Iluminizm jako religia Lucyferiańska, słusznie wiązany jest z bractwem Illuminati oraz drogą do zniewolenia.,,Na całym świecie działa przeciwko nam monolityczny i bezwzględny spisek, bazujący na ukrytych środkach, by rozszerzać swą strefę wpływów. Jest to system, który zgromadził ogromne ludzkie i materialne zasoby, dla zbudowania zjednoczonej i wysoce skutecznej maszyny, która łączy operacje militarne, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane, jej pomyłki grzebane, a nie publikowane a jej przeciwnicy uciszani.”

John F. Kennedy. Były Prezydent USA.

Świat nie jest taki jak wmawiają nam media, że jest. Istnieje druga strona medalu, pewnego rodzaju, wiedza i działania celowo ukrywane za kurtyną tajemnicy. Tylko tajemnica pozwala na skuteczne i szybkie działanie w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. A zatem raz jeszcze, rzeczywistość nas otaczająca to nie tylko parki rozrywki, kabarety, black friday, promocje, przeceny, pogoń za nowymi samochodami, czy wreszcie piękny wygląd i ubiór. Rzeczywistość nas otaczająca to także i może przede wszystkim, działanie konkretnych ośrodków w celu zawładnięcia umysłem człowieka.

Pierwszą cechą wpływu jest załamanie woli człowieka, następnie obudzenie osobistych ambicji przez związki z elitą, tworzenie iluzji rzeczywistości, jak chociażby powtarzanie frazy o kryzysie gospodarczym, by za moment oferować zbawienie od rzekomej klęski ekonomicznej. Oczywiście przy jednoczesnym żądaniu zapłaty od społeczeństwa. Formą takowej zapłaty często jest dobrowolna rezygnacja z praw i przywilejów, jakie posiada jednostka, czyli obywatel danego kraju.

Novus Ordo Seclorum i protokoły Illuminati wdrażające NWO.

Na koniec pozostają, rozmycie granic między dobrem i złem, manipulacje psychologiczne, srogi system nakazów oraz zakazów, izolacja społeczna przejawiająca się myśleniem tylko o sobie, kosztem innych ludzi. Wykreowanie pojęcia lęku i strachu w razie, gdyby społeczeństwo ocknęło się i zapragnęło odejścia od wcześniej obranego kursu. Kulminacją procesu zawładnięcia człowiekiem jest widmo totalnej dyskryminacji w razie ewentualnego sprzeciwu.

,Nikt nie będzie mógł wejść do Nowego Porządku Świata, jeśli nie pokłoni się Niosącemu Światło. Nikt nie wejdzie do Nowego Wieku, jeśli nie przejdzie lucyferiańskiej inicjacji.’’

David Spangler.

Dlaczego o tym piszemy? Otóż tak zwany Iluminizm towarzyszący wielu tajnym bractwom i stowarzyszeniom, opiera się właśnie na filozofii wyżej przytoczonej. Iluminizm, czyli proces oświecenia, odbywa się po przez przekraczanie kolejnych progów, stopni wtajemniczenia. Masoneria posiada trzydzieści trzy takie stopnie oświecenia, a każdy Mason jest zobowiązany do tajemnicy przysięgą krwi. Iluminizm słusznie wiązany jest z tajnym bractwem ludzi Oświeconych, nazywanych Illuminati, zapoczątkował w Europie oświecenie, które nie było dziełem chwalebnym.

Oficjalna strona internetowa Zakonu Illuminati podbija świat. Co dalej?

Iluminizm jest religią lucyferiańską. Rzekomo jest wolny od ograniczeń wiary czy ideologii sekciarskiej, a jednak służy Lucyferowi, czyli temu, który wedle Biblii, był synem jutrzenki i niósł oświecenie. Illuminati powołują się także na autorytet starożytnych mędrców a swoje zasady sprowadzają do pięciu punktów, które stanowią ich program. Po pierwsze zniesienie monarchii i wszystkich istniejących rządów, po drugie zniesienie prywatnej własności dziedziczenia. Po trzecie zniesienie patriotyzmu i likwidację krajów narodowych. Po czwarte zniesienie życia rodzinnego oraz instytucji małżeństwa i wreszcie po piąte zniesienie wszelkich religii a następnie zastąpienie ich ideologią New Age.

,,Tutaj chodzi o przeznaczenie. Kiedyś zdarzyła mi się okazja zawrzeć umowę z tym czymś, dawno temu. To coś mnie ciągle wiąże i trzyma. Po co? By być tym, kim jestem dziś. Z kim wszedłem w układ? Wiesz… z tym… najwyższym dowódcą z tego świata i ze świata, którego nie widzimy.’’

Bob Dylan. Wspominający początek swojej kariery.

Czy w to wierzymy czy też nie, to nie zmienia to faktu, że istnieje świat duchowy, który w sposób realny oddziałuje na świat fizyczny, materialny. I tak jak świat materialny zamieszkują ludzie oraz liczne zwierzęta, tak i świat duchowy zamieszkują liczne byty duchowe, bardziej lub mniej przychylne człowiekowi. Istnieje także możliwość wejścia z nimi w bliższą relację. Jednak tutaj ceną bardzo często jest życie danego człowieka i dusza.

,,Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.’’

(Ef 6, 11-12).

Iluminizm opera się na szeroko pojętym okultyzmie, gdzie człowiek dobrowolnie przyzywa ingerencji bytu duchowego, by uzyskać pomoc i wsparcie. Illuminaci odwołują się wprost do Lucyfera, nazywając go wielkim architektem świata. Jeżeli spojrzymy na ogrom nieszczęść, jakie obecnie przetaczają się przez naszą planetę, możemy się zastanowić, czy to wszystko mogłoby być jedynie wymysłem człowieka, czy może za tymi wszystkimi tragediami i potwornościami stoi konkretny byt duchowy, którego celem jest doprowadzenie ludzkości na skraj przepaści. Oto, kim są Illuminaci, ludzie na usługach pierwotnego zła.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com