Jerozolima to Biblijny ,,Puchar Drżenia’’. Miejsce walki wewnętrznej zarówno w sferze duchowej jak i fizycznej.


W samym sercu niekończącego się konfliktu między Izraelem a mitycznym narodem Palestyny leży najbardziej sporna część ziemi, jaką kiedykolwiek widział ten świat. Nazywa się Jerozolima. To słowo występuje dokładnie 811 razy w 764 wersetach Biblii Króla Jakuba i występuje dokładnie zero razy w muzułmańskim Koranie. W Biblii Jerozolima jest obiecana Żydom jako ich wieczna stolica.

,,Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.’’

Księga Zachariasza.

W samym sercu niekończącego się konfliktu między Izraelem a mitycznym narodem Palestyny ​​leży najbardziej sporna część ziemi, jaką kiedykolwiek widział ten świat. Nazywa się Jerozolima. To słowo występuje dokładnie 811 razy w 764 wersetach Biblii Króla Jakuba i występuje dokładnie zero razy w muzułmańskim Koranie. W Biblii Jerozolima jest obiecana Żydom jako ich wieczna stolica.

I dlatego, w tamtym rejonie globu nie ma nic poza problemami związanymi ze statusem Jerozolimy, których nasilenie możemy obserwować w ostatnich latach. Jednak w gruncie rzeczy jest to wewnętrzna walka i rozpoczyna się ona właśnie w tej chwili, zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej. Nasiona tego konfliktu znajdują się w pismach proroka Izajasza.

,,Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego.

Księga Izajasza.

Badacze Biblii wiedzą, że Bóg stworzył Lucyfera, którego imię oznacza „nosiciel światła”, jako najpotężniejszego i najpiękniejszego ze wszystkich stworzonych przez Boga istot. Lucyfer rozpoczął swą egzystencję jako „dobry facet”, który strzegł Bożej Sali Tronowej. Ale Lucyfer nie był zadowolony z bycia najpotężniejszą stworzoną istotą, jego ambicje osiągnęły odrobinę wyższy poziom. Lucyfer zdecydował, że chce tego, co sam Bóg, a nawet chce być wyżej od swego Stwórcy.

Lucyfer pragnął nie tylko tronu niebiańskiego, ale także chciał, aby nadchodzące Królestwo stworzone na Ziemi było zarządzane przez niego i byty duchowe mu podobne. W Księdze Objawienia Bóg pokazuje nam, że Jeruzalem jest miejscem, do którego Jezus powróci jako Król. Bóg ustanowi Jego ziemskie panowanie na tysiąc dosłownych, rzeczywistych, fizycznych lat. Sześć razy w rozdziale dwudziestym Bóg zwraca naszą uwagę na ten fakt.

Większość proroctw Starego Testamentu świadczy także o ziemskim panowaniu Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości, gdybyś musiał wybrać jeden z głównych tematów całej Biblii, to byłby to temat opisujący drugie przyjście Jezusa jako Króla przyjmującego Królestwo, które czekało na Niego od założenia świata. Bardziej niż Jego ofiara na krzyżu, bardziej niż ustanowienie Kościoła, drugie Przyjście jest wydarzeniem numer jeden w całej Biblii. Dlatego Lucyfer chce tego, co ma otrzymać Jezus, to jest prawdziwa bitwa o Jerozolimę.

I również, dlatego wszystkie potężne mocarstwa globu spoglądają na Jerozolimę, pragną jej, prezydenci państw wszystkich kontynentów ciągnął niczym zahipnotyzowani do Izraela. To nie jest przypadek, że również dla Masonerii Jerozolima jest tak istotna. Według protokołów Grupy Bilderberg to Jerozolima ma być w przyszłości stolicą świata. W przypadku Jerozolimy zazębiają się proroctwa Biblijne, walka duchowa oraz wydarzenia polityczne naszych czasów.

Donald Trump, uznając Jerozolimę za stolicę Izraela, nie zrealizował tą decyzją żadnego proroctwa Biblijnego, ale tym wydarzeniem, ukazał światu rangę Jerozolimy i to, że musi ona być w rękach Żydów, w rękach szeroko pojętego Syjonizmu, który de facto w bezpośredni sposób łączy się z Masonerią a ta z kolei czerpie z wiedzy tajemnej, często bazującej na satanizmie.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com