Czy diabeł tkwi w Watykanie?

21 Czy diabeł tkwi w Watykanie

[fb_button]

Na zachodzie Europy oraz w Ameryce od wielu lat na wszystkich wyższych seminariach i fakultetach Teologicznych większość przekazywanej wiedzy zakrawa o czystą herezję. Jest to główna przyczyna braku powołań kapłańskich oraz upadku Kościoła i moralności w tych krajach. Niestety ta modernistyczna trucizna coraz bardziej przenika i polskie Seminaria i Fakultety Teologiczne. Według opinii największego egzorcysty watykańskiego Gabriela Amorth ponad 80 procent kardynałów, biskupów i teologów świeckich na zachodzie Europy oraz Ameryce nie wierzy w istnienie szatana i piekła oraz w rzeczywistą i realną obecność Jezusa, Boga- Człowieka w Przenajświętszej Eucharystii.

Ksiądz egzorcysta Gabriel Amorth był bardzo bliskim przyjacielem Jana Pawła II, na prośbę naszego Papieża przeprowadził nad nim egzorcyzmy. Taka procedura obowiązywała przez jakiś czas w Watykanie jednak dziś o niej zapomniano. Gabriel Amorth cieszył się ogromną sławą, poszanowaniem i autorytetem, był to człowiek święty za życia, tak uważało wielu jego przyjaciół. Niestety od momentu, w którym otwarcie stwierdził, że w Watykanie zamieszkał diabeł, od tego czasu stał się persona non grata. Został odsunięty w cień, z dnia na dzień Watykan zapomniał o tym wielkim egzorcyście, który przez całe swoje życie służył Bogu, ludziom i Kościołowi. Cóż Gabriel Amorth wypowiedział opinię, która nie spodobała się możnym tego świata.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Ojca Pio. Jak podają liczne doniesienia, głównym powodem śmierci tego świętego mnicha była troska a w zasadzie ogromny żal jaki przepełniał jego serce a którego źródłem był upadek kapłaństwa. Drodzy Czytelnicy nauczanie o piekle, szatanie, upadku Lucyfera to prawdy, które płynął bezpośrednio z Pisma Świętego, jak można wybierać z tej Księgi to, w co się będzie wierzyć i to, w co się wierzyć nie będzie. Jest to kuriozalna sytuacja, jest to czysta duchowa schizofrenia, która może wynikać jedynie z braku wiary, bo inaczej tego nie da się wytłumaczyć.

Są na tym świecie fundamentalne prawdy wiary i dogmaty wiary katolickiej, a ich odrzucenie a nawet poddanie w wątpliwość stawia kapłana poza burtą Kościoła Jezusa z Nazaretu. Jest to owoc samowolnych reform posoborowych przeprowadzonych za plecami papieży. Dziś wielu teologów uosabia Bestię z dwoma rogami podobnymi do rogów baranka z masonerią, która wniknęła do środka Kościoła Rzymsko Katolickiego. W jej skład wchodzą niektórzy kardynałowie, biskupi, kapłani i teolodzy oraz świeccy. Jej głównym zadaniem i priorytetem jest zniszczenie Kościoła od wewnątrz przez fałszowanie Objawienia Bożego a w konsekwencji doprowadzenie pozostałych członków Mistycznego Ciała Chrystusa do nieposłuszeństwa względem nauczania Boga. Najprawdopodobniej jednym z ostatnich znaków, jakie będą dane człowiekowi przed dniem sądu, będzie ohyda spustoszenia, która nawiedzi miejsce święte. Czy chodzi tutaj bezpośrednio o Watykan, lub przepisy, które sprowadzą ową ohydę do każdego Kościoła? Tego na sto procent nie wiemy, ale można tak spekulować.

Gabriel Amorth w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie występuje w mediach z powodu jego krytycznych zarzutów przeciwko katolickim przywódcom Kościoła Rzymsko Katolickiego. W 2010 roku, dosłownie powiedział diabeł tkwi w Watykanie” oraz że wiele skandali nadużyć seksualnych i pedofilii, jest w pełni potwierdzonych dowodami. Gabriel Amorth mówił z pełną powagą i naciskiem także o „szatańskiej infiltracji” w Watykanie pośród Watykańskich kardynałów i biskupów, którzy nie wierzą w Jezusa, którzy mają związki z demonami.

Papież Franciszek i kontrowersje wokół Jego osoby.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com

This article has 1 Comment

Comments are closed.