Franciszek promuje Islam? Kontrowersyjny list od wiernych.


19 Franciszek promuje Islam Kontrowersyjny list od wiernych


,,Działajcie odważnie, bracia. Bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  Czasy wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą, zamieszanie i waśnie tak, co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne. (…) W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.”

Proroctwo Świętego Franciszka.

Papież Franciszek I to postać w dzisiejszych czasach wysoce kontrowersyjna, zwłaszcza dla wielu chrześcijan, którzy podkreślają, iż nie rozumieją nauczania obecnego Papieża, ponieważ wydaje się im ono w wielu punktach sprzeczne z nauczaniem Jezusa płynącym wprost z Ewangelii a także sprzeczne z samą tradycją Kościoła Rzymsko Katolickiego.

Z drugiej jednak strony trudno jest poddawać analizie taką postać jak Papież, który notabene dla wielu stanowi wzór i nienaruszony moralnie monolit. Jednak zapomina się przy tej okazji, że historia Watykanu pamięta wielu anty papieży stąd zasadnym jest pytanie o to czy Franciszek, aby nie odbiega od chrześcijaństwa.

Proroctwo o końcu świata. Jan Paweł II ostrzega przed karą.

Za pontyfikatu obecnego Papieża powstał nowy rytuał a mianowicie wysyłanie do Rzymu oficjalnych listów z prośbą o wyjaśnienie wielu kwestii zawartych w nauczaniu głowy kościoła. Taki przypadek miał miejsce w roku, 2016 kiedy to czterech kardynałów wystosowało list, w którym skierowali Oni pytania doktrynalne w związku z publikacją kontrowersyjnej adhortacji apostolskiej ,,Amoris Laetitia’’. Franciszek zignorował wówczas otrzymany list, mało tego, nie spodobało mu się tego typu podejście do tematu. Cała sytuacja w dość perturbacyjny sposób przetoczyła się przez Watykan, to wówczas po raz pierwszy zaczęły padać sformułowania wskazujące na zamknięcie Franciszka i brak chęci dialogu.

W ostatnim czasie światem wstrząsnął list skierowany do Franciszka i napisany przez grupę muzułmanów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo a którzy jak sami wspominają, nie rozumieją obecnego nauczania Franciszka. List zawiera prośbę, wręcz jest to ton błagalny o zmianę nauczania w kwestii religii Islamskiej. Autorzy listu w wielu wypowiedziach podkreślali, że momentami są dosłownie wystraszeni formą nauczania na temat Islamu.

,,Dlaczego Ojcze Święty Podkreślasz wielokrotnie, że Islam jest religią dobrą samą w sobie? Czy to, dlatego ryzykowaliśmy życiem, aby zostać katolikami? Przez kilka lat, wielu z nas próbowało się z tobą skontaktować przy wielu okazjach. Nigdy nie otrzymaliśmy najmniejszej odpowiedzi na nasze listy i prośby o spotkania. Czy twoje słowa nie kwestionują słuszności wyboru, który podjęliśmy ryzykując własnym życiem? Czy wiesz, że islam nakazuje śmierć apostatom (Koran 4,89, 8,7-11)?’’

,,Jak można porównać islamską przemoc z tak zwaną chrześcijańską przemocą? Islam to totalitaryzm podzielający logikę odrzucenia Królestwa Bożego. Proislamskie przemówienie Waszej Świątobliwości nie zachęca muzułmanów do opuszczenia islamu. Takie osoby jak Magdi Allam (dziennikarz i polityk pochodzenia egipskiego, który przeszedł na katolicyzm), opuszczają Kościół, ponieważ są zniesmaczeni tchórzostwem, zranieni przez niejednoznaczne gesty i zdezorientowani brakiem ewangelizacji.’’

List wywołał zgorszenie w samym Watykanie, którego centrum stanowi Kuria Rzymska. Natomiast w świecie jak gdyby nie zależnym od wpływów Watykańskich list otwarł debatę o to czy aby obecny Papież nie został wciągnięty do gry, której sam nie rozumie. Przecież Franciszek swoją postawą i licznymi wypowiedziami wręcz promuje Islam. Doszło już do takich paradoksów, że negowane są postawy chrześcijańskie a za wzór nakreśla się postawy wypływające z Islamu. Czy na takie skrajności Papież może sobie pozwolić? Tysiące wiernych odchodzą z Kościoła właśnie przez postawę obecnego Papieża.

Szokujące słowa demona o Franciszku i globalnej katastrofie.

Przy takiej okazji nie można nie zapytać o eschatologię i czasy ostateczne. Czy obecny zamęt, z jakim mamy do czynienia w łonie Kościoła, aby nie zapowiada monumentalnych zmian zapowiadanych w Apokalipsie oraz w wielu proroctwach? Spójrzmy jedynie na proroctwo Świętego Franciszka, który wspomina o Papieżu przyszłych czasów. Papieżu, który niesie zgorszenie i swoim postępowaniem przyczynia się do zniekształcenia religii oraz wynaturzenia chrześcijaństwa.

”Działajcie odważnie, bracia. Bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą, zamieszanie i waśnie tak, co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne. Miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych wzrośnie. Demony będą miały niezwykłą moc, nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu. W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.”

”Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić. Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii, to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu. Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia. Ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.”

Drodzy Czytelnicy żyjemy w czasach, które w opinii wielu stanowią przedsionek końca. Są to czasy, kiedy nasza cywilizacja poniekąd przekracza rubikon, za którym znajdują się konsekwencje wielu działań. Już dziś możemy usłyszeć odgłosy nadciągającej burzy. Czy takie kwestie można bagatelizować? Dotyczą one nas wszystkich, dotyczą one całej cywilizacji i globu ziemskiego. Nie można nie odnieść wrażenia, że czasy się wypełniają a nam wkrótce przyjdzie podejmować fundamentalne decyzje.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com