Czasy Ostateczne: letniość Kościoła, ujawnienie się Antychrysta oraz przyjście Eliasza i Henocha, dwóch Świadków Boga.


O działalności Eliasza i Henocha w czasach ostatecznych najwięcej mówi Apokalipsa Świętego Jana w rozdziale 11, przyjdzie Eliasz i Henoch jako wielcy pokutnicy, świadkowie i bezkompromisowi głosiciele Ewangelii Chrystusa. Większość Chrześcijan albo całkowicie odstąpi wtedy od wiary, albo będzie oziębła. Zalewie garstka będzie gorliwych. Eliasz i Henoch jako dzielni i bezkompromisowi głosicie Chrystusa Ukrzyżowanego, śmiało, odważnie, mężnie i zdecydowanie wystąpią ze swoją nauką zaparcia się i pokuty, powrotu do Chrystusa, którą poprą wielkimi cudami.

Wielu zadaje sobie pytanie o to, czy żyjemy w czasach ostatecznych, czy zbliża się koniec wszystkiego oraz czy nastąpi sąd ostateczny nad całą ludzkością? Jeżeli obiektywnie spojrzymy na proroctwa, te zawarte w Biblii, oraz proroctwa naszych czasów, to rzeczywiście można dojść z dużą pewnością do wniosku, że coś jest nie tak, a nasza cywilizacja a my wraz z nią, zmierzamy ku ostatecznemu rozwiązaniu.

„Matka Boża powiedziała mi, że czasy są bardzo trudne. Jak mówiłem w Amazonii, teraz powtarzam wam. To co jeszcze na trochę powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt. Lecz gdy Papież Benedykt umrze… biedna ludzkość! Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Gdy Papież Benedykt odejdzie… biedny Kościół i biedna ludzkość!”

Edson Glauber, wizjoner z Itapirangi. Objawienie z 16 lutego 2018 roku.

„Zostało tylko trzech.” Stwierdziła Conchita. Jej matka Aniceta, podniosła ze zdziwieniem głowę i powiedziała: „O czym ty mówisz?” Na to Conchita odparła: „To, co słyszysz, że zostało tylko trzech papieży… Powiedziała mi to Maryja Dziewica.” Na te słowa Aniceta wypaliła: „Znaczy to, że nadchodzi koniec świata?” Conchita odpowiedziała: „Dziewica nie powiedziała «koniec świata», ale «koniec czasów».” Aniceta zaniepokojona tym, co usłyszała, zapytała: „To nie to samo?” Jednak dziewczynka nie miała gotowych odpowiedzi i podsumowała krótko: „Czy ja wiem?”

Conchita, jedna z wizjonerek w Garabandal, wielokrotnie powtarzała, że Matka Boża (20 XII 1962 roku) powiedziała, iż po Janie XXIII będzie jeszcze tylko trzech papieży, a potem nadejdzie „Koniec Czasów”, to znaczy koniec oczyszczenia i epoki, w której żyjemy. Po tym wszystkim rozpocznie się era pokoju. Tak, więc Jan Paweł II miałby być ostatnim, prawdziwym papieżem (nie licząc oczywiście antypapieża) Końca Czasów.

Szanowni Państwo, niespełnienie się tego proroctwa w najmniejszym stopniu nie podważa jego prawdziwości, podobnie jak niespełnienie proroctwa przepowiadającego zniszczenie Niniwy. Jak już wielokrotnie na naszej stronie podkreślaliśmy, zgodnie z nauką Kościoła, mającą swą podstawę w Objawieniu Bożym, proroctwo może być spełnione w całości, częściowo, całkowicie oddalone, lub też przesunięte w czasie i zależy to wyłącznie od ilości nawracających się i pokutujących ludzi.

Zatem kończąc wstęp, możemy śmiało stwierdzić, że Koniec Czasów już się rozpoczął, bądź też stoimy u progu Końca Czasów, ale nie Końca Świata. To dwa odrębne pojęcia. Dlatego też pisząc o kwestiach Końca, nie można zapominać o dwóch postaciach z Biblii. Niejako dwóch bohaterach czasów ostatecznych. Mamy tutaj na myśli Eliasza i Henocha. I właśnie na nich chcemy się dziś skoncentrować i przyjrzeć temu, co o nich wiemy.

Drodzy Czytelnicy, do walki z Antychrystem i jego pomocnikiem, Fałszywym Prorokiem, ześle Bóg Proroków Eliasza i Henocha, którzy jak podaje Pismo Święte, zostali zabrani do Raju i tam spoczywają, aby dać pokutę narodom przed przyjściem Chrystusa na Sąd Ostateczny. Posłannictwem Eliasza będzie głównie nawrócenie Żydów a także innych narodów. Posłannictwem Henocha będzie nawrócenie pogan. O Henochu mówi Pismo Święte:

„Henoch podobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia dla pokoleń.”

Księga Syracha (44,16).

„Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.”

Księga Rodzaju (5,24).

O Eliaszu Pismo Święte podaje więcej szczegółów niż o Henochu. Informuje o nim szczególnie Pierwsza Księga Królewska w rozdziałach: 17, 18, 19, 21 oraz Druga Księga Królewska w rozdziałach: 1 i 2. Mówi o nim także Księga Syracha (48, 1-10), Prorok Malachiasz (3,23-24) i Apokalipsa Świętego Jana w rozdziale: 11, oraz Ewangelia (Mt 17,10-11 i Mk 9, 12) i inne jeszcze miejsca w Ewangeliach.

„A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.”

Ewangelia według Świętego Mateusz (17, 9-11).

O działalności Eliasza i Henocha w czasach ostatecznych najwięcej mówi Apokalipsa Świętego Jana w rozdziale 11, przyjdzie Eliasz i Henoch jako wielcy pokutnicy, świadkowie i bezkompromisowi głosiciele Ewangelii Chrystusa. Większość Chrześcijan albo całkowicie odstąpi wtedy od wiary, albo będzie oziębła. Zalewie garstka będzie gorliwych. Eliasz i Henoch jako dzielni i bezkompromisowi głosicie Chrystusa Ukrzyżowanego, śmiało, odważnie, mężnie i zdecydowanie wystąpią ze swoją nauką zaparcia się i pokuty, powrotu do Chrystusa, którą poprą wielkimi cudami.

Przenosić się będą z miejsca na miejsce w cudowny sposób. Kto by chciał im szkodzić lub ich zabić, zostanie natychmiast poraniony ogniem, piorunem, sam padnie trupem (Ap 11, 5) jak owi żołnierze króla Ochozjasza (2Kr 1, 1-17), którzy przyszli pojmać Eliasza, aby go zabić. Stan oziębłości tego okresu w Kościele dobrze charakteryzuje list Świętego Jana w Objawieniu do Gminy Kościoła w Leodycei. Letniość, zasklepienie w poczuciu samowystarczalności, oziębłość w przeciętności i dufne zadowolenie z siebie na wzór faryzeusza, charakteryzować będą ten ostatni okres w życiu wielu chrześcijan.

Po trzyipółletniej działalności Eliasza i Henocha zabije ich Antychryst (Ap 11, 7) i ciał ich nie pozwoli pogrzebać, ale wystawi je dla wzgardy na ulicach Jerozolimy, aby wszyscy jego zwolennicy mogli się cieszyć, że wreszcie on (Antychryst) zniszczył tych, którzy trapili ziemię swymi plagami, jak on to twierdzi: „za pomocą czarta”. Wszyscy zwolennicy Antychrysta będą się bardzo cieszyć, ale radość ich będzie bardzo krótka.

Po trzech i pół dniach Eliasz i Henoch mocą Bożą zostaną ożywieni i uniosą się w powietrze. Nastanie wtedy wielkie przerażenie w obozie Antychrysta (Ap 11, 11) z tego powodu i wielkie trzęsienie ziemi, w którym dziesiąta część miasta Jerozolimy zapadnie się i zginie w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi (Ap 12, 13). Reszta, strachem zdjęta nawróci się. Żydzi się nawrócą i reszta ocalałych ludzi. Antychryst zostanie zgładzony (Ap 19, 20-21).


Przeczytaj również:

Dogmat Masonerii, czyli „Instrukcje” wielkiego mistrza Alberta Pike’a, wydane w 1889 r. dla 23 „Wysokich Rad”.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. flickr.com


 

This article has 1 Comment

 1. 29.01.2015, 21:30 – Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci
  Moja szczerze umiłowana córko, rzymscy katolicy i żydzi będą tymi, którzy napotkają największy sprzeciw w czasach, które są przed nami. Będą oni cierpieli dyskryminację, sprzeciw i nienawiść, gdy apostazja ściśnie ludzkość za gardło. Ich głosy będą tłumione, kiedy fałszerstwa będą pożerały umysły dzieci Bożych, a zły duch będzie zwodził świat, by odrzucił on Słowo Boże.
  Ci dwaj świadkowie nadal będą głosili Prawdę przez tych, którzy będą na tyle silni, aby rozprzestrzeniać ogień Ducha Świętego, do czasu aż Wielki Dzień Pana zstąpi na ludzkość. Duchy Henocha i Eliasza napełnią dusze tych świadków i będą oni wywoływać wielkie zgorszenie, kiedy będą dawać świadectwo o Bogu, Prawdzie i Życiu, które odrzucą miliardy. Tak jak przepowiedziano, tych dwóch świadków spotka się ze sprzeciwem i będą oni zwalczani, ale biada człowiekowi, który będzie usiłował ich zniszczyć, gdyż Bóg ukarze swoich wrogów, aby pozwolić tym dwóm podtrzymywać żywy płomień Jego Miłości w świecie, który będzie pokryty ciemnością apostazji.
  Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci, ale wiedzcie o tym. Będą oni obecni w duchu tych dwóch świadków i przez ich cierpienia Bóg odkupi tych, którzy są ślepi na Prawdę.
  Nigdy nie bójcie się Prawdy, bójcie się jedynie tych, którzy są przepełnieni nienawiścią do Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy zniżą się oni do wszelkiego niegodziwego czynu, by uciszyć tych dwóch świadków. Ale nie będą oni mieli wpływu na Ogień Ducha Świętego, który wyleje się z ust tych świadków niczym miecz i przeszyje serca tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Potem, gdy nadejdzie czas, te dwie religie zostaną zakazane, a ci, którzy odważą się je otwarcie praktykować, zostaną oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Świątynie spalone do gruntu staną się stosami popiołów, a świat będzie czerpał przyjemność z wyniszczania Wiernych Bożych i będzie świętował ich zagładę.
  Gdy to nastąpi, w każdym zakątku świata rozlegnie się dźwięk Bożego Głosu, a z popiołów powstanie Nowy Początek, Nowe Jeruzalem, nowy czysty świat bez grzechu.
  Wasz Jezus

  ——

  22.01.2015, 20:20 – Bóg jest wszechobecny – On jest wszędzie
  Moja szczerze umiłowana córko, apostazja pochwyciła świat i wyciąga swoje macki po każdą religię, która uznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, jak również po te, które uznają Mojego ukochanego Ojca.
  Ci, którzy szerzą apostazję, robią to w sposób niejawny, a oszuści będą subtelnie zabiegali o to, by dusze przyjęły fałszywą doktrynę. Doprowadzi to dwie trzecie chrześcijan do apostazji, czego oni nie będą w ogóle świadomi. Każde Prawo Boże zostanie nagięte i przedstawione jako odpowiednie dla współczesnego świata. Moi wrogowie będą wydawać się tak przekonujący, tak opiekuńczy i skromni, że przekonają nawet Moich najbardziej oddanych i wiernych wyznawców, że zmiany te są do przyjęcia w Oczach Bożych.
  Kiedy już chrześcijanin odejdzie od Prawdy, będzie on winny przyjęcia kłamstw. Skoro tylko przyjmie on fałszywą naukę, wtedy bardzo szybko odpadnie od Wiary. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, człowiek zatracenia przekona wszystkich chrześcijan, którzy odrzucają Prawdziwe Słowo Boga, aby dołączyli do nowej jednej światowej religii. I oto w ten sposób zostanie ukrzyżowany Mój Kościół. Ale Światło Boga będzie wylane na chrześcijan i Żydów i inspirowani przez Henocha i Eliasza, ustami swymi będą oni głosić Słowo Boże. Te dwie religie staną się celem prześladowań i bezwzględnego traktowania przez Moich wrogów, zanim ich praktykowanie w miejscach publicznych zostanie zakazane. W końcu ich kościoły i świątynie zostaną przejęte. Ale oni napełnieni ogniem Ducha Świętego, będą głosili Słowo Boże. Odnajdą odwagę i siłę, by pozostać wiernymi Bogu.
  Kapłani wierni Prawdzie nadal będą sprawowali codzienną Ofiarę w Moje Imię tak jak powinni. Za nimi pójdzie reszta w każdym narodzie, ci którzy odpowiedzą Duchowi Ognia. Nigdy nie wolno lekceważyć Mocy Boga. On poprowadzi Swoich w marszu do zwycięstwa. Odsunie wszelkie cierniste krzaki, które zagrodzą im drogę. Nakryje ich Kręgiem swojej Niebiańskiej Opieki i napełni ich dusze mądrością i Prawdą.
  Bóg jest wszechobecny – On jest wszędzie i widzi wszystko. Moc szatana jest przerażająca, ale on nie jest wszechobecny. Może on tylko rozszerzać swój wpływ poprzez te dusze, które jemu i jego kohortom udało się oszukać. Moc Boga może się pomnażać w każdej części świata w jednej chwili. Każde działanie, dobre, złe czy obojętne, jest podejmowane z wolnej woli człowieka, na którą wpływa albo Duch Święty albo duch zła.
  Moc Boża zwycięży i w ten Wielki Dzień Pana Jego wrogowie będą bezsilni i z Ręki Mojego Ojca zostaną wrzuceni do otchłani. Największa kara będzie wymierzona wyświęconym sługom Bożym, którzy głoszą fałszerstwa. Ponieważ zostali pobłogosławieni Prawdą, ale odrzucili ją na rzecz świadomego odciągania dusz od Słowa Bożego, ich grzech będzie najgorszym ze wszystkich i dlatego nigdy nie ujrzą Oblicza Boga.
  Wasz Jezus

Comments are closed.