Jezus z Nazaretu, Bóg- Człowiek Narodził się na ten świat dla nas. Również i my musimy narodzić się dla Jezusa.


To jest ten właśnie czas, to jest tu i teraz. Jutro może być już za późno na wybory, dla wielu z pewnością tak będzie. Nie czekaj, otwórz oczy, otwórz serce i zapytaj sam siebie czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Zapomnij o strachu, o marnościach tego świata, ponieważ życie w strachu to nie jest życie. Śmierć jest jedną z tych rzeczy, która gwarantowana jest każdemu, to też nie obawiaj się śmierci, żyj a swoje życie powierz Bogu.

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.”

Fragment pochodzący z „Dzienniczka” Siostry Faustyny: Dz.1732.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne.”

Jan 3:16.

Kochani, zbliżają się już „wielkimi krokami”, kolejne Święta Bożego Narodzenia w naszym życiu. Powstaje zatem pytanie, czy pozwolimy Jezusowi Narodzić się w naszych sercach? Powstaje pytanie, czy my sami narodzimy się do nowego życia, jakim jest życie prawdziwego chrześcijanina, a nie tylko życie w „złudzeniu chrześcijaństwa”. Jezus z Nazaretu, Bóg- Człowiek Narodził się na ten świat dla nas, aby nas Odkupić. Również i my musimy narodzić się dla Jezusa.

Zatem musimy być silni wiarą. Musimy wierzyć w Boga Ojca, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, musimy wierzyć w Ducha Świętego. Musimy wierzyć w to, że to On Dał nam nowe życie, to On pociąga nas ze śmieci do zmartwychwstania, zarówno fizycznego jak i duchowego. Musimy wierzyć w ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa i Jego powstanie z martwych. Musimy wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, oraz w ponowne Jego przyjście. Wierzyć… Ponieważ On Powróci ponownie na ziemię.

Dlatego też żyjąc w tych czasach, szerzącej się desperacji i satanizmu, musimy wytrwać silni wiarą w Boga. Nie możemy popadać w strach, gdyż „możni tego świata” tego właśnie chcą. „Oni” po przez strach chcą kontrolować ciebie. Tak więc zacznij się więcej modlić, bardziej żarliwie modlić. Proś Boga o Jego interwencję aby Uratował ludzkość przed samozagładą. W mojej opinii to jest ten właśnie moment w naszych dziejach, to jest czas „ucieczki” o pomoc do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Kochani, tyle w radiu czy telewizji mówi się o Świętach Bożego Narodzenia, ale jeszcze ani raz nie słyszałem imienia Jezus! Natomiast słyszałem zwroty typu: „jeżeli święta to pierwsze co musisz zrobić, to kupić to czy tamto”. Moi Drodzy, choinka? Prezenty? Oświetlony dom? To wszystko jest marnością, jeżeli Jezus nie Znajduje się na pierwszym miejscu. Ten świat chce doprowadzić do całkowitego „spłycenia” świąt, my na to zgodzić się nie możemy. Dlatego nie obawiajcie się wymienić słowa: „Jezus”. Imię to ma „moc”. Wspólnie powiedzmy: „Jezu ufam Tobie”!

Naszym Ratunkiem jest Jezus z Nazaretu, Bóg- Człowiek. To On posiada Moc, która włada naturą i światem duchowym. Jezus to Potęga i nieskończona Władza. Nie obawiaj się powierzyć Mu wszystkich swoich lęków, obaw i grzechów. Wszystko to, co oddasz Jemu zostanie przez Niego uzdrowione, natomiast to, co pozostawisz w cieniu swojego milczenia zatopi cię, ponieważ wszystko, czego nie powierzyłeś Jezusowi, staje się dostępne dla demona a on w czasie burzy wykorzysta to przeciwko tobie.

Znam to uczucie gdy dostrzegasz gromadzący się mrok, gdy dostrzegasz, że „zapada ciemność”. Wielu wówczas wypatruje „końca”. Tak wiele przeszliśmy do tej pory, a jednak w tych „mrocznych chwilach” czekamy na „koniec”. Odrzućmy to i spójrzmy w niebo a dostrzeżemy wschodzące słońce na horyzoncie kolejnych dni naszego życia. To jest koniec tego, co było dotychczas, to jest początek „nowego” życia. Jeżeli Światłem w twoim życiu Będzie Jezus, wówczas zyskasz siły do tego aby przebyć „pustynię tego świata”.

To jest ten właśnie czas, to jest tu i teraz. Jutro może być już za późno na wybory, dla wielu z pewnością tak będzie. Nie czekaj, otwórz oczy, otwórz serce i zapytaj sam siebie czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Zapomnij o strachu, o marnościach tego świata, ponieważ życie w strachu to nie jest życie. Śmierć jest jedną z tych rzeczy, która gwarantowana jest każdemu, to też nie obawiaj się śmierci, żyj a swoje życie powierz Bogu.

Bóg jest Bogiem żyjącym, ten świat jest światem Żyjącego Boga. Każdy potrzebuje w swoim życiu ponownej szansy, możliwości i tego by na nowo złapać ster swojego przeznaczenia i wyruszyć w dalszą drogę ku nieznanej przyszłości. Ów swoisty „restart” jest tym, co może sprawić, że błędy, złe decyzje, upadki i liczne rozczarowania pozostaną za nami. Jezus odnajdzie Cię nawet w największym mroku, daj się mu odnaleźć i pójdź za nim aż po horyzont swojego życia.

Jezus stanowczo stwierdził, że jest Bogiem, że był On samoistnym, który poprzedzał wszystkie rzeczy. Powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja Jestem (Jan 8:58). Greckie słowo użyte tutaj dla „Ja jestem” to „eimi”, co oznacza „istnieć”. To wyraźnie podkreśla fakt, że Jezus jest Bogiem. To „Ja jestem” jest tym samym „Ja jestem”, które przemówiło do Mojżesza w płonącym krzewie (Wj 3:14).


Przeczytaj również:

Takiego poziomu „wewnętrznego rozpadu”, „zidiocenia” i „upadku autorytetów” ignorować nie można. Czas powstać z kolan!


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


 

This article has 1 Comment

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus , Zbawiciel ludzkości

  Przyjmijcie proszę pełne nadziei Słowa Jezusa na temat Jego Powtórnego Przyjścia :

  30.08.2013, 20:24 – „Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała 100 dni”

  Moja szczerze umiłowana córko, upewnij się, że każdy naród słucha Moich Proroctw, aby mogli oni przygotować się do wspaniałej, odnowionej Ziemi – Nowego Raju. Każde dziecko Boże ma prawo do swojego dziedzictwa i tak samo, jakby się przygotowywali do wielkiego przyjęcia weselnego, muszą zacząć planowanie tego Wielkiego Dnia.
  Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, a także wszystkich z innych wyznań, aby Mnie teraz słuchali. Każdego z was dotknie nieprawość antychrysta. Ale, jeśli się teraz przygotujecie, biorąc pieczęć Boga Żywego i trzymając ją w swoich domach, staniecie się odporni na cierpienie, które on wyrządzi światu. Kiedy zaznajomicie się ze Słowem Bożym, Prawdziwym Słowem, musicie zatrzymać się i posłuchać, ponieważ ono doprowadzi was do bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten Nowy Raj czeka i będzie domem miliardów dusz, w tym tych, które czekają w stanie Czyśćca i w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są otwarte na Panowanie Boga i na odczucie Miłości Mojego Miłosierdzia. Proszę, nie bójcie się tego Dnia, gdyż on przyniesie wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje Królestwo zaskoczy was, ze względu na swoje zdumiewające piękno. Wielu z was obawia się Moich Orędzi, ponieważ uważają, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć – koniec. Ale byłoby to błędne założenie. Ci z was, którzy bezwarunkowo przychodzą do Mnie z własnej woli z pokorą i miłością, nie doświadczą bólu śmierci fizycznej. Znajdą się natomiast w mgnieniu oka w nowej rzeczywistości. To was początkowo zaskoczy, ale gdy się rozejrzycie, szybko odnajdziecie swoich bliskich. Uratuję tak wiele dusz, że będziecie ze swoimi rodzinami, razem z tymi, którzy was kochają, a którzy już są ze Mną w Niebie i tymi, których uwolnię od płomieni Czyśćca. Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała 100 dni. Mój Nowy Raj będzie miał tylko jedną religię, Nowa Jerozolima, gdzie Ja będę codziennie uwielbiany. Wszystko będzie w jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż nie pozwolę na podział. Wyznaczę przywódców i w żadnym narodzie nie będzie brakowało żywności, wody, domu czy życia. Nie będzie śmierci, ponieważ dam życie wieczne wszystkim, którzy się tam znajdą. Wszystkie narody będą pracowały razem, aby głosić Słowo Boże, a szczęście, które dzisiaj jest niemożliwe do osiągnięcia na Ziemi, będzie jednym z największych darów, jaki wam przedstawię. Będziecie się bardzo kochali i będziecie kochali Mnie, tak jak Ja was kocham. Wielu z was spotka się z pokoleniami waszych rodzin z poprzednich wieków. Pokolenia będą kontynuowane, a więc będziecie widzieli waszych synów żeniących się i córki wychodzące za mąż i rodzące doskonałe dzieci Boże, a wszyscy z nich obdarzeni będą wielkimi Łaskami. Zostanie powołany Zwierzchnik Mojego Kościoła, a na imię będzie miał Piotr, gdyż obiecałem, że on utworzy Mój Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju on będzie prowadził Mój Kościół. O, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was czeka, płakalibyście z radości i wywalczyli sobie drogę do Bram. Dlatego proszę was wszystkich, ignorujcie próby powstrzymania was od dążenia do życia wiecznego. Ignorujcie tych, którzy mówią wam, że Ja nie Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby przekonywać was, że to nie Ja mówię do was przez te Orędzia. Musicie walczyć o to, żebyście wszyscy otrzymali chwalebne dziedzictwo, gdyż żaden człowiek nie ma prawa odmawiać innym tego wielkiego dziedzictwa, które należy do każdego jednego, nie ważne jak sczerniałe mogą być ich dusze. Ja daję wam narzędzia, aby zewsząd przyprowadzić Mi dusze, abyśmy razem mogli zniszczyć dzieło szatana i pośpieszyć do Nowego Świata.
  Mój pokój niech będzie z wami.

  Wasz Jezus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *