Kontrola społeczeństw Cz.2 NOVUS ORDO SECLORUM.

22 Kontrola społeczeństw Cz.2 NOVUS ORDO SECLORUM
Fot. flickr.com

[fb_button]

Tajne organizacje istniały już od wieków, jedne cechowały się dużym zasięgiem globalnym inne z kolei były regionalne, nie mniej jednak wszystkie tajne organizacje, bractwa czy też stowarzyszenia posiadają jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie wszystkie są wzbogacone o mądrość, często wyprzedzającą dane czasy. Adepci chcący wstąpić do tajnego bractwa byli zmuszeni do złożenia przysięgi dochowania całkowitej tajemnicy, często pod groźbą śmierci. Natomiast sama mądrość była środkiem do osiągnięcia władzy, ponieważ w gruncie rzeczy chodzi o władzę i tylko władzę, już nie tyle pieniądze i bogactwa, lecz właśnie władzę.

Jednym z najstarszych stowarzyszeń, jakie istnieje po dziś dzień jest Masoneria. Wierzy się, że wywodzą się oni od starożytnych Egipcjan. Przy tej okazji należy dodać, że w starożytności Masoni regularnie okradali grobowce, piramidy czy nowo powstałe wykopaliska. Można zapytać, po co i dlaczego? Ci ludzie poszukiwali w ten sposób ukrytej i tajnej wiedzy, która została przed setkami i tysiącami lat zakopana pod piachem pustyni, dzięki czemu Masoni często dysponowali informacjami, które znacznie wyprzedzały dany okres czasowy w dziejach ludzkości.

Jednak Masoni to nie jedyne tajne stowarzyszenie, które odegrało istotną rolę w historii ludzkości. Do Masonów możemy dołączyć zakon Templariuszy, zakon Syjonu czy bractwo Assassin, te wszystkie tajne organizacje łączy jeden element, w pewnym okresie swojej działalności wszystkie w jakimś stopniu współpracowały z Kościołem. Najgłośniejsza jest historia zakonu Templariuszy, który początkowo stanowił trzon i zbrojne ramię walki o dobro natomiast z czasem został zepchnięty w mrok a nawet nakazano wymordować członków tego zakonu. I tak przez 400 lat aż do XVIII wieku, tajne zakony zeszły do podziemia w obawie przed podjętymi działaniami ze strony Papieża, mimo to nadal istniały i doskonale prosperowały, zachowując swoją wiedzę i obrzędy. Aż w roku 1776 czas ukrywania się dobiegł końca.

To wówczas Adam Weishavpt jezuita i profesor prawa kanonicznego a także człowiek biegły w okultyzmie powołał do istnienia nową tajną organizację, która zrzeszała najważniejszych członków wyżej wspominanych bractw. Jej podstawowym celem było uzyskanie całkowitej władzy nad światem. Weishavpt określił to jako NOVUS ORDO SECLORUM. Dodatkowym czynnikiem, który zespolił nowe tajne stowarzyszenie była niechęć a nawet nienawiść do samego kościoła, który przez lata zwalczał zakon Templariuszy oraz inne tego typu twory. Nowe szatańskie bractwo zostało oparte na zasadach wcześniejszych tajnych organizacji. Weishavpt umiejętnie połączył sekretne rytuały oraz wiedzę Masonów, która była zdobywana i gromadzona przez setki lat z islamskim mistycyzmem, sztuką zabijania, a także ogromnymi wpływami członków zakonu Syjonu.

W tym momencie nasz okrąg się domyka i powracamy do sedna, czyli do tego, o czym pisaliśmy wczoraj a zatem do zmagań dobra i zła. Jest rzeczą bardzo zastanawiającą i rzucającą się w oczy, że każde a przynajmniej praktycznie każde stowarzyszenie i tajne bractwo cechowało się okultyzmem a także praktykowaniem dziwnych rytuałów a czasem nawet składaniem ofiar z ludzi. Po co to wszystko, dla zabawy i rozrywki? Oczywiście nie, ponieważ tego typu rytuały przeprowadzone w konkretny sposób, w odpowiednim miejscu oraz w konkretnym czasie nie są zwykłymi rytuałami, lecz właśnie ofiarą, która ma na celu wyproszenie przychylności konkretnego bytu pochodzącego nie z tego świata.

Tajne organizacje i stowarzyszenia to twory przepełnione mistycyzmem i różnego rodzaju mieszanką formuł i rytuałów. Członkowie tajnych bractw w dużej mierze czerpią wiedzę również od bytów duchowych, z którymi utrzymują regularne kontakty. To nie jest fikcja, mało tego, nie da się opisać w pełni a co za tym idzie, również i w pełni zrozumieć tajnych organizacji bez uwzględnienia kwestii mistycyzmu i mrocznych rytuałów. Ci ludzie chcą władać tą planetą, jednak mają oni swojego bożka, który dopomaga im w osiągnięciu wyznaczonego celu.

[fb_button]

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

This article has 1 Comment

  1. Obecnie do ataku na OŚWIECENIE ruszyli narodowi-katolicy w Polsce. Pod parasolem „Bóg/Honor/Ojczyzna chcą zwykłym ludziom zaaplikować HORROR!
    Ku przestrodze!

Comments are closed.