Historia „Modlitwy do Świętego Michała Archanioła”. Publikujemy pełną wersję, którą każdy powinien przynajmniej raz w życiu odmówić.


W trakcie przedmiotowej rozmowy (ogólnie rzecz ujmując), szatan powiedział, iż w ciągu następnego wieku, to jest wieku XX-go przygotuje sobie całkowicie grunt pod zniszczenie Kościoła Jezusa Chrystusa na Świecie, w taki sposób (dopowiedzenie moje własne), iż na początku wieku XXI (obecnego) będzie można ten Kościół unicestwić całkowicie. Co de facto się dzieje i tylko osoba ślepa duchowo może tego nie dostrzegać.

Człowiek żyje w każdym kolejnym dniu swojego życia, jednak nie wielu ma świadomość tego, że narażeni oni są na niebezpieczeństwa nie tylko te widoczne ale przede wszystkim NIEWIDOCZNE: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.” Fragment z Listu do Efezjan.

To też Drodzy Czytelnicy z całego serca zachęcam Was do regularnego odmawiania (przynajmniej raz dziennie) „Modlitwy (Egzorcyzmu) do Świętego Michała Archanioła”. Historia powstania tej modlitwy jest zaiste przerażająca, a mianowicie, dnia 25 września 1888 roku, po porannej Mszy Świętej, Papież Leon XIII wpadł w tak wielkie przerażenie, którego źródłem był doznany szok, że ze strachu zemdlał i nieprzytomny osunął się na posadzkę.

Towarzyszące mu osoby myślały nawet, że zmarł. Niemniej jednak, okazało się, iż tak nie było, a Papież doznał tylko chwilowej utraty świadomości. Po odzyskaniu przytomności opowiedział, iż dane mu było doświadczyć rozmowy (gdy wychodził od strony Tabernakulum), w której rozpoznał dwa głosy. Jeden z tych głosów, bez wątpienia, należał do Samego Jezusa Chrystusa naszego Pana, Boga, Króla i Zbawiciela, a drugi do szatana.

W trakcie przedmiotowej rozmowy (ogólnie rzecz ujmując), szatan powiedział, iż w ciągu następnego wieku, to jest wieku XX-go przygotuje sobie całkowicie grunt pod zniszczenie Kościoła Jezusa Chrystusa na Świecie, w taki sposób (dopowiedzenie moje własne), iż na początku wieku XXI (obecnego) będzie można ten Kościół unicestwić całkowicie. Co de facto się dzieje i tylko osoba ślepa duchowo może tego nie dostrzegać.

Papież Leon XIII natychmiast po usłyszeniu tej przerażającej rozmowy i po odzyskaniu przytomności umysłu ułożył niżej wymieniony Egzorcyzm (wersja pełna), który Każdy z Was, o moi Kochani powinien odmówić przynajmniej jeden raz w swoim życiu. Natomiast wersję „skróconą” można odmawiać codziennie, do czego jak już wcześniej napisaliśmy, gorąco Was zachęcamy. A teraz Spójrzcie na „pełną wersję” Modlitwy (będącej egzorcyzmem) do Świętego Michała Archanioła:

O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę Wojska Niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na swój obraz i podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z Aniołami Świętymi, jak już walczyłeś z liderem dumnych aniołów, Lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w Niebie. Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami.

Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje Ziemię w celu wymazania imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej chwały.

Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym, co ma najświętsze. W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę Świętego Piotra i Tron Prawdy jako Światło Świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo. Lud czci cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości.

Och, módlcie się do Boga Pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie Miłosierdzie Pana; i pokonując smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów. Amen.”

Jeżeli w Waszym Kościele nie odmawia się, na zakończenie Mszy Świętej, skróconej wersji wyżej wymienionego Egzorcyzmu (Modlitwy do Św. Michała Archanioła), to podaję ją Państwu (poniżej), abyście sobie ją sami odmówili, w swoim domu, w gronie swojej Rodziny, każdej Niedzieli po powrocie ze Mszy Świętej. Moi Kochani, ta Modlitwa jest Egzorcyzmem, a więc ma naprawdę wielką moc ochronną:

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po Świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”


Przeczytaj również:

Jeżeli „masy społeczne” nie znają historii (prawdziwej), nie rozumieją wroga ludzkości (upadłe anioły), to są skazane na powtórzenie tego, co już było.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *