Ideologia lęku. Ideologia umożliwiająca kontrolę narodów.


1 Ideologia lęku. Ideologia umożliwiająca kontrolę narodów


Strach to podstawowa a przynajmniej jedna z podstawowych cech pierwotnych, której źródło sięga czasów początków cywilizacji człowieka. Strach nie jest także jedynie domeną człowieka, zwierzęta i praktycznie większość stworzeń żywych odczuwa strach. To pokazuje jak strach jest istotny, ważny z punktu widzenia chociażby przetrwania. To doznanie nie jest niczym innym jak emocjonalnym napięciem, które pojawia się w sytuacji zagrożenia. I teraz rzecz fundamentalna, otóż strach może mieć efekty pozytywne jak i negatywne. Ponad to strach często jest mylony z lękiem a w gruncie rzeczy są to odmienne doznania po mimo tego, że może się wydawać, iż mamy do czynienia z tym samym.

Uczucie strachu zostaje wywołane przez realny bodziec zewnętrzny, który zaistniał w danym momencie, po jego ustąpieniu nasz organizm wycisza się i powraca do normalności to też zazwyczaj tego typu zdarzenia trwają krótko nie są długo terminowe, ponieważ taka sytuacja wpływałaby destrukcyjnie na nasz organizm. Jak wiemy, zostaliśmy na skonstruowani by sami sobie nie szkodzić, jeżeli byłoby inaczej wówczas człowiek sam siebie doprowadziłby do zniszczenia. Tak się nie dzieje, chyba, że w wolnej woli dana osoba sama wybiera działania prowadzące do upadku.

Oskarżą Cię o kłamstwo, mimo że sami kłamią.

A zatem podsumujmy już to, co wiemy, czyli istnieje strach i lęk. To pierwsze uczucie jest naturalne, zostało niejako zaprogramowane w ciele człowieka tak by chroniło go przed zagrożeniami zewnętrznymi, mobilizowało organizm do większego wysiłku w sytuacjach skrajnego zagrożenia. Strach jest pozytywny, chociaż może wydawać się, że w XXI wieku jest miejsce tylko na zabawę i jeszcze raz zabawę. A jednak człowiek pozbawiony cechy strachu, tak to nazwijmy, będzie upośledzony. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie ogłaszający wszem i wobec, że nie wiedzą, co to strach, że oni się nie boją, to ludzie o ograniczonej wyobraźni.

Natomiast w przypadku lęku sytuacja jest zupełnie odwrotna. Lęk jest bardzo mocnym urojeniem, które zostało wtłoczone do umysłu człowieka. Często ludzie odczuwają lęki nawet nie wiedząc, przed czym i kiedy się to rozpoczęło. To bardzo niebezpieczna sytuacja gdyż lęk hamuje nasz rozwój zarówno emocjonalny, duchowy jak i fizyczny. Lęk ogranicza człowieka spycha go do ciemnego rogu, pozbawia własnego zdania, przekonań i chęci do robienia wielkich rzeczy. Lęk jest niczym głaz, który dana osoba niesie na barkach. Garbi się i myśli, co zrobić, aby postawić kolejny krok, nie zastanawia się nad innymi ważnymi sprawami. Nie ma na to czasu, urojenie lęku absorbuje większość jego sił.

To by było tyle, jeżeli chodzi o standardowe podejście do kwestii lęku i strachu. Jednak na naszej stronie nie chcemy poruszać jedynie kwestii standardowych, chcemy iść dalej, tam gdzie inni dostrzegają jedynie miraże i nieokreślone kształty. Początkiem w tej podróży jest zasadnicze pytanie, skąd w ostatnich latach tak ogromne nasilenie lęku? Można nazwać lęk chorobą cywilizacyjną. Z lęku wynikają depresje, problemy psychiczne, wszelkiego rodzaju dolegliwości na tle także i fizycznym, złość, agresja, niechęć do życia, niechęć do innych ludzi. Lęk jest niczym niewidziane więzienie, w którym ktoś lub coś zamyka człowieka i każe mu w tym wiezieniu egzystować. Taka sytuacja bardzo często prowadzi do rozwiązania ostatecznego, czyli samobójstwa.

,,Człowiek jest w stanie przeżyć jeden lub dwa światowe kryzysy, później następuje zapaść i popadanie w lęki oraz paranoje. Człowiek nie jest niczym innym jak maszyną, która została zaprogramowana i można nią sterować, trzeba tylko wiedzieć i rozumieć, za które sznurki pociągnąć. Lęk zabija kreatywność, indywidualizm, pozbawia jednostkę chęci do działania i samodzielnego myślenia. Tak, mówię wam, że dzięki lękowi świat będzie inny, dla nas będzie on bardziej przyjazny i prostszy w zarządzaniu.’’

Jacob Rothschild.

Jacob Rothschild człowiek powiązany ze światową finansjerą ba, człowiek tworzący i zespalający ten konglomerat. Baron finansowy i ktoś, kto przy pomocy pieniądza steruje podwładnym mu światem i ludźmi. Nie bez powodu, zatem przytaczamy jego słowa, które dobitnie pokazują jak globalne elity traktują współczesną cywilizację. Chodzi o kontrolę, a najlepszym sposobem kontroli i sprawowania skutecznej władzy jest lęk. Lęk, który przy pomocy ekonomi i odpowiedniej manipulacji medialnej można wtłoczyć do głowy każdego człowieka. Tak jak każdy ma swoją cenę tak każdy ma pewien próg odporności przed manipulacją i narastającym lękiem. Oczywiście są jednostki wyjątkowe, odporne na wszelkie przekupstwo i manipulację, jednak są to wyjątki potwierdzające regułę.

Zawężony krąg władzy sposobem na kontrolę świata.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. pixabay.com