III Tajemnica Fatimska ujawniona jedynie w połowie.


9 III Tajemnica Fatimska ujawniona jedynie w połowie


Watykan wymaga absolutnego posłuszeństwa od swoich współpracowników, czy też w wielu przypadkach wiernych, najbardziej znane przypadki to te, dotykające osób świętych oraz ich proroctw. Nie mówimy tutaj o ludziach posiadających pewne wizje, ponieważ rzeczywiście nie wiadomo, jakie jest źródło owych wizji, może ono pochodzić bezpośrednio od demona, niemniej jednak tacy ludzie jak Ojciec Pio czy Siostra Łucja to Chrześcijańskie pewniaki, takie sformułowanie można zastosować, a mimo to Watykan dosłownie zamyka im usta.

A zatem istnieją dwie drogi. Pierwsza do absolutne posłuszeństwo a druga to wezwanie delikwenta do Rzymu by ten wytłumaczył swoje postępowanie, czy też szerzenie wizji, często pochodzących od Boga, jedna wbrew woli Watykanu. Paradoks polega na tym, że ostrzeżenia kierowane do ludzi są bagatelizowane przez Watykan, który wydaje się w wielu przypadkach stracił umiejętność rozpoznawania znaków czasu, a zatem, jeżeli Rzym nie zaaprobuje danego przesłania czy tez proroctwa, wówczas Bóg czy też Maryja w pewnym sensie są niewiarygodni, gdyż ponad Bogiem na ziemi w wielu aspektach góruje kilku kardynałów z Rzymu.

Watykan ukrywa prawdę o III Tajemnicy Fatimskiej.

I właśnie wyżej wspomniana siostra Łucja była lojalną sługą, robiła wszystko to, co jej nakazano. Drodzy Czytelnicy możecie uwierzyć lub też nie, ale ostatnią rzeczą, której życzyłaby sobie Stolica Piotrowa było dopuszczenie siostry Łucji do prasy, do szerzenia orędzia i wyjaśnień do owego orędzia całemu światu. Cóż to by było za bogactwo intelektualne, bogactwo informacyjne, bogactwo mogące rzeczywiście odmienić oblicze tej ziemi, bo przecież taka była rola objawień w Fatimie, ale jednak postawa Watykanu sparaliżowała inicjatywę Nieba oraz zepchnęła w cień być może apokaliptyczne przestrogi.

Jan XXIII nakazał milczenie powierniczce tajemnic Boga, zaiste odważny ruch tego Papieża, dziś uważanego przez Rzym za świętego. Czy można sprzeciwiać się Bogu, który ostatecznie nakazuje ujawnić Trzecią Tajemnicę Fatimską? Decyzja Jana XXIII w bezpośredni sposób rzutowała na kolejnych papieży, którzy w pewnym sensie nie mieli wyboru i również ukrywali przed światem prawdę aż do roku 2000, kiedy to Jan Paweł II po konsultacjach z siostrą Łucją zdecydował się Ujawnić tekst tajemnicy. I mogłoby się wydawać, ze to koniec kwestii tajemnic Fatimskich, ale tak nie było i tak nie jest.

Jak wspomnieliśmy powyżej, papież Polak, konsultował swoją decyzję o ujawnieniu III Tajemnicy Fatimskiej z siostrą Łucją, która z kolei potwierdziła autentyczność rękopisu zawierającego treść ujawnionego dokumentu, na który świat czekał od dziesięcioleci a po ujawnieniu, którego dosłownie wszystko opadło, jak gdyby to nie było to, na co świat czekał? Albo inaczej, jak gdyby ujawniona treść była nie pełna, a przez to wypaczała sens przesłania. A zatem czy III Tajemnica Fatimska została ujawniona tylko po części?

Watykan sprzeciwia się woli Nieba i nie ujawnia III Tajemnicy Fatimskiej.

Po pierwsze należy zauważyć, którą część rękopisu potwierdziła siostra Łucja, gdyż nie jest dziś tajemnicą, iż ostatnia część przesłania z Fatimy została zapisana na dwóch kartkach, a siostra Łucja miała potwierdzić, jedynie autentyczność pierwszej kartki, gdyż taką dysponował Jan Paweł II, który również nie wiedział o istnieniu drugiej części III Tajemnicy Fatimskiej. Doskonale cały ten fakt opisuje w formie śledztwa Antonio Socci w książce zatytułowanej: ,,Czwarta Tajemnica Fatimska?’’ Na marginesie wszystkim polecamy tę pozycję, gdyż jest to książka rewolucyjna w tym zakresie.

Teraz na koniec można zadać pytanie czy Watykan w sprawie III Tajemnicy Fatimskiej kłamał? Pewne jest to, że Jan Paweł II był poniekąd ofiarą decyzji Jana XXIII, która to decyzja zainicjowała narastający chaos dookoła Fatimskiego przesłania, chaos rezultatem, którego dziś jest po prostu niewiedza a być może także postęp destrukcji w Kościele Rzymsko Katolickim. Czy jest to pewnego rodzaju kara za nieposłuszeństwo Rzymu?

I tutaj tragiczne koło historii zatacza pełnię, otóż nigdy nie dowiemy się już całkowitej prawdy na temat Pobożnej siostry Łucji dzięki decyzjom Jana XXIII. Nie dowiemy się całkowitej prawdy, ponieważ siostra Łucja, Jan XXIII, Paweł VI oraz Jan Paweł II, osoby znające treść Tajemnic, w przypadku naszego Papieża, treść ocenzurowaną, już nie żyją, wszyscy odeszli a w raz z nimi dziejowe przesłanie z Fatimy, przesłanie niosące światło w mrokach dziejów umęczonej cywilizacji.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


Dodaj komentarz