Kontrola społeczeństw Cz.1 Walka dobra i zła.

21 Kontrola społeczeństw Cz.1 Walka dobra i zła
Fot. pixabay.com

[fb_button]

Przejęcie władzy nad światem wydaje się być, co najmniej utopijnym pomysłem, czy tez ideą bez możliwości realizacji w realnym świecie. Czy jednak, aby na pewno tak jest? A może jest zupełnie odwrotnie i tego typu działania są osiągalne, mało tego, są prowadzone już od dawien dawna w sposób tak doskonały i przemyślany, że po dziś dzień dla wielu osób, społeczeństw i państw pozostają zagadką i tajemnicą? To początek drogi do prawdy, początek drogi, która otwiera oczy i pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy. Jednak owa perspektywa nie jest wymysłem czy myśleniem życzeniowym, lecz jest w pewnym sensie postawą opartą na mocnych fundamentach i dowodach.

Na samym początku trzeba wspomnieć o bractwie Illuminati czy też bractwie ludzi oświeconych. To tajne stowarzyszenie ulokowało swoich członków w rządach wielu państw, w pop kulturze, bankowości, przemyśle filmowym czy muzycznym i innych sferach życia, tak by móc w jak największym zakresie oddziaływać na wydarzenia światowe oraz móc wpływać na kształtowanie świadomości ludzi już od najmłodszych lat. Bardzo często mówi się, że podstawowa walka, jaka toczy się na świecie to walka dobra ze złem i oczywiście nie można się temu sprzeciwiać. Strona dobra to zazwyczaj Bóg, tak przynajmniej postrzega to świat, natomiast strona zła to demon. A zatem walka czy też spór ideologii dobra i zła, ideologii życia i śmierci.

Ten spór objawia się po przez konkretne działania człowieka, jako jednostki mogącej wybrać po między dobrem a złem. Jednak, aby móc mówić o władzy globalnej musimy sięgnąć do sedna a zatem kto jest przedstawicielem najwyższego dobra i zła na ziemi. Jeżeli chodzi o Boga to Jego przedstawicielem czy też widzialnym znakiem na naszej planecie jest Kościół i wiara Chrześcijańska natomiast, jeżeli spojrzymy na tę drugą stronę to tutaj bywa różnie. Odpowiedzi padają bardzo odmienne, może to być korupcja, morderstwa, grupy terrorystyczne czy po prostu każdy człowiek, który czyni źle, jest wówczas przedstawicielem zła na ziemi.

To jednak jest powłoka, sednem są Iluminaci, bractwo ludzi oświeconych przez Lucyfera. To Lucyfer był nazywany synem Jutrzenki, niósł oświecenie, i jak obecnie sam satanizm stoi pod znakiem zapytania czy aby na pewno jeszcze istnieje to właśnie Iluminaci są bractwem o korzeniach satanistycznych, ponieważ czczą demona i oddają mu cześć po przez wybrane obrzędy i rytuały. Illuminaci chcą przejąć władzę nad światem a zatem zagrażają pojęciu samej wolności.

Ktoś powie, że przecież nie ma dowodów na istnienie Iluminatów i jest to zwykła bajka, podobnie jest w przypadku Boga, tutaj także wielu nie dostrzega dowodów, lub nie chce w nie wierzyć. Jednak Bóg i Lucyfer istnieją, podobnie jak Illuminati i wiara Chrześcijańska. Sa to podstawy, od których rozpoczniemy nasze rozważania. W ramach uzupełnienia polecamy każdemu zainteresowanemu serię artykułów poświęconych bractwu Illuminati które znajdują się w dziale TAJNE ORGANIZACJE I ZAKONY.

Idąc dalej tym tropem możemy dojść do wniosku, że obecnie nie ma czegoś takiego jak wolny świat. Jeżeli przeczytamy Biblię to dowiemy się z niej w wielu miejscach, że królem czy też władcą tego świata jest Lucyfer, a on nie jest zwolennikiem wolności, lecz zniewolenia, dlatego też i bractwo Illuminati działa w taki sposób. Ci ludzie, wykonują polecenia istoty duchowej, istoty będącej przewodnikiem bractwa. Podobnie jest w przypadkach pozytywnych, wielu świętych doznawało objawień czy otrzymywało polecenia od swojego anioła stróża lub też bezpośrednio od Jezusa lub Maryi.

Za przykład może nam posłużyć osoba Jana Pawła II, jak pisze Antionio Socci w jednej ze swoich książek, nasz święty Papież już od 26 roku życia doznawał regularnych objawień Maryi, która go prowadziła przez życie. Mało tego ci święci otrzymywali również konkretne charyzmaty, dzięki którym mogli czynić dobro. Analogicznie sytuacja jest identyczna w przeciwnym kierunku, a zatem członkowie bractwa Lucyferycznego posiadają swojego ducha przewodnika, którym jest konkretny demon i to on doradza, co należy zrobić. Ponad to ci ludzie posiadają charyzmaty demoniczne, do nich możemy zaliczyć chociażby fakt, że wielu z nich nie śpi praktycznie w ogóle a mimo to nic im się nie dzieje i mogą nadal prężnie funkcjonować na rzecz zła. Dlatego często mawia się, że zło nie śpi.

Dzisiejszy artykuł jest wstępem do rozważań nad współczesną wolnością oraz kontrolą owej wolności. Dzisiejszy artykuł to próba ukazania tego, że świat duchowy w sposób konkretny oddziałuje na nasz świat materialny za sprawą chociażby konkretnych osób czy tajnych stowarzyszeń. Dobro i zło istnieją, byty dobre oraz byty złe także. To wszystko łączy się ze światem materialnym i tutaj rozpoczyna się walka o duszę człowieka oraz to czy świat przetrwa i jak długo jeszcze trwać będzie.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.