Jeżeli „masy społeczne” nie znają historii (prawdziwej), nie rozumieją wroga ludzkości (upadłe anioły), to są skazane na powtórzenie tego, co już było.


To czas, aby naprawdę wziąć sobie do serca pewne kwestie z przeszłości. Czas, aby zdać sobie sprawę, że Biblia wspiera podążanie ku poznaniu prawdy o rzeczywistości nas otaczającej. I niestety w XXI wieku odmówiono ci tego w Kościele, który zaparł się prawdy i odszedł w znacznej mierze od Ewangelii. My jednak wiemy, że to wszystko zostało przepowiedziane. Zostało przepowiedziane, że przed „końcem czasów” Kościół przejdzie przez wielkie ciemności i to się teraz dzieje.

Historia ludzkości została zakłamana, o czym pisaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie internetowej. Zakłamanie to ma na celu utrzymywanie ludzkości w mroku niewiedzy, a jak wiemy, jeżeli nie mamy świadomości prawdy o naszej przeszłości, wówczas jest tylko kwestią czasu, aż przeszłość się powtórzy. Dziś chcemy zwrócić uwagę na wydarzenia przed Biblijnym Potopem, które oddziałują na naszą współczesność, a o których większość ludzi nie ma pojęcia, ponieważ nie zna prawdy, nie posiada wiedzy.

A jeżeli nie posiada wiedzy to, na jakiej podstawie ci nieświadomi niczego ludzie mieliby mieć jakiekolwiek realne pojęcie, o czymkolwiek? Na jakiej podstawie? Na podstawie „bełkotu” płynącego z mediów głównego nurtu? A może ze stron kolorowych czasopism? A może dzięki licznym relacjom „rozwrzeszczanego” prowadzącego transmisję radiową? Zatem sami widzicie, że poniekąd żyjemy w matrixie, gdzie z kłamstwa czyni się prawdę, a z prawdy tak zwaną „teorię spiskową”.

Współczesna cywilizacja sprowadziła człowieka jako jednostkę, do poziomu barana, prowadzonego na rzeź. Mało tego, ostatnio dodano do tego myśl, że człowiek nie tylko jest baranem prowadzonym na rzeź, ale także zagraża planecie i szeroko pojętej naturze. Tak, więc jesteś zły, jesteś bardzo zły, jesteś szkodnikiem, pasożytem i najlepiej jak cię nie będzie! Ale dobrze, dość tych ściekowych przekazów, płynących z ekranów telewizora… Nie ma potrzeby się nad tym rozpisywać, ponieważ wiemy i rozumiemy, że nasi stali Czytelnicy doskonale pojmują otaczającą nas rzeczywistość.

A teraz przekaz zawarty w „Księdze Henocha”, przepowiadający zniszczenie cywilizacji, która powstała i uformowała się przed czasem potopu. Dodatkowo potop opisany jest w Biblii, i zaznaczamy, że nie jest to bajeczka na dobranoc dla złych dzieci, lub wymysł szaleńca po spożyciu czegoś „halucynogennego”. To, co zawarte zostało w Biblii na temat potopu, jest relacją historyczną i tak też powinna być ta relacja traktowana.

„Po paru dniach syn mój Matuzalem wziął żonę dla swojego syna Lamecha, która zaszła z nim w ciążę i urodziła syna. Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie białe jak wełna, miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny. Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i przemówił o Panu Sprawiedliwości. A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema. Powiedział do niego:

«Urodził mi się dziwny syn. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne. Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia. A teraz. Ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami».

I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał, usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: «Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?» A on odpowiedział mi:

«Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie. Posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. Otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością. Wzięto go z rąk akuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Pana Niebios. Jego ojciec Lamech przestraszył się i przybiegł do mnie. On nie wierzy, że jego syn pochodzi od niego, ale sądzi, że aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę».

I ja Henoch odpowiedziałem mu: «Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana. Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.

Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi. Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.

Kara nadejdzie albowiem zrodzą się na ziemi giganci, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, ale ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia. A teraz powiedz swojemu synowi Lamechowi, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Daj mu na imię Noe, on będzie dla ciebie nadzieją, iż on i jego synowie zostaną ocaleni ze zniszczenia, które przychodzi na ziemię z powodu grzechu i wszelkiej nieprawości, która zorane popełniona za ziemi za jego dni.”

Jest to jasny zapis nadchodzącego kataklizmu, który oczyści ziemię. Oczyści ziemię z niegodziwości, która została sprowadzona na ziemię przez upadłe anioły. Podobnych przekazów jest wiele i pochodzą z różnych kultur i religii. W mojej opinii historia o „Atlantydzie”, czy „Wieży Babel”, to historia opisująca fragmenty z tego, co istniało przed potopem. Podobnie rzecz ma się w przypadku „Biblijnych Gigantów”, czy tak zwanych „kosmicznych technologii”.

Skłaniam się do stwierdzenia, że przed potopem istniała cywilizacja o wiele bardziej rozwinięta technologicznie aniżeli współczesna cywilizacja. Ten rozwój cywilizacji na poziomie technologicznym doprowadził do znacznej brutalizacji życia społecznego. Ponad to przed potopem rozkwitał kult „złych duchów”, kulty „satanistyczne”, i szeroko pojęty „okultyzm”. To wszystko i wiele więcej, o czym po prostu nie wiemy, doprowadziło do potopu.

Dziś archeolodzy odkrywają fragmenty z przeszłości, ja bym to określił „puzzlami prawdy”. Te „puzzle prawdy” coraz wyraźniej dowodzą istnienia tego, co zostało opisane powyżej, jednak ludzkość nadal utrzymywana jest w niewiedzy i karmiona kłamstwem i pogonią za wszelkiego rodzaju używkami. Kogo dziś interesuje prawda, jeżeli mamy nową „promocję” tego czy tamtego, nową „przecenę, czarny piątek, czarny weekend”. O Boże…! Ta suszarka do włosów jest przeceniona o 50% a do sześciu rolek papieru toaletowego dodają dwie gratis! Szok! Niestety… Tak w skrócie wygląda obraz naszego upadłego i zdemoralizowanego świata.

Przed potopem Bóg wielokrotnie ostrzegał ludzkość, że jeżeli się nie nawróci wówczas ziemia zostanie oczyszczona. Dziś otrzymujemy liczne objawienia, w których przekaz jest wręcz identyczny, z tą różnicą, że oczyszczenie ma przyjść przed ogień a nie przez wodę. Zatem nie znając przeszłości, nie rozumiejąc naszej historii, narażamy się na powtórzenie tego, co już było a co obecnie nadciąga i de facto trudno będzie to powstrzymać.

Dziś zostawiamy Cię z tymi ważnymi informacjami dotyczącymi naszej przeszłości, a która to wiedza oddziałuje także na naszą współczesność oraz przyszłość. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to tym, co dzieje się dookoła nas, o czym „kolorowy świat” nie mówi, unika tego typu pogłębionych tematów, niczym szatan święconej wody. Przypadek? Sądzę, że nie, mało tego, jest w tym pewnego rodzaju natchniony przekaz.

To jest rzeczywistość, której większość ludzi nie widzi. To są rzeczy, które dzieją się na tym świecie. I jeżeli ludzie tego nie dostrzegają to albo zostali okłamani, albo nie otrzymali właściwych informacji lub, co najgorsze, po prostu nie chcą poznać prawdy, bo prawda bardzo często przerasta umysły „materialistycznych” ludzi. My natomiast piszemy o „tych rzeczach” abyś mógł odejść z naszej strony internetowej z odpowiednią informacją, z prawdą, która przed ludźmi jest wręcz histerycznie ukrywana.

„Złe duchy” czy też „upadłe anioły” czy wreszcie „demony”, te istoty są prawdziwe. Są one wielowymiarowymi istotami, przybierającymi wiele różnych kształtów i form. Nasze rządy okłamują nas w tej kwestii i zasadniczo każde mocarstwo światowe miało z nimi do czynienia w tym czy innym momencie. Świat, w którym żyjemy, nie jest do końca tym, czym wielu uważa i myśli, że jest. Na tym polega „złudzenie rzeczywistości”.

Jeżeli spojrzymy na prawdę, wówczas zrozumiemy, że dziś mierzymy się z zagrożeniami, które występowały już u początków istnienie człowieka. W tej chwili mamy do czynienia z zagrożeniem z przeszłości, dlatego jeżeli współczesny człowiek nie poznał prawdy o początkach ludzkości, to nie poznał również prawdy o istocie działania naszego wroga. A jeżeli ludzkość, czy szerzej pojęte masy społeczne XXI wieku, nie znają historii, nie rozumieją wroga ludzkości, wówczas te masy są skazane na powtórzenie tego, co już było.

Dlatego najlepiej będzie, jeżeli dosłownie „owiniesz swój umysł” wokół prawdy, i zrozumiesz, że to wszystko ma na nas wpływ każdego dnia, że to determinuje istnienie wszystkiego i, że w zasadzie jesteśmy tego blisko każdego dnia naszego życia. To jest czas, w którym powinieneś się zastanowić nad tym, co widzisz, na co dzień, nad swoją wiarą w Jezusa Chrystusa, ponieważ jest On Królem tego wszystkiego.

To czas, aby naprawdę wziąć sobie do serca pewne kwestie z przeszłości. Czas, aby zdać sobie sprawę, że Biblia wspiera podążanie ku poznaniu prawdy o rzeczywistości nas otaczającej. I niestety w XXI wieku odmówiono ci tego w Kościele, który zaparł się prawdy i odszedł w znacznej mierze od Ewangelii. My jednak wiemy, że to wszystko zostało przepowiedziane. Zostało przepowiedziane, że przed „końcem czasów” Kościół przejdzie przez wielkie ciemności i to się teraz dzieje.


Przeczytaj również:

Obce cywilizacje i upadłe anioły Cz.1: Ostatnią kartą jest karta kosmita. Tutaj chodzi o zniewolenie człowieka.

Obce cywilizacje i upadłe anioły Cz.2: K. Emmerich widziała trzy chóry anielskie, które upadły. Są to duchy zamieszkujące planety.

Obce cywilizacje i upadłe anioły Cz.3: Staniesz się wielki, zdobywając pewien okres czasu, który będzie zbyt długi, ale i bardzo krótki.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. en.wikimedia.org