Izrael negocjuje z państwami Zatoki Perskiej w sprawie paktu o nieagresji, gdy ci walczą z coraz bardziej odważnym Iranem.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wypowiedziało się natychmiast, ale sam Katz w dniu 23 września napisał na Twitterze, że przeprowadził rozmowy z nienazwanym odpowiednikiem z kraju arabskiego, z którym Izrael nie ma formalnych stosunków, i powiedział, że omawiali „sposoby radzenia sobie z Irańskim zagrożeniem oraz proces zacieśniania„ współpracy cywilnej.’’ ONZ popiera dążenia Izraela i zapowiada pełne wparcie dla każdej pokojowej inicjatywy.

,,A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.’’

1 List św. Pawła do Tesaloniczan.

Izrael i państwa Zatoki Perskiej pracują nad Paktem Historycznym w celu zakończenia konfliktu między nimi autor: Geoffrey Grider, 5 października 2019 roku podzielił się tego typu informacjami z niektórymi publicystami stwierdzając: ,,Izrael negocjuje z kilkoma państwami Zatoki Perskiej w sprawie paktu o nieagresji między nimi, gdy ci walczą z coraz bardziej odważnym Iranem.’’ To oczywiście nie jest przymierze, o którym mówi Daniel 9:27, ale wielu obserwatorów i biblistów sygnalizuje, że może to być pierwszy krok w ustalaniu stołu do ostatecznego paktu pokojowego pod rządami globalnej władzy.

Ostatecznie jednak zapiera dech w piersiach widok ruchu po tak długim okresie bezczynności, a jeśli weźmiesz pod uwagę zakres tego, co wiązałoby się z takim paktem, to implikacje są dalekosiężne i mają bardzo proroczy charakter. Artykuł z Times of Israel, w znacznej części, opracowuje zakres inicjatywy paktu o nieagresji wynikającego z uznania Izraela, że ​​pełne stosunki z państwami Zatoki Perskiej mogą być korzystne dla wzrostu potęgi tego państwa, oraz to, że przyczynią się do pozytywnego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Żydzi planują ekspansję w swoim regionie przy użyciu wpływów globalnego syjonizmu oraz niektórych polityków amerykańskich.

,,I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.’’

Księga Daniela.

Wpływowe kręgi Żydowskie nazywają to historycznym paktem pokojowym i de facto nie tylko jest on historyczny, pójdziemy o krok dalej i napiszemy, że jeśli uda się go wywiązać, to również jest to pakt proroczy. Niektórzy bibliści uważają, że jeśli uda im się to osiągnąć, to wówczas znajdziemy się w połowie proroctwa Daniela. Jeśli interesujecie się proroctwami biblijnymi o czasach ostatecznych to musicie wiedzieć, że Księga Daniela jest uzupełniłem Apokalipsy i obie stanowią eschatologiczne przesłanie.

Times of Israel donosi również, że umowa opisywana jako potencjalnie historyczna, ma na celu położenie kresu konfliktowi między państwami Zatoki Perskiej a Izraelem i podobno przewiduje przyjazne stosunki, współpracę w różnych dziedzinach bez wojny ani podżegania przeciwko sobie. Wspierając inicjatywę izraelską, minister spraw zagranicznych Izraela spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ z kilkoma ministrami spraw zagranicznych z państw Zatoki Arabskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wypowiedziało się natychmiast, ale sam Katz w dniu 23 września napisał na Twitterze, że przeprowadził rozmowy z nienazwanym odpowiednikiem z kraju arabskiego, z którym Izrael nie ma formalnych stosunków, i powiedział, że omawiali „sposoby radzenia sobie z Irańskim zagrożeniem oraz proces zacieśniania„ współpracy cywilnej.’’ ONZ popiera dążenia Izraela i zapowiada pełne wparcie dla każdej pokojowej inicjatywy.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org


 

Dodaj komentarz