Dopuszczalny poziom CO2 w powietrzu wdychanym wynosi do 1000 ppm. Pod maseczkami to stężenie wzrasta od 5000 do 12000 ppm.

Udostępnij Dzisiejszą publikację rozpoczynamy od przytoczenia bardzo ważnej kwestii a mianowicie: oficjalnie założono, że dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu wdychanym nie może przekraczać 1000 ppm. Jest to szalenie ważna informacja o której media głównego nurtu nie wspominają, a to ona stanowi podstawę naszego zdrowia fizyczne i psychicznego a także intelektualnej sprawności umysłowej. Jak to możliwe? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi to zaczynamy. W dobie bezobjawowej pandemii, wielu badaczy a … Czytaj dalej Dopuszczalny poziom CO2 w powietrzu wdychanym wynosi do 1000 ppm. Pod maseczkami to stężenie wzrasta od 5000 do 12000 ppm.