Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek.


26 Jezus z Nazaretu światłość świata, Bóg- Człowiek


W czasach zamętu i zacierania się odwiecznych granic po między dobrem i złem należy zachować szczególną czujność, jasne poglądy w sprawach wiary tak by nie popaść w duchowe zagubienie, które w dalszej kolejności może poprowadzić w świat mroku, rozpaczy i braku nadziei na lepsze jutro i lepszą przyszłość. U początków czasu, początków stworzenia Bóg Powiedział ,,Niech się stanie światłość’’ ponieważ Bóg jest światłością rozświetlającą mrok tej ziemi oraz mrok tak często czający się w naszych duszach w naszym umyśle, mrok do którego nie chcemy się przyznać mimo, że wiemy iż on tam jest.

Świadomość istnienia tego czegoś, świadomość istnienia tej niewysłowionej obecności może napawać niezrozumieniem a nawet strachem przed tym, co nieznane, jednak zawsze dobrze jest pamiętać po pierwsze, że jeżeli jesteśmy z Bogiem to wówczas Bóg jest z nami a jeżeli Bóg jest z nami to któż przeciwko nam? I po drugie dobrze jest pamiętać, że nie ma takiej ilości mroku, który zagłuszyłby blask płomienia nawet pojedynczej, najmniejszej świecy, natomiast blask pojedynczej świecy rozświetli każdy mrok, bo jasność góruje nad ciemnością a dobro nad złem.

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” Takie słowa skierował do kusiciela Jezus z Nazaretu, Bóg- Człowiek, ten, który oddał swoje życie za mnie, za Ciebie i za każdego człowieka, który był, jest i jeszcze się narodzi. Oddał swoje życie by otworzyć nam możliwość zbawienia, z której warto skorzystać, jest to życiowa szansa, od której dobrze jest nie odwracać wzroku, ponieważ konsekwencje niektórych decyzji ciągnął się za człowiekiem całe życie a nawet wieczność.

Jezus Bogiem godnym Czci, który stworzył wszystko, co dobre.

Jezus z Nazaretu po przez Swoje wcielenie zyskał dwie natury, pierwsza to natura Boska, ponieważ jest On Bogiem od zawsze, Istnieje ponad czasem i czas Go nie dotyczy gdyż sam stworzył czas. Prawdziwy Bóg, nieskończony, który po przez naturę człowieka, jaką Przyjął na siebie w momencie zrodzenia stał się jednym z Nas, czyli ograniczony i doczesny, ale jednocześnie Boski. Wydaje się to być wielką tajemnicą a nawet sprzecznością, ale tak w życiu bywa, że czasem Bóg przemawia do nas po przez sprzeczności, nie dostrzegamy tego, ale one istnieją i są palcem Boga na naszej linii życia.

Bóg jest Bogiem żyjącym, ten świat jest światem Żyjącego Boga. Każdy potrzebuje w swoim życiu ponownej szansy, możliwości i tego by na nowo złapać ster swojego przeznaczenia i wyruszyć w dalszą drogę ku nieznanej przyszłości. Ów swoisty restart jest tym, co może sprawić, że błędy, złe decyzje, upadki i liczne rozczarowania pozostaną za nami. Jezus odnajdzie Cię nawet w największym mroku, daj się mu odnaleźć i pójdź za nim aż po horyzont swojego życia.

Jezus z Nazaretu i Jego Osoba. Gra warta świeczki?

Nie jest rzeczą nadzwyczajną to, że od czasu do czasu błądzimy i czujemy wewnętrzne zagubienie, taka jest natura człowieka, a to, co ludzkie przecież nie jest nam obce. Istotą naszej egzystencji czy też życia jest dążenie do wzniesienia się ponad to wszystko, co nas ogranicza i zamyka na rozwój, umiejętność pozwalająca wytrwać i przetrwać burzę by po nawałnicy na nowo dostrzec wschodzące słońce.

Historia zbawienia ludzkości jest historią pełną dramatów i zwrotów akcji, jednak można napisać, że została ona obleczona w obecność Boga, które spoczęło na każdym człowieku poszukującym Jego istnienia i pomocy. Czasem w życiu człowiek może być bezsilny, często zdarza się, że stajemy przed ścianą nie do przejścia, wówczas nie należy zawracać i doszukiwać się końca, ale z pomocą wiary i nadziei przebić się przez zimny mór i pójść dalej ku lepszej przyszłości dla nas i dla każdego człowieka.

Jezus z Nazaretu jest światłem w mroku, światłem pokazującym, że dobro ostatecznie zwycięża a On będzie z nami po ostatnie dni, jakie przyjdzie nam przeżyć na tej ziemi. Czasem trudno sobie nawet wyobrazić to, że właśnie teraz w tym momencie Bóg widzi Ciebie oraz mnie. Jezus widzi to, co piszę w tym artykule, widzi także Ciebie i Twoje reakcje na czytany tekst. On jest przy nas, spogląda swoim Boskim obliczem na każdy nasz krok i każdą decyzję.


Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fot. youtube.com


This article has 2 Comments

  1. „Nieznany Świat” – polecam pisemko tym, którzy nie boją się myśleć…

Comments are closed.