3 Judasz Iskariota i jego ewangelia

Fot. pixabay.com

[fb_button]

…Prawda sprzed dwóch tysięcy lat nadal zawiera nieujawnione elementy…

Judasz Iskariota był jednym z dwunastu apostołów Jezusa z Nazaretu. Jeżeli przeczytamy ‘‘Poemat Boga Człowieka’’ autorstwa Marii Valtorty to bardzo szybko będziemy mogli dojść do wniosku, iż Judasz był także apostołem, który najwięcej przebywał z Jezusem, był także apostołem, co do którego Mistrz z Izraela miał najwięcej czasu, rady i czułości. Działo się tak, dlatego ponieważ Jezus od samego początku wiedział, że Judasz go zdradzi, od samego początku miał tego świadomość, ostatecznie był Bogiem, zatem nieświadomość tej rzeczy była by po prostu sprzeczna z całą resztą. Już na początku wielkiego dzieła, które zostało przytoczone powyżej, możemy zapoznać się ze sceną, w której Chrystus kilkukrotnie pyta Judasza czy ten, aby na pewno chce pozostać jego uczniem, pyta go, ponieważ wie, jaki będzie rezultat w przyszłości. To są szczegóły bardzo ważne, gdyż o nich nie mówi się w Kościołach czy w różnych publikacjach, a jeżeli już się o tym wspomina to bardzo rzadko. Dziś przyjrzymy się bliżej postaci Judasza oraz ewangelii, którą po sobie pozostawił.

Na początku zacznijmy od suchych informacji. No, więc owa ewangelia Judasza została spisana w języku koptyjskim i zawiera przede wszystkim dialogi Jezusa z Judaszem. Co ważne, ten tekst nie zawiera narracji co jest wyjątkowe chociażby w zestawieniu z czterema ewangeliami z Nowego Testamentu. Dzięki dialogom, możemy dostrzec bliższe relacje, jakie zachodzą po między dwoma bohaterami, bo i tak możemy ich nazywać. Dzięki owym dialogom widzimy postawę Jezusa względem Judasza i odwrotnie. Przed naszymi oczyma maluje się jakaś forma przeszłości, nie możemy przesądzić, iż jest to taka forma, która najbardziej odpowiada prawdzie, ale zawsze możemy ją skonfrontować z Biblią czy chociażby Poematem Boga Człowieka. W ten sposób otrzymamy pewien konsensus, który zazwyczaj najbardziej pokrywa się z realiami historycznymi.

Manuskrypt, który z czasem został nazwany Ewangelią Judasz został odnaleziony w Egipcie w roku 1978 a następnie opublikowany w roku, 2006 czyli stosunkowo nie dawno. Tutaj oczywiście nasuwa się pierwsza myśl, dlaczego tak długo trzeba było czekać aż ów manuskrypt zostanie opublikowany. Zwłaszcza, że liczne gremia od dawien dawna naciskały na szybszą publikację. Czy w ten sposób próbowano ukryć konkretne fakty zawarte w owym manuskrypcie, fakty niewygodne dla Kościoła i Watykanu? Jest to oczywiście możliwe, tym bardziej, że dziś część z tekstów odnalezionych w roku 1978 znajduje się w archiwach Watykańskich. Jeżeli znalazły one dla siebie miejsce w tych archiwach to znaczy, iż zawierają coś, co naprawdę może być wybuchowe.

Teraz sama treść, którą można opisać w następujący sposób. Apokryf ukazuje czasy działalności Jezusa z Nazaretu, opisuje powołanie apostołów i ich nauczanie oraz formację. Co ciekawe, a może szokujące, dowiadujemy się przede wszystkim, że Judasz nie zdradził Jezusa, a wydał go na życzenie samego Mistrza. Innymi słowy Judasz jest ofiarą historii, ponieważ został poproszony przez Chrystusa do zdrady, został poproszony i nakłoniony. Taki obraz historii rysuje się na owych kartach manuskryptu. Jeszcze raz należy podkreślić, iż jest to szokująca informacja, ponieważ w gruncie rzeczy odwraca wszystko o 180 stopni, a sama prawda jest diametralnie różna od tej nam przekazywanej.

Reasumując dzisiejszy artykuł możemy napisać, iż prawda, co do wydarzeń z przed dwóch tysięcy lat nadal jest niekompletna i zawiera liczne nieścisłości. Z pewnością przyszłość przyniesie kolejne sensacje i odpowiedzi, na które już dziś czekamy. Życie Jezusa to księga pełna tajemnic, ale i odpowiedzi. Pamiętajmy, że Jezus z Nazaretu był realną postacią historyczną, o której możemy przeczytać w licznych dokumentach, manuskryptach i apokryfach. Takiej masy wiadomości nie można ignorować, nie można już dziś zaprzeczyć istnieniu Jezusa z Nazaretu.

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dodaj komentarz