Dr. Eliot Mazar: ,,Mamy dowód na istnienie proroka Izajasza.’’


3 Dr. Eliot Mazar ,,Mamy dowód na istnienie proroka Izajasza.’’


Proroków w Starym Testamencie Biblii było wielu, proroków będących głosem Boga tutaj pomiędzy ludźmi. Dziś również istnieje wielu proroków, część z nich została uznana przez Kościół z kolei pozostała grupa otrzymała miano heretyków. W XXI wieku czasem trudno odróżnić prawdę od fikcji a zatem analogicznie rzecz ujmując prawdziwego proroka od tego fałszywego. Biblia ostrzega nas, że w czasach ostatecznych ilość fałszywych proroków będzie bardzo duża, wręcz zatrważająca a zatem czy żyjemy w czasach ostatecznych, eschatologicznych?

W ostatnim czasie świat obiegła informacja mówiąca, iż naukowcy odkryli pierwszy namacalny dowód na istnienie proroka Izajasza, jednego z najbardziej znanych w Starym Testamencie. To, co wydaje się być owym pierwszym fizycznym dowodem, zostało odkryte przez archeologów. Natomiast sam Izajasza był nie tylko postacią biblijną, ale także jest czczony w judaizmie oraz islamie. Mówi się, że jego słowa mądrości pomogły królowi Ezechiaszowi odeprzeć inwazję asyryjską i chronić Królestwo Judy.

III Tajemnica Fatimska ujawniona jedynie w połowie.

Archeolodzy zaprezentowali w trakcie trwania biblijnego przeglądu archeologii, artykuł zatytułowany ,,Czy to jest podpis proroka Izajasza?’’. W nim archeolog Dr. Eilat Mazar udowadnia, że fragment z odkrytą glinianą pieczęcią stanowi solidny dowód na istnienie Izajasza. Został on odkryty na miejscu dawnej piekarni królewskiej w pobliżu umocnionego, otoczonego murem kompleksu Wzgórza Świątynnego podczas wykopalisk w Jerozolimie. Wybitny archeolog z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie tak skomentował to odkrycie.

,,Wszystko wskazuje na to, że odkryliśmy pieczęci, mogące należeć do proroka Izajasza w naukowym, archeologicznym wykopalisku. Znaleźliśmy pieczęć, którą mógł wykonać sam prorok Izajasz, zaledwie dziesięć stóp od miejsca, w którym wcześniej odkryliśmy bardzo nagłośnione bulle króla Ezechiasza z Judy. Na pieczęci widnieje napis Yesha’yahu, czyli hebrajskie imię Izajasza. Ponadto poniżej można dostrzec litery NVY określające w dosłownym znaczeniu proroka.’’

Dr. Eliot Mazar.

3 Dr. Eliot Mazar ,,Mamy dowód na istnienie proroka Izajasza.’’ 2

Możemy również doszukać się kilku innych wskazówek sugerujących, że ta gliniana pieczęć nie jest żartem, lecz realnym znaleziskiem, które dotyczy konkretnej osoby a w tym przypadku proroka Izajasza. Wyniki badań przeprowadzone przez archeologów z Uniwersytetu w Jerozolimie potwierdzają, że znalezisko pochodzi z około VII wieku p.n.e. To jest dokładnie ta era i ten czas, w którym prorok Izajasz chodził po Ziemi. Dodatkowym potwierdzaniem jest to, że jedyne dokładne opisy rządów Króla Ezechiasza przypadające na VII wiek p.n.e. zostały dokładnie spisane i udokumentowane przez tego właśnie proroka.

Izajasz jest jedną z najbardziej znanych postaci ze Starego Testamentu. Królestwo Judy było chronione przed inwazją asyryjską w VIII wieku p.n.e. głównie dzięki zaleceniom i niesłychanie trafnym poradom tego proroka. Według biblijnego tekstu, Izajasz i jego rada pomogły królowi chronić królestwo przed nadciągającym i pewnym upadkiem. Teksty religijne nie zawsze są dokładnym opisem historii, co nie zmienia faktu, że wiele z nich stanowi niezbity dowód na to, że tak naprawdę się stało. Niektóre fragmenty Starego Testamentu z pewnością wydają się, co najmniej historycznie poprawne.

Na koniec należy także zauważyć, że prorok Izajasz wpisuje się w linię tych proroków, którzy otrzymali dokładną wizję przyszłości oraz czasów ostatecznych. A zatem Izajasz staje obok Proroka Daniela czy apostoła Jana. Wizje tych trzech proroków rzucające światło na dzieje ludzkości od początku do końca stanowią jedność i całość, wzajemnie się uzupełniają. Jest to pewnego rodzaju trzon i kręgosłup Boskiego przesłania do człowieka, przesłania dotyczącego planu zbawienia.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. commons.wikimedia.org