Ewangelie, teksty apokryficzne i prywatne zbiory.

4 Ewangelie, teksty apokryficzne i prywatne zbiory

Fot. en.wikipedia.org

[fb_button]

Ewangelie po dziś dzień wzbudzają kontrowersje i mieszane uczucia. Część społeczeństwa wierzy, że są to pisma święte, spisane pod natchnieniem Boga, z kolei inna część uważa, że są to zwykłe treści stworzone tylko i wyłącznie przez człowieka, lub samą instytucję Watykanu, po to, aby móc kontrolować ludzi. Jednym ze sposobów kontrolowania człowieka jest kontrolowanie jego sumienia, owa metoda stosowana jest również i dziś na wielu płaszczyznach dnia codziennego. Nie mniej jednak, czy tak samo jest w przypadku ewangelii? Są to pisma święte czy może stanowią jeden z większych przekrętów ostatnich dwóch tysięcy lat?

Dziś wiemy, dzięki pracom licznych naukowców, że ewangelie zostały spisane w drugiej połowie pierwszego stulecia po Chrystusie. Ewangelia Marka około roku 70, Mateusza oraz Łukasz 85 roku i na koniec ewangelia Jana około roku 100. Tak naprawdę nie znamy tożsamości ewangelistów, ponieważ owe imiona zostały dodane dopiero pod koniec drugiego stulecia. Innymi słowy pisma nie zostały popisane. Dlaczego jednak postanowiono nazwać je tymi a nie innymi imionami, czy to przypadek i zwykły kaprys? Jako tłumaczenie podaje się liczne objawienia i relację osób wówczas żyjących, które to relacje i objawienia jasno wskazywały na apostoła Mateusza, Marka, Łukasz i Jana jako tych, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego spisali owe pisma. Oczywiście takie wyjaśnienie, nie zadowoli wszystkich stąd już na samym początku rodzi się pewien rozdźwięk i niedowierzanie względem samych ewangelii.

Cztery ewangelie z Nowego Testamentu to jednak nie wszystko. Istnieją inne pisma, inne ewangelie nie uznane przez Kościół a przez to nie włączone w skład Biblii. Te pisma to tak zwane ewangelie apokryficzne. W roku 1999 opublikowano zbiór tego typu pism zachowanych w języku koptyjskim, jak chociażby znany i kontrowersyjny Codex Tchacos, w zbiorze tym znajdują się fragmenty ewangelii Judasza, o której pisaliśmy w poprzednim artykule. Istnieją jednak i inne teksty apokryficzne takie jak chociażby ewangelia Marii Magdaleny czy Tomasza Apostoła. Obecnie nie są one opublikowane, lecz spoczywają gdzieś na dnie archiwów Watykańskich. To tylko dzięki przeciekom i niekontrolowanemu obiegowi informacji mogliśmy się dowiedzieć, iż takie pisma w ogóle powstały.

Kolejnym dowodem na świętość Ewangelii oraz na to, że to właśnie Marek, Mateusz, Łukasz i Jan byli ich autorami są objawienia Maryjne czy też inne, które miały miejsce w kolejnych stuleciach i mają miejsce dziś, wystarczy wymienić objawienia w Medjugorie, które trwają już nie przerwanie od kilkudziesięciu lat i w których wielokrotnie używa się imion Apostołów jako twórców ewangelii. Oczywiście ta forma uzasadnienia również będzie dla wielu osób niewystarczająca, ponieważ bardzo często mówi się, iż owe objawienia to w gruncie rzeczy wymysł Kościoła po to, aby utrzymywać swoją hegemonię i władzę nad duszami ludzkimi. Jednak to wyjaśnienie w wielu przypadkach może być nieco schizofreniczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych samych objawieniach, zwłaszcza w ostatnich stuleciach, kościół dosłownie zostaje zrównany z ziemią a konkretnie jego patriarchowie. Maryja bardzo często ukazuje w objawieniach zepsucie szerzące się w Kościele, podobnie jest w przypadku Jezusa oraz objawień licznych świętych. Czy zatem ten sam Kościół tworzyłby objawienia, w których notabene również i na siebie ściągałby gromy i bicze? Jest to możliwe, jednak budzi to duże zastrzeżenia.

To oczywiście jeszcze nie koniec, ponieważ istnieje coś takiego jak czarny rynek handlu apokryfami, starożytnymi pismami i różnymi znaleziskami sprzed kilku tysięcy lat. Dziś w posiadaniu licznych prywatnych kolekcjonerów mogą znajdować się rzeczy czy też pisma, które zawierają wybuchowe treści, a które jeszcze są trzymane w ukryciu. Kto wie, być może już za kilka miesięcy czy też lat na światło dzienne wypłyną kolejne teksty, na których podstawie będą tworzone filmy czy pisane książki? Jedno jednak jest pewne, świat starożytny oraz świat Chrześcijański zawiera w sobie wiele tajemnic i z pozoru sprzeczności, które już niebawem mogą zostać wyjaśnione.

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.