Czasy ostateczne Cz.2 Nadciąga czas próby.

8 Czasy ostateczne Cz.2 Nadciąga czasy próby
Fot. youtube.com

[fb_button]

,,Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i dom twój.’’

Św. Piotr Apostoł.

Pisząc o czasach ostatecznych należy również wspomnieć o tym, iż każdy Chrześcijanin powinien wiedzieć czy też mieć świadomość tego, że w wielu przypadkach czeka go konfrontacja ze złem. Zło może przybrać różne formy i postacie jednak wcześniej czy później każdego czeka próba. Przy tym pamiętajmy, że stoimy w pozycji obronnej Jezusa z Nazaretu, Króla Królów, jesteśmy przyodziani w pełną Bożą zbroję w tym zmaganiu duchowym. Dziś to jest w XXI wieku przedstawiciele poszczególnych ugrupowań religijnych coraz bardziej prą do tak zwanej jedności, co ma przeistoczyć się w Kościół dni ostatecznych.

W dzisiejszych czasach, przepełnionych znakami i proroctwami potrzeba nam ludzi, którzy będą w stanie zgodnie z Wolą Bożą interpretować owe znaki czasu. Różnorodność i wspólnota duchów skierowana jest na służbę w kościele i jest zależna od Suwerennego Ducha Świętego udzielającego wierzącemu daru rozpoznania duchów. Jest to dar szczególnie potrzebny w czasach powszechnego odstępstwa. Prorocze mowy przypisane Bogu mogą pochodzić od Boga, Szatana, albo od ducha ludzkiego, dlatego też zdolność odróżnienia prawdy od fałszu jest walorem szczególnym.

W naszej drodze przez życie powinniśmy stać bardzo mocno. Należy rozpoznawać wroga i pozbawiać go władzy nad nami. To jednak nie jest koniec, otóż Bóg żąda od nas wierności. Bezkompromisowej wierności i właśnie, dlatego poddaje człowieka próbie, bo czym była by nagroda bez doświadczenia? To też dziś, kiedy wydaje się, że całe zło sprzysięgło się przeciw dobru, sprzysięgło się przeciw człowiekowi i przeciw chrześcijaństwu nie powinniśmy przyjmować postawy wierzyć, aby tylko wierzyć, tak sobie na boku, po cichu, ponieważ nadciągają czasy próby, w których za wierność Chrystusowi trzeba będzie położyć życie. Zaiste one już nastały.

Już dziś możemy usłyszeć pierwsze kroki nadchodzącego Antychrysta, jego oddech już dziś kształtuje globalną rzeczywistość. Już dziś możemy usłyszeć pierwsze odgłosy grzmotów nadciągającej burzy wszechczasów. Już dziś nasza przyszłość jest zagrożona, przyszłość jednostki jak i całej planety, dlatego nie możemy sobie pozwolić na bezczynność, nie możemy sobie pozwolić na bezczynność w obliczu końca. Czy zatem Jesteś gotowy na spotkanie nieuchronnego? Bądź gotów, ponieważ chwila jest bliska.

Bóg jest siłą, drogą, miłością i życiem. Dla wielu są to puste słowa, ale czy nie jest to bardziej wiarygodne aniżeli teoria wielkiego wybuchu i ewolucji? Teoria zakładająca, że kiedyś doszło do wielkiego wybuchu, a następnie po drodze były nowe galaktyki, planety, jakieś papki, w których zaistniało życie w postaci mikroskopijnych organizmów. Następnie mijały miliony lat a życie ewoluowało.

Mijały kolejne miliony i miliardy lat i wreszcie powstała małpa a z niej człowiek. Czy zatem Twoim przodkiem jest Małpa, Twoim pra pra pra… dziadkiem jest Małpa? Teoria Ewolucji to błędna teoria, z której nawet przed śmiercią wycofał się sam Darwin, ale o tym się nie mówi, nie mówi się również i o tym, że Hitler gloryfikował teorię Ewolucji Darwina i to między innymi ona zrodziła w nim przekonanie o istnieniu nadludzi oraz zapoczątkowała drogę do śmiertelnej hegemoni. Teoria Ewolucji to teoria uwłaczająca godności człowieka, teoria w której wiele zdań rozpoczyna się od sformułowania ,,wiele milionów lat temu’’ co można równie dobrze czytać jako ,,za siedmioma górami, za siedmioma lasami.’’

Bóg jest dziś, jest zawsze, ponieważ istnieje ponad czasem. Ten świat jest światem Boga żyjącego, dlatego warto zwrócić swoje oblicze w kierunku Jego chwały i czerpać ze źródła nieśmiertelnego. Źródła, które poprowadzi nas ku wiecznemu zbawieniu, źródła, które uchroni nas przed złem, wzmocni nas w walce przeciw niegodziwcowi z Apokalipsy. Z Bogiem przy nas nie musimy się niczego obawiać. On otworzy nasze Oczy, pomoże dostrzec to, co zakryte i zrozumieć to, co zapieczętowane. Drogi czytelniku, nadciąga czas próby, czas, który nie oszczędzi nikogo, czy zatem jesteś gotów? Wiesz, czym jest prawda?

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 1 Comment

  1. Miejscem na naszej planecie w którym giną chrześcijanie jest chociażby Syria.

Comments are closed.