli swoją religię i teologię aż w końcu sami wynosili się na ołtarze, czyli stawali się wówczas bogami. Tak było u zarania dziejów. Całkiem podobnie miały się sprawy już bliżej naszej epoki w najmłodszych z imperiów, czyli Imperium Rzymskim, lub jeszcze inaczej naszej pramatce Europie. W czasie kultu cesarzy wiara w jedynego Boga była w niełasce. Obecnie w kręgach usiłujących odbudować potęgę Europy na wzór i podobieństwo Klubu Rzymskiego dąży się do forsowania idei ,,Myślcie globalnie’’ idei leżącej u podstaw światopoglądu przyszłego totalitaryzmu znanego również jako nowy porządek światowy, lub nowy ład globalny.

Wiadomym jest, że współczesne ideologie są przeciwne chrześcijaństwu. Natomiast w ruchach New Age, czyli takiej religii XXI wieku, preferuje się oświatę w stylu Buddy, tolerancje według receptury Dalajlamy, zamyka się oczy na terrorystyczne frakcje religii Mahometa, zwłaszcza, jeśli sprzyjają programowi ekonomicznego zysku wtajemniczonych. Nikogo nie rażą dzieci kwiaty i egzotyczne dewocje Kriszny. Natomiast świadomie ogranicza się i spycha na margines odwieczne prawa Jezusa z Nazaretu, Boga- Człowieka.

Nie dowierza się Słowu Bożemu, zwracając uwagę ku jak najbardziej wynaturzonym teoriom, obcym chrześcijańskiej wierze, sugerując, że inne bóstwa są bardziej wiarygodne od Jezusa. Obecnie w wielu miejscach szkaluje się i świadomie przekręca przekaz ewangeliczny. Mówi się nam, że Apokalipsę wymyślili chrześcijanie a przemilcza się fakt, że człowiek sprowadza na siebie z całą determinacją katastrofy i kataklizmy ogromnego rozmiaru, z powodu swojej bezwzględnej filozofii MY GENERATION.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 1 Comment

Comments are closed.