Góry Bucegi Cz.3 Wrota do piekieł, do Gehenny.


28 Góry Bucegi Cz.3 Wrota do piekieł, do Gehenny


[fb_button]

,,A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.  Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj, więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to, więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.’’

Stary Testament. Księga Rodzaju.

Temat olbrzymów, których początek możemy znaleźć w Starym Testamencie, a konkretnie w miejscu gdzie jest mowa o potomstwu ludzkich kobiet z upadłymi aniołami, jest początkiem wielkiej historii, jest początkiem historii ludzi, którzy odmienili losy świata jeszcze w czasach przed potopem. Temat olbrzymów powraca i w dzisiejszych czasach, jak chociażby odsunięte czaszki ogromnych rozmiarów u stóp Gór Tapalpa, o czym już informowaliśmy na naszej stronie. Temat olbrzymów powraca także przy okazji Gór Bucegi, o czym z kolei informowaliśmy w poprzednim artykule. A zatem istnieje wiele źródeł opisujących podobne kwestie, tego typu sytuacja uwierzytelnia i wpływa pozytywnie na wiarygodność historii o Olbrzymach, oraz tego, że istnieli.

Mieszkańcy okolic Gór Bucegi już wcześniej informowali o tym, że w pobliżu ich wiosek znajdują się grobowce, mało tego, całe cmentarzyska ze szkieletami olbrzymów. Część z owych szkieletów sięgała trzech metrów. ,,To nie mogą być ludzie, a jeżeli tak, to nie są to zwykli ludzie.’’ Takie słowa do jednego z dziennikarzy miał wypowiedzieć mieszkaniec tamtejszej wioski. Czy tak się stało, tego nie wiemy, ponieważ nie ma nagrania, notatki, nie ma praktycznie nic, jedynie owe już legendarne zdanie, które możemy znaleźć w kilku publikacjach poruszających tematykę Gór Bucegi i fenomenu jaki ma się znajdować we wnętrzu owych gór.

Kolejna ciekawa i intrygująca kwestia to temat tuneli, których początek ma się znajdować w wielkiej podziemnej komnacie. Istnieją trzy główne tunele, z których każdy biegnie w odmiennym kierunku. Pierwszy skierowany został w kierunku Egiptu, drugi w kierunku Tybetu z kolei trzeci najbardziej tajemniczy kieruje się w stronę jądra ziemi. Niektórzy ludzie, twierdzą, że jest to wejście do świata umarłych, jest to przejście do piekła, tak zwane wrota do Gehenny.

Czy tak rzeczywiście jest, trudno powiedzieć, nie mniej jednak, jeżeli stanęlibyśmy samotnie w mroku owej podziemnej komnaty, oświetlonej jedynie przez pochodnie, a przed nami materializowałby się tunel skierowany w głąb planety wówczas, kto wie, jaka myśl przyszłaby nam do głowy? Należy dodać, że wielu z badaczy słyszało dziwne dźwięki dochodzące z wnętrza owego tunelu, coś jak gdyby krzyki, niewyraźne słowa. Tego typu sytuacja z pewnością pobudza wyobraźnię, a jeżeli człowiek posiada jeszcze wiedzę na temat istnienia piekła, wówczas bardzo szybko może przyjść mu na myśl takie rozwiązanie.

Teoria istnienia przejścia do piekieł jest ciekawa, ponieważ rzuca bardziej mistyczne i religijne światło na tajemnicę Gór Bucegi a w zasadzie tego co się pod nimi znajduje. Teoria ta nie jest z góry przegrana, ponieważ wielu świętych relacjonowało, że w swoich wizjach byli oni prowadzeni przez Anioła do piekła. Jednak nie zostali teleportowani na inną planetę, lecz anioł prowadził ich w Góry a następnie do jaskini, która prowadziła do wnętrza, do jądra ziemi, gdzie ma być położone piekło. Warto takie informacje zapamiętać, ponieważ kto wie, jakie w najbliższym czasie wypłyną nowe wzmianki w kwestii Gór Bucegi. A to, że wypłynął jest pewne, to tylko kwestia czasu.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com