Dżuma Dymienicza określana mianem „Czarnej Śmierci”, przyczyną lokalnej epidemii w Regionie Mongolii Wewnętrznej w 2020 r.


W średniowieczu dżuma dymienicza lub „czarna śmierć” osiągnęła rozmiary pandemii na całym świecie, pustosząc populacje Azji, Europy i Afryki, powodując ponad 100 milionów zgonów. Historycy szacują, że zmniejszyło to populację Europy o około dwie trzecie, przy czym ludność w Anglii w 1400 roku spadła do około połowy tego, co było sto lat wcześniej, a około 1000 wiosek zostało wyludnionych lub całkowicie zniknęło.

Bill Gates i jemu podobni samozwańczy „mesjasze” współczesności, już dziś zapowiadają, że kolejne pandemie to tylko kwestia czasu. Jeżeli zrozumiemy, że obecna pandemia, którą należałoby bardziej dobitnie określić mianem PLANdemii, tak naprawdę jest wytworem sztucznym, kreowanym głownie przez media, na zlecenie „możnych” tego świata, to szybko zdamy sobie sprawę z faktu, że kolejne (zaplanowane) pandemie, to rzeczywiście tylko kwestia czasu.

Dziś chcemy zastanowić się, czym może być ewentualna kolejna pandemia? Co wymyślą a następnie stworzą w laboratorium, by ostatecznie to „coś” uwolnić i ogłosić wszem i wobec, że to „coś” powstało w sposób naturalny? Odpowiedzi może być wiele, ja osobiście uważam, że to nie będzie jednak nic bardzo zjadliwego, ponieważ wówczas mogłoby dojść do wybuchu realnej pandemii, nad którą nie dałoby się zapanować.

Zatem wystarczy uwolnić dosłownie cokolwiek, a media zrobią całą resztę, zaszczepiając strach w społeczeństwie, nawet strach przed spojrzeniem na własne oblicze w lustrze. Niestety, obecna pandemia, ukazała nam ogrom przepaści intelektualnej, jaka istnieje w społeczeństwie. Znaczna część ludzi nie myśli racjonalnie, nie myśli logicznie, nie wyciąga wniosków, zdaje się jedynie na gotowe interpretacje płynące z zakłamanych mediów głównego nurtu. W obliczu realnej pandemii głupoty, rzeczywiście można spodziewać się, że Bill Gates i jego mocodawcy, wymyślą coś „nowego” w najbliższych pięciu latach.

W ramach ciekawostki, chcemy wam dziś napisać o lokalnej epidemii, która miała miejsce w 2020 roku, a o której media głównego nurtu w dziwny sposób milczały. Ja natomiast zastanawiam się czy to próba generalna przed czymś więcej? Tego nie wiemy, ale jak to bywa zazwyczaj, czas przyniesie nam wszelkie odpowiedzi. W 2020 roku Chińskie władze w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej wydały ostrzeżenie trzeciego stopnia w celu kontroli epidemii po potwierdzeniu przypadku dżumy dymieniczej, choroby, która spowodowała pandemię czarnej śmierci.

Według miejskiej komisji ostrzeżenie trzeciego poziomu w zakresie kontroli i zapobiegania dżumie jest drugim najniższym w systemie czteropoziomowym i obowiązywało do końca 2020 roku. W ramach środków ochrony zdrowia ludzi wezwano do natychmiastowego wzmocnienia środków ochrony osobistej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plagi między ludźmi. Dodatkowo zakazano polowania i jedzenia dzikich zwierząt.

Obecnie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się epidemii dżumy ludzkiej w tym mieście a w przyszłości w całym regionie, nie wspominając o kontynencie. Społeczeństwo powinno poprawić swoją świadomość i zdolność samoobrony oraz niezwłocznie zgłaszać anormalne schorzenia.”

Oświadczenie lokalnego organu do spraw zdrowia.

W średniowieczu dżuma dymienicza lub „czarna śmierć” osiągnęła rozmiary pandemii na całym świecie, pustosząc populacje Azji, Europy i Afryki, powodując ponad 100 milionów zgonów. Historycy szacują, że zmniejszyło to populację Europy o około dwie trzecie, przy czym ludność w Anglii w 1400 roku spadła do około połowy tego, co było sto lat wcześniej, a około 1000 wiosek zostało wyludnionych lub całkowicie zniknęło.

Dżuma dymienicza jest wywoływana przez bakterię Yersinia pestis. W przeciwieństwie do koronawirusa choroba jest wynikiem infekcji bakteryjnej. Jeśli pacjentom zostaną podane antybiotyki w ciągu pierwszych dwudziestu czterech godzin od zakażenia, to prawdopodobieństwo przeżycia niebywale wzrasta. Jednak w przypadku braku antybiotyków wirus może prowadzić do bolesnej, wyczerpującej i długotrwałej śmierci.


Przeczytaj również:

Depopulacja: Stres, kreowanie społecznej psychozy, mutacje wirusowe, chemtrails, GMO, wadliwe szczepionki.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

Dodaj komentarz