Ideologia LGBT a szerzej gender, drogą prowadzącą do stopniowej akceptacji pedofilii.


LGBT to szalenie groźna ideologia, która obecnie przechodzi do fazy wdrażania w krajach ,,nowej Unii’’ takich jak Polska. Ideologia LGBT stanowi pewnego rodzaju rubikon pomiędzy tradycją i dotychczasowym systemem moralnym a neoliberalną i skrajnie lewicową wizją świata bez zasad i norm. Innymi słowy rób to, co chcesz a wszystko, co zrobisz uznaj za prawo. Ideologia LGBT to system rozwiązań, których destrukcyjne owoce będziemy mogli w pełni dostrzec za kilka lat.

,,Co byś zrobił z wolnością? Czy walczyłbyś o prawdę? Wielu odpowie, że nie, lepiej uciekać i żyć, ponieważ walcząc można umrzeć a uciekając żyć. Przynajmniej przez jakiś czas, umierając w swoich łóżkach kilkadziesiąt lat później. Wiele wówczas dalibyście za to, aby mieć jedną szansę, tylko jedną szansę, aby powrócić i powiedzieć, że warto podjąć wyzwanie, warto nie uciekać. Każdy człowiek umrze, ale nie każdy żyje prawdziwie. Dlatego Ty, Ty i Ty, wszyscy musimy walczyć o tę prawdziwą wolność.’’

Mel Gibson.

Drodzy Czytelnicy, w dobie spopularyzowanej ideologii LGBT a szerzej pisząc gender, chcemy zauważyć, że największa liczba pedofilów, bo przecież pedofilia w jakimś stopniu wiąże się z LGBT oraz haniebnymi zaleceniami WHO w kwestii seksualizacji dzieci. No więc, pragniemy zauważyć, że największa liczba pedofilów istnieje w środowiskach homoseksualnych. Potwierdzają to liczni psychologowie oraz badania niezależnych instytucji.

To sprawia, że do nie dawna pedofilia była uznawana za zboczenie, jednak obecnie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia torują drogę dla akceptacji pedofilii. Czy poniosło nas przy tego typu opinii? Zdecydowanie tak nie jest. Otóż, jak możemy przeczytać w dokumencie WHO, dzieci w wieku czterech lat powinny być nauczane masturbacji oraz przyjemności z tego płynącej. Czy zatem, dziecko indoktrynowane akceptacją dla samogwałtu może w późniejszych latach swojego życia dostrzec czyny pedofilskie wobec siebie?

Psycholodzy w tej materii są bezlitośni i wyraźnie podkreślają, że psychika dziecka poddana wytycznym WHO zostanie wyniszczona, zmieniona i pozbawiona racjonalnych bodźców seksualnych. Drodzy Czytelnicy, to nie jest paranoja czy przesada, lecz rzeczywistość XXI wieku. Międzynarodowe organizacje dążą do demoralizacji dzieci, już od najmłodszych lat, wynikiem owej deprawacji będzie między innymi poszerzenie przyzwolenia dla pedofilii.

Coraz częściej możemy usłyszeć, szczególnie na tak zwanym zachodzie Europy, że pedofilia jest innym upodobaniem seksualnym. Rozumiemy podstawy wolności i akceptujemy sytuację, w której dwoje dorosłych ludzi może robić ze sobą, co zechce. Jednak, jeżeli ci ludzie, wychodzą na ulicę i gorszą dzieci to wówczas popełniają przestępstwo. Jeżeli kary w tej materii nie może wymierzyć kodeks karny, wówczas granicą jest moralność i kultura a ta w Polsce jest jednoznaczna.

Spoglądając na współczesną Europę a ściślej ujmując Niemcy, Francję, Belgię czy Holandię, można pokusić się o stwierdzenie, że ideologia skrajnej demoralizacji zaczyna dominować nad normalnością. Dlatego w odniesieniu do tego zjawiska, na myśl nasuwają się słowa, że wystarczy bierność ludzi dobrych by zło mogło zwyciężać. Dziś warto mówić o tym, że nie należy słuchać wszystkich tak zwanych proroków z Brukseli, lecz spoglądać na owoce ich działań.

,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym (…) Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem.

Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.

George Orwell.

LGBT to szalenie groźna ideologia, która obecnie przechodzi do fazy wdrażania w krajach ,,nowej Unii’’ takich jak Polska. Ideologia LGBT stanowi pewnego rodzaju rubikon pomiędzy tradycją i dotychczasowym systemem moralnym a neoliberalną i skrajnie lewicową wizją świata bez zasad i norm. Innymi słowy rób to, co chcesz a wszystko, co zrobisz uznaj za prawo. Ideologia LGBT to system rozwiązań, których destrukcyjne owoce będziemy mogli w pełni dostrzec za kilka lat.

To wówczas najmłodsze pokolenie Polaków, poddane psychologicznej deprawacji, wejdzie w dorosłe życie i wówczas nagle okaże się, że są oni sami po środku niczego a wszędzie dookoła nich panuje mrok i dezorientacja, która będzie wynikiem ideologicznego i indoktrynalnego nauczania pod szyldem LGBT w szkołach, które de facto narzuca nie tylko Unia Europejska, ale także WHO.

Ideologia LGBT to także sytuacja, w której dziecko będzie poddane pewnego rodzaju formowaniu pod kątem określenia swojej własnej płci w tym przypadku dochodzi do skrajanych zniekształceń, w których chłopczyków w wielu przypadkach będzie się przekonywać, iż są dziewczynkami i odwrotnie. Notabene z punktu widzenia psychologii, dziecko w tak młodym wieku jest podatne na tego typu sugestie, dlatego ideologia LGBT jest tak deprawująca.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com