Donald Trump w Polsce to sygnał dla Europy i świata.

25 Donald Trump w Polsce to sygnał dla Europy i świata

[fb_button]

Nastała ogromna wojna o zasięgu globalnym, wojna o ludzkie umysły, serca i przekonania, wojna bazująca na fundamencie manipulacji oraz socjotechniki, wojna mająca na celu wypaczenie wszelkich norm i wprowadzenie chaosu informacyjnego.

Donald Trump Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Brzmi to złowieszczo dla jednych kręgów ideologicznych w Europie oraz naszym kraju, z kolei dla innych jest to informacja wręcz zbawienna, informacja zapowiadająca duże a nawet strategiczne zmiany w Europie na najbliższe lata, informacja niosącą ze sobą nową jakość. Jednak nim przejdziemy do konkretów należy zauważyć jedną podstawową kwestię. Donald Trump jest politykiem anty systemowym. Jest to człowiek, który za swoje pieniądze użyte w procesie kampanii wyborczej wygrał wybory.

Innymi słowy jego wizja Ameryki oraz świata w połączeniu z umiejętnie rozdysponowanymi środkami finansowymi zapewniła mu sukces. Zapewniła mu przychylność wyborców, a nie jest to proste, ponieważ praktycznie cały establishment wraz z liberalnymi mediami był przeciw jego kandydaturze przy jednoczesnym ubóstwianiu Hilary Clinton. A zatem Donald Trump pokonał wszelkie trudności natury ekonomicznej oraz socjologicznej i mówiąc kolokwialnie kazał swoim wrogom oglądać jego plecy i rozmawiać z jego ręką.

Co to znaczy, że jest to człowiek anty systemowy? Po pierwsze nie wywodzi się on z jednej sitwy polityków, którzy do tej pory sprawowali władzę w USA przy jednoczesnym zachowaniu pozorów demokracji. Po drugie jest to człowiek, który nie jest niewolnikiem tak zwanej poprawności politycznej, mówi to, co myśli i robi to w sposób jasny i jednoznaczny. Innymi słowy mówi jak jest. I wreszcie po trzecie, mówi on nie dla globalistów i tak dla zwykłych obywateli swojego kraju. Donald Trump może być z powodzeniem przyrównywany do JFK, jednak oby w tym przypadku nikt nie targnął się na jego życie, bo i takie informacje pojawiają się od czasu do czasu. Mało tego, nawet gdyby takowe informacje się nie pojawiały, to w ramach zdrowego rozsądku i sposobu kalkulowania elit, możemy dojść do wniosku, iż na tych szczeblach ludzi niewygodnych po prostu się likwiduje i nie jest to science fiction, lecz życie w XXI wieku.

Czy Donald Trump to nowe wcielenie JFK?

Donald Trump jest przeciwny idei multi kulti, idei szerzenia coraz większej akceptacji dla tak zwanych imigrantów. Jest to człowiek anty systemowy jednak nie w sposób skrajny, nie dla samej idei bycia anty, lecz ten jego sprzeciw jest konstruktywny i jak najbardziej wyważony. Na podstawie tego właśnie sprzeciwu można wnioskować, iż ma on dobre zamiary dla świata, mimo, że obecnie jest tak bardzo atakowany przez media liberalne, będące w rękach kilku ludzi wywodzących się ze świata poprzednich elit. Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce. Wielu dziennikarzy nie przekazuje nam prawdy, lecz to, co każe się im przekazywać. Nastała ogromna wojna, o zasięgu globalnym wojna o ludzkie umysły, serca i przekonania, wojna bazująca na fundamencie manipulacji oraz socjotechniki, wojna mająca na celu wypaczenie wszelkich norm i wprowadzenie chaosu informacyjnego.

Jak wiemy z licznych przecieków, Donald Trump ma wygłosić ważne przemówienie w naszym kraju. Przemówienie zawierające słowa uznania dla Polski i zalecenia dla innych krajów by te brały przykład z naszej Ojczyzny. Drodzy czytelnicy, Niemcy zdają sobie doskonale sprawę z faktu, że silniejsza Polska to słabsze Niemcy, to po pierwsze a po drugie, pozytywne rozwiązanie idei między morza to praktycznie upadek dominacji Niemieckiej to też dziś, mimo że może tego gdzieś nie zauważamy, toczy się szalenie ważna bitwa na płaszczyźnie Europejskiej oraz światowej. Jest to batalia o przyszły wygląd naszego globu, jest to batalia o nowy porządek światowy.

Na koniec należy zauważyć, że wizyta obecnego prezydenta USA w naszym kraju to zdecydowany sygnał dla świata i Europy. Sygnał ukazujący nasz kraj jako wzór godny do naśladowania oraz w ten sposób piętnujący zachowanie chociażby krajów Europy Zachodniej, które oddają nasz kontynent w ręce arabskie i islamskie. Niewiarygodne jest także i to, że czołowi politycy UE z pełną świadomością i wyrachowaniem zaprzedają za przysłowiową miskę soczewicy Europę oraz Europejczyków. Jak świadczy to postępowanie o nich samych? Zamachy terrorystyczne, napady, gwałty, pobicia, morderstwa a mimo to zdrada trwa nadal i przybiera formę coraz bardziej podstępną.

Barack Obama jako pracownik Wall Street.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com

Dodaj komentarz