Czy Biblijny Lewiatan jest dinozaurem? Otóż nie! Lewiatan jest: smokiem i wężem, jest Szatanem we własnej osobie.


„I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.” Księga Apokalipsy (12:3,4).

Księga Hioba, a szczególnie rozdział 41 słusznie określa go, to jest Lewiatana, jako króla nad dziećmi pychy, ponieważ będzie on królem przez siedem krótkich lat w niedalekiej przyszłości w czasie wielkiego ucisku Izraela, niektórzy Bibliści uważają, że chodzi tutaj również o ucisk chrześcijaństwa. Wszystkim polecamy zapoznanie się z 41 rozdziałem Księgi Hioba, ponieważ nie jest on długi a dostarcza bardzo dokładny opis Lewiatana.

Drodzy Czytelnicy, kiedy po raz pierwszy zostajemy skonfrontowani ze stworzeniem zwanym Lewiatanem w Księdze Hioba, to wówczas jest nam trochę trudno zrozumieć, czym naprawdę jest to stworzenie czy fikcja literacka. Z pewnością w XXI wieku nie ma nigdzie na Ziemi stworzenia tak masywnego lub imponującego. Natomiast naukowcy od kreacjonizmu używają 41 rozdziału Księgi Hioba jako dowodu na to, że Biblia mówi o dinozaurach, de facto Hollywood zainwestowało w te retorykę.

I rzeczywiście tak, otóż Księga Hioba rozdział 41 z pewnością wydaje się opisywać coś, co moglibyśmy nazwać dinozaurem, aż do ostatniego wersetu, w którym wszystko się zmienia. To w tym wersecie idea Lewiatana jako dinozaura jest wyrwana z naszego myślenia i zdajemy sobie sprawę, że widzieliśmy to stworzenie już wiele razy. W rzeczywistości to stworzenie jest czwartą najpotężniejszą istotą we wszechświecie. Wiesz, o kim mówię?

„On widzi wszystkie wzniosłości: jest królem nad wszystkimi synami pychy”.

Księga Hioba.

Ach, oto on, ten, który jest uosobieniem grzechu pychy, ten, który był tak wywyższony w pysze przeciwko swojemu Stwórcy, że odważył się Mu zagrozić, że zajmie Jego miejsce i postawi własny tron w miejscu najświętszym. Księga Hioba słusznie określa go, to jest Lewiatana, jako króla nad synami pychy, ale ostatecznie jego krótkotrwałe królestwo rozpadnie się w bitwie Armagedon podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego.”

Księga Izajasza.

Szanowni Państwo, oczywiście żaden dinozaur nie jest w stanie być królem nad jakąkolwiek istotą ludzką, więc to prowadzi nas do zadania bardzo ważnego pytania, otóż: czy jest jakieś miejsce w Biblii, które pokazuje ogromne, podobne do dinozaurów stworzenie w interakcji z ludźmi? I naturalnie bardzo cieszę się, że pytasz. I odpowiedź jest taka, że zdecydowanie jest wiele tego typu miejsc, w których to właśnie widzimy, oto jedno z nich:

I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

Księga Apokalipsy (13:1,2).

Lub też:

„I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.”

Księga Apokalipsy (12:3,4).

I teraz bardzo ważny wniosek, otóż wielogłowy smok pojawiał się w całej Biblii od Starego Testamentu do Nowego Testamentu i z powrotem. Dzieje się tak, dlatego ponieważ to jest sam Szatan, w postaci, w jakiej naprawdę istnieje po tym, jak został przeklęty w Księdze Rodzaju, rozdział 3. I to również w Księdze Rodzaju, pojawia się pierwsze proroctwo antychrysta w tej samej sekcji! Zbieg okoliczności? Nigdy w życiu!

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».”

Księga Rodzaju (3:14,15).

Z kolei główny prorok Dnia Pańskiego, to jest Izajasz, mówi o tym, jak Bóg w nadprzyrodzony sposób ukarze Lewiatana:

W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego.”

Księga Izajasz (27:1,2).

Reasumując: Izajasz pokazuje nam Lewiatana walczącego z Bogiem podczas Drugiego Przyjścia, a także nazywa go „smokiem”. Księga Rodzaju nazywa szatana „wężem”, Hiob nazywa szatana „lewiatanem”, a Apokalipsa nazywa szatana „smokiem”. Izajasz bierze wszystkie te trzy etykiety i umieszcza je podczas Drugiego Przyjścia i Bitwy Armagedonu. Porównując Pismo z Pismem, mamy teraz doktrynę, a nie tylko zwykłą interpretację, że Lewiatan, wąż i smok są jednym w tej samej osobie. Są Szatanem.


Przeczytaj również:

Opętanie Anneliese Michel. Biskup na to: Szatan nie istnieje.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. ndla.no


 

This article has 1 Comment

 1. Taka mała uwaga – wersy z Księgi Apokalipsy opisujące Bestie z dziesiecioma rogami oznaczają nie doslownie Bestie jako Szatana, tylko chodzi w tym przypadku o Unię Europejską. Bestią z dziesięcioma rogami jest właśnie Unia, ponieważ w jednym z wielu Orędzi od Jezusa Chrystusa wiele razy była o tym mowa – o symbolach z Apokalipsy i jej rozszyfrowaniu. Księga Prawdy przekazana ludzkości w latach 2010-2015 wyjaśnia znaczenie Apokalipsy. Biblia zawiera proroctwo o tej Księdze, która miała zostać przekazana Danielowi i zapieczętowana aż do Czasów Ostatecznych. Czasy Ostateczne to oczywiście czasy naszego pokolenia, więc Księga Prawdy została ujawniona ludzkości.

  Tak Jezus Chrystus wyjaśnił Bestie dziesięcioma rogami :

  19.02.2012, 03:00 – „Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska”

  „Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci bać się tych orędzi.
  Ponieważ są one dane światu z powodu miłości, którą obdarzam całą ludzkość.
  Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, aby mogły bronić prawdy.
  Moje ostrzeżenia mogą pomóc w rozprzestrzenianiu się nawróceń i pozwolą, aby Moje dzieci po raz kolejny uznały prawdę Mojej obietnicy powrotu.
  Dzieci, Moje Powtórne Przyjście nastąpi za waszego życia.
  Wy, wybrane pokolenie, będziecie czerpać z cudów Mojego Chwalebnego Panowania na ziemi.
  Włączam w to tych spośród was, Moje wybrane dzieci, którzy odwrócili się od Mnie i zaprzeczają istnieniu Mojego Ukochanego Ojca, Boga Najwyższego.
  Moja miłość ogarnie tych, którzy Mnie lekceważą. W swoim czasie się nawrócą.
  Nie wystarczy samo uznanie Moich orędzi przekazywanych tobie, Mój proroku końca czasu, odpowiedzialnemu za otwarcie siedmiu pieczęci.
  To, o co naprawdę chodzi, to zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr z całego świata.
  Dwaj sojusznicy Rosja i Chiny połączą siły. Stanie się tak, gdy bestia z dziesięcioma rogami powstanie, aby zapanować nad ich długo cierpiącymi niewinnymi ludźmi.
  Moja córko, bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska, zwana w Księdze Apokalipsy Babilonem.
  Babilon upadnie i zostanie zdominowany przez Wielkiego Czerwonego Smoka, Chiny i jej sojusznika Niedźwiedzia, Rosję.
  Kiedy to się to stanie, zapanuje komunizm i biada każdemu, kto w ich obecności będzie praktykował swoją religię.
  Wszystkie religie zostaną zakazane, ale chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.
  Rzymscy Katolicy w ogóle nie będą tolerowani, a Msze będą musieli odprawiać w tajemnicy.
  Dzieci, nadszedł czas, aby wszyscy Moi wyznawcy rozpoczęli planowanie swojej przyszłości.
  Będę was prowadził przez cały czas.
  Rozpocznijcie przygotowania teraz, ponieważ będzie wam dany ten czas, aby to zrobić.
  Mówię wam ponownie, modlitwy, wiele modlitw osłabią władzę Bestii, Niedźwiedzia i Czerwonego Smoka.
  Będą rządzić bardzo krótki czas. Następnie zostaną zniszczeni.

  Wasz Ukochany Zbawiciel
  Odkupiciel Ludzkości
  Jezus Chrystus”

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *