Dla Niemiec jesteśmy krajem niższej kategorii. Nowy reżim.


7 Dla Niemiec jesteśmy krajem niższej kategorii. Nowy reżim


[fb_button]

Przeciw Polsce a przez to przede wszystkim przeciw Narodowi Polskiemu zostały rzucone ogromne środki finansowe i narzędzia medialne. Zostały wprowadzone w ruch tryby maszyny manipulacyjnej, której zasięg nie jest już tylko wewnątrz Państwowy, ale wykracza po za granice kraju. Zasięg manipulacji obejmuje całą Europę. Stawką w tej grze jest nasza przyszłość, przyszłość przyszłych pokoleń, przyszłość naszego narodu, a także przyszłość Starego Kontynentu. Gra toczy się o to, kto dziś i jutro będzie kształtował Europę, czy będzie to idea Liberalizmu i skrajnego Lewactwa, idea wyniszczenia państw narodowościowych, czy może idea pro społeczna ukierunkowana na rozwój, dobrobyt i równe szanse dla każdego obywatela Polski czy też naszego kontynentu.

Drodzy czytelnicy na naszej stronie czas powrócić do kwestii politycznych, ponieważ w tym świecie dzieje się bardzo dużo i są to zmiany niekorzystne dla naszego Narodu a zatem należy o tym pisać oraz rozmawiać. Rozpocznijmy od podstaw a zatem czy warto interesować się polityką. Otóż dziś wiele osób stwierdza, że nie obchodzi ich polityka i na takie stanowisko podają wiele powodów czy też uzasadnień, ale powstaje pytanie czy nie interesowanie się polityką a zatem brak możliwości jej kreowania jest dobrym rozwiązaniem dla pojedynczego człowieka a w dalszej kolejności całego narodu?

Fakt podstawowy, brak interesowania się polityką to brak możliwości ingerowania w jej procesy, brak możliwości wpływania na pozytywne zmiany oraz brak możliwości wykształtowania w sobie postawy pełnoprawnego obywatela danego Państwa. To także bardzo ograniczone możliwości w tworzeniu własnych poglądów, a jedynie nastawienie się na oferowane poglądy płynące z zewnątrz, jak chociażby z wielu mediów, które nie są Polskimi, ale działają na naszej ziemi jawnie sprzeciwiając się wolności Polski. Taka postawa także jest wodą na młyn systemu dezinformacji. A zatem mniej bierności a więcej działania.

W kwestii polityki należy także poruszyć temat Polskiego Kościoła, który przyjął swojego rodzaju podwójne stanowisko, można to nazwać schizofrenicznym działaniem. Otóż z jednej strony ingerencja niektórych Hierarchów kościelnych w stanowione prawo w wielu aspektach jest zbyt duże, musimy sobie napisać jasno, Państwo wyznaniowe nie jest rozwiązaniem. Natomiast z drugiej strony możemy usłyszeć coś zupełnie odwrotnego, przeciwstawnego. Otóż wielu Kapłanów wyznaje zasadę cóż mogą politycy? Należy swoją wiarę postawić u stóp Boga i czekać na Jego łaskę.

W tej materii dobrze byłoby nie popadać w skrajności i poszukiwać pewnych uniwersalnych rozwiązań. Po pierwsze należy napisać jasno, że Bóg a przynajmniej ten Bóg, który jest Bogiem i nauczycielem chrześcijańskich Kapłanów i księży, działa po przez człowieka a zatem i po przez polityków. A zatem należy pokładać wiarę w Boga, ale nie można popadać w bierność i czekać na mannę z nieba. Jest to skrajnie niebezpieczna naiwność mało tego, osobiście sądzę, że jest to także forma wystawiania Boga na próbę, ale w tej materii sądzę, że Kapłani i księża posiadają wystarczającą wiedzę, w przynajmniej część z nich.

Drodzy Czytelnicy w grach toczonych wewnątrz danego kraju często zapomina się o narodzie i racji stanu. Są to gry rządzone niejednokrotnie przez namiętności, chore ambicje, gry obejmujące świat polityki, religii, często coś w rodzaju kupczenia po między politykami danej frakcji a kapłanami, jest to zjawisko negatywne i ostatecznie źle odbija się na narodzie. Tutaj dosłownie wszyscy tracą. W kwestii przetrwania narodu, danego państwa nie można kupczyć, działać dla realizacji własnego ego, lecz należy z jasnym umysłem i wolnym kręgosłupem intelektualnym wyzwalać Naród z jarzma niewoli i to dosłownej niewoli.

„Państwa, które chcą zachować jednorodność narodową, powinny natychmiast opuścić UE”

Niemiecka prasa po ogłoszeniu wyroku TS UE.

Dziś mówi się w Europie, że tutaj nie ma miejsca na państwa narodowościowe, czyli takie jak Polska, Węgry, Czechy. Ale co to znaczy, nie ma miejsca? Jest to stwierdzenie zaiste kuriozalne i niepokojące. O tym napiszemy jutro, ponieważ jest to temat wybitnie ważny i jawnie ukazujący kierunek, jaki obecnie Obrała UE. Unia, która staje się super państwem, Unia, która myśli o stworzeniu własnej armii a zatem likwidacji armii państwowych. Drodzy Czytelnicy rysują się przed nami wręcz apokaliptyczne rozwiązania, które by dostrzec na horyzoncie nie trzeba się zbytnio wysilać. Na naszych oczach rodzi się aparat represji i zniewolenia.

Naród Niemiecki upada na naszych oczach. Co Dalej?

[fb_button]


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

  1. Niemcy – odwieczny, teraźniejszy i dożywotni wróg nr 1 Polski i Polaków. szykujcie się Rodacy – zagrożenie przyjdzie z zachodniej granicy.

Comments are closed.